Наукові конференції, Научные конференции » Питання сучасної науки і освіти (18-20.07.2013) » Черняков С. О. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Черняков С. О. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Категорія: Питання сучасної науки і освіти (18-20.07.2013), Економіка

Бакалавр, Черняков Сергій Олександрович

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

Платіжний баланс — важливий макроекономічний показник, що відображає стан зовнішньоекономічної діяльності держави, і на нього впливають різні процеси. Одним з них є приплив іноземного капіталу в банківську систему країни.

Вплив іноземного банківського капіталу на платіжний баланс України можна розділити на два основних типи: пряме (або безпосереднє) і непряме (або опосередковане).

Так, прямий вплив здійснюється у таких напрямках:

1. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в капітал банківських установ. Як відомо, ПІІ характеризуються значною часткою власності (згідно методології Державної служби статистики України - понад 10% статутного фонду) та / або дають право здійснювати управлінський контроль над об'єктом [3]. При залученні зарубіжних інвестицій у вітчизняний банківський сектор відбувається приплив іноземної валюти в країну. Таким чином, безпосередньо процес надходження ПІІ робить позитивний вплив на фінансовий рахунок платіжного балансу.

2. Надходження кредитних і депозитних коштів від материнського банку або з інших джерел і наступне повернення їх повернення. У даному випадку очевидно, що в момент надходження з-за кордону позикових і залучених ресурсів відбувається приплив іноземної валюти і здійснюється позитивний вплив на фінансовий рахунок платіжного балансу України. Але після закінчення певного періоду часу банк-резидент України повинен повернути отримані з-за кордону кошти, тобто тепер вже відбувається відтік іноземної валюти з країни в тому ж обсязі, який надійшов раніше. Таким чином, в даному випадку первісний позитивний вплив на фінансовий рахунок платіжного балансу в результаті залучення кредитних або депозитних коштів через кордон нівелюється через певний проміжок часу.

3. Купівля материнським банком або іншими організаціями боргових зобов'язань банків з іноземним капіталом та їх погашення. Тут вплив на платіжний баланс здійснюється так само, як і в попередньому випадку - спочатку в країну надходять кошти в іноземній валюті (тобто відбувається її приплив), а потім відбувається їх повернення, тобто, сукупний прямий ефект від таких операцій виявляється нульовим.

До факторів непрямого впливу транснаціонального банківського капіталу на платіжний баланс України належать:

1. Виплата доходів від прямих інвестицій у капітал банківських установ. Як правило, інвестування здійснюється з метою отримання доходу або досягнення соціального ефекту. Очевидно, що в даному випадку друга мета (тобто досягнення соціального ефекту) іноземними інвесторами твердження не мають, отже, вони мають намір у довгостроковому періоді повернути вкладені кошти за рахунок отриманого прибутку (винятком є лише «захисне інвестування», здійснюване для контролю над ринками і захисту від конкурентів) і примножити їх. Таким чином, поступово відбуватиметься відтік валюти, що надійшла раніше у вигляді прямих іноземних інвестицій в капітал вітчизняних банківських установ, що створить тенденцію до формування негативного сальдо по фінансовому рахунку платіжного балансу країни.

2. Виплата банками з іноземним капіталом, функціонуючими в Україні, відсотків за раніше отримані від нерезидентів кредитні та депозитні кошти, доходів за борговими зобов'язаннями, купленим нерезидентами. Даний непрямий фактор впливу на платіжний баланс є похідним від зазначених вище факторів прямого впливу, пов'язаних із залученням банками з іноземним капіталом ресурсів (кредити, депозити, продаж боргових цінних паперів) за кордону. Потрібно відзначити, що саме банки з участю іноземних інвесторів є головними реципієнтами закордонних кредитів, депозитів і особливо засобів, залучених за допомогою боргових цінних паперів.

3. Стимулювання імпорту товарів внаслідок здійснення кредитування населення для задоволення споживчих потреб (придбання товарів тривалого користування, автомобілів). Даний фактор, по суті, є прихованим і проявляється у вигляді здійснення споживчого кредитування населення та автокредитування банками з іноземним капіталом. [4].

Вітчизняний ринок банківських послуг функціонально є менш розвиненим порівняно з ринками країн ЄС. Стимулювальним фактором також є переважання країн ЄС у загальній структурі залучених прямих інвестицій в Україну[5].

За оцінками експертів, банки з іноземним капіталом працюють в Україні більш ефективно, ніж банки виключно з місцевим капіталом [5]. Крім того, масовий прихід іноземних банків як у країни Східної Європи, так і в Україну полегшив доступ дочірніх банків до дешевших ресурсів материнських банків та міжнародного ринку капіталу. Банки з іноземним капіталом, основною стратегією яких була орієнтація на максимізацію прибутковості, виявились у привілейованому становищі порівняно з українськими аналогами, що намагалися збільшити свою ринкову частку [2].

Відзначаючи появу нових тенденцій в розвитку вітчизняної банківської системи із приходом іноземних банків, важливо враховувати, що їх діяльність на українському ринку з дешевим кредитним ресурсом, високоякісним обслуговуванням клієнтів сприятиме посиленню впливу на управління процесами використання кредитних ресурсів у реальній економіці. Відповідно, може послабитися вплив на розвиток національної економіки України не тільки вітчизняних комерційних банків, але й Національного банку України. Насамперед це означає, що банківський капітал – як вітчизняний, так і зарубіжний, якщо він функціонує в Україні, повинен забезпечувати ефективний розвиток економіки країни відповідно до визначених урядом стратегічних напрямів.

Література:

1. Гольченко І.Е. Мотиви виходу іноземних банків на ринки країн Східної Європи та наслідки такої експансії для місцевих банків [Текст] / І.Е. Гольченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): у 2 т.-2007.- Т.1.- C.162-163.

2. Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів [Текст] / Ю. Правик// Банківська справа.- 2011.- № 1.- С. 76-89.

3. Методологічні пояснення [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

4. Уроки банківської кризи 2008-2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України : аналітична записка [Електронний ресурс] / Асоціація українських банків. — Режим доступу : http://aub.org.ua/images/analitzapaub.doc.

5. Основні показники діяльності банків України [Текст] // Вісник НБУ. - 2011. - №3. -С. 44.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^