Наукові конференції, Научные конференции » Простір і час сучасної науки (22-24.04.2013р) » Яворська Н. З., к. і. н., Чорна Н. М. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Яворська Н. З., к. і. н., Чорна Н. М. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Категорія: Простір і час сучасної науки (22-24.04.2013р), Економіка

Яворська Наталя Зіновіївна

к. і. н., Чорна Наталія Миколаївна

ВТЕІКНТЕУ

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Серед комплексу невідкладних завдань щодо забезпечення ефективного включення України у світове господарство і міжнародне співробітництво першочергове значення має формування механізму зовнішньоекономічних зв’язків, його теоретична розробка та практичне втілення в життя.

Найбільш послідовним і дієвим партнером України в її євроінтеграційних прагненнях серед тих постсоціалістичних країн, які є членами Європейського Союзу і мають з нашою державою спільні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі геоекономічні інтереси, є Республіка Польща.

Проблема українсько-польського економічного співробітництва під різним кутом розглядається багатьма науковцями, як вітчизняними, так і зарубіжними. Сучасний стан та перспективи розвитку економічних відносин між Україною та Республікою Польща аналізуються у працях таких вчених як Б. Андрушків, Я. Антошек, В. Борщевський, В. Будкін, М. Мальський, Н. Мікула, Є. Савельєв, А. Сковронська-Лучинська, К. Рейман, А. Філіпенко.

СьогодЕННІ українсько-польські відносини вже стали зразком для багатьох сусідніх країн у регіоні й мають усі підстави бути одним із потужних фундаментів нової Європи. Для України Республіка Польща була, є і буде ключовим стратегічним партнером, із яким розвивається всебічний двосторонній діалог, поглиблюється взаємовигідна співпраця. Так, за результатами різних джерел Польща посідає друге місце (76,6 % респондентів) за пріоритетністю двосторонніх відносин після Російської Федерації (78,7 % респондентів).

Згідно даними Міністерства економіки Республіки Польща, за результатами 11 місяців 2011 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою Польща склали  4 897,6 млн. євро (6 640,3 млн. дол. США). Обсяги українського експорту до РП склали 1 816,0 млн. євро (2 462,2 млн. дол. США) та збільшились на 47,1% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали  3 081,6 млн. євро (4 178,1 млн. дол. США) та збільшились на  13,4% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Від’ємне для України сальдо торговельного балансу склало 1 265,6 млн. євро (1 715,9 млн. дол. США).

Таблиця 1

Торгівля товарами та послугами між Україною та Республікою Польща

Рік

Польська статистика

Українська статистика

Імпорт в Україну

млн. USD

Експорт

в РП

млн. USD

Взаємний товарообіг

млн. USD

Імпорт в Україну

млн. USD

Експорт

в РП

млн. USD

Взаємний товарообіг

млн. USD

2010

3 939,8

1 827,5

5 767,3

2 788,8

1 787,2

4 576,0

11 міс. 2011

4 178,1

2 462,2

6 640,3

2 897,4

2 543,6

5 441,0

 

Продовження Таблиці 1

Розбіжність в обсягах

імпорту в Україну

млн. USD

Розбіжність

в обсягах

експорту в Польщу

млн. USD

Розбіжність в обсягах

взаємного товарообіг

млн. USD

Розбіжність

в обсягах взаємного товарообіг

%

 
 

-1 151,0

-40,3

-1 191,3

26,0

 

-1 280,7

81,4

-1 199,3

22,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що спостерігається значна позитивна динаміка товарообігу між 2010 та 2011 роками. Але порівняння двосторонньої торгівлі українських і польських статистичних органів свідчить про збереження розбіжностей у зафіксованих даних товарообігу, яке мало місце протягом останнього десятиріччя, в основному в частині імпорту польської продукції до України. Протягом 11 місяців 2011 року статистичні розбіжності склали 22,0 %.

Питання виникнення і подолання статистичних розбіжностей продовжує активно вивчатися статистичними та митними органами України та Польщі, втім їх подолання, згідно з висновками спільної робочої групи, неможливе, серед іншого, без приведення української методології обліку експортно-імпортних операцій до стандартів ЄС. Окрім цього, аналіз свідчить, що існуванню згаданого явища сприяє недостовірне декларування суб’єктами ЗЕД, заниження митної вартості, зокрема з застосуванням схем подвійних інвойсів, контрабандне ввезення товарів та «мурашкова» торгівля [2].

Станом на 1 січня 2011 р. обсяги інвестиційного капіталу Польщі в економіку України становили 935,8 млн. дол. США, що складало 2,1% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. Традиційно польські інвестиції скеровано в обробну промисловість (близько 50%), у фінансовий сектор (близько 30%), в оптову та роздрібну торгівлю (12%). Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», фабрика металообробки «Полімекс-Мостосталь» м’ясокомбінат «ПКМ Дуда», банк «Кредо», «Плюс-банк» [3].

За даними Державної служби статистики України, обсяг українських інвестицій у польську економіку станом на 01.01.2011 р. становив 49,1 млн. дол. США або 0,7% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. За наявною інформацією, обсяг реальних українських інвестицій в РП, які з різних причин не зараховуються українською статистикою, перевищує 1 млрд. дол. США. У Польщі наразі діє щонайменше один десяток підприємств з українським капіталом [1]. Найвагомішими українськими інвестиційними проектами  в  Республіці Польща є Варшавський автомобільний завод (інвестор – «Авто-ЗАЗ»), металургійний комбінат «Гута-Ченстохова» (інвестор «ІСД»), суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор – «ІСД»), металотрейдер «Центросталь Бидгощ» (інвестор – «УГМК»).

Упродовж останніх років обіг товарів та послуг між Україною та Республікою Польща має тенденцію до відновлення (після значного скорочення у 2009 р.). Зважаючи на географічну близькість, а також те, що країни мають спільну історію, подібні геоекономічні інтереси та стратегічні цілі, доцільність українсько-польського економічного співробітництва є більше, ніж очевидною. На сьогодні існує необхідність подальшого розвитку, активізації та інтенсифікації взаємин між двома державами.

Література:

  1. Маркевич К. Інвестиційна політика України: проблеми та шляхи їх вирішення / К. Маркевич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. –   2010. –  №88 (Частина І). –  С. 160–161.
  2. Павліха Н.В. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrpolnauka.wordpress.com/
  3. www.ukrstat.gov.ua − Державна служба статистики України
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^