Оргкомітет

 

Організатори конференції:

Інститут наукового прогнозування (м. Київ)


Державний університет "Люблінська політехніка" (Люблін, Польща)

Кафедра політології та права Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця)

 

Кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії (м. Львів)

 

Кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці)

 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет (м. Хмельницкий)
 

Центр міжнародного наукового співробітництва „ТК Меганом"(м. Київ).

 

Міжнародне товариство прав людини (Українська секція)

Громадська організація "Асоціація "Аналіткум" (м. Вінниця)

 


Оргкомітет конференції:

Амурський Е.Е., директор Інституту наукового прогнозування, академік МАБЕТ, канд. пед. наук;

 

Вуйцик В., професор, доктор технічних наук, директор Інституту електроніки та інформаційних технологій
університету "Люблінська політехніка";


Корнієнко В.О., академік Української академії політичних наук, професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології та права Вінницького національного технічного університету, президент Асоціації «Аналітикум»

 

Башнянин Григорій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Лівівської комерційної академії;

 

Коваль Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет;

 

Биков О.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України;


Антонович Є. А., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами;
Прищенко С. В., доктор наук у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами, член Спілки дизайнерів України;

 

Ореховський В.О., доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету;

 

Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор, академік АН України, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

 

Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук, професор, кандидат філологічних наук, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

 

Безаров Олександр Троянович, кандидат історичних наук, доцент, Чернівецького торговельно - економічного інституту Київського Національного торговельно - економічного університету;

 

Докаш Оксана Юріївна, кандидат політичних наук, доцент, Чернівецького торговельно - економічного інституту Київського Національного торговельно - економічного університету;

 

Бабенко А.Г., докт. екон. наук, професор, Кримський інститут економіки та господарського права;

Ніщадименко В.І., голова Київської обласної валеологічної асоціації;

Жалко-Титаренко В.П., головний науковий співробітник Інституту епідеміології і інфекційних захворювань ім. Громашевського, докт. мед. наук;

Бикова Т.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

Цкура Н.Л., член правления Украинского общества русской культуры "Русь" и Международного общества прав человека та ін.


Карта сайту

^