Наукові конференції, Научные конференции » Педагогіка » Іванова Л. В. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ

Іванова Л. В. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ

Категорія: Педагогіка , Сучасна наука в мережі Internet (25-27.02.2013 р.)

Іванова Людмила Володимирівна

Криворізький коксохімічний технікум НМетАУ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ

Дорогу здолає тільки той, хто йде


Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій впливає сьогодні не тільки на можливість отримати інформацію, якісну освіту, а й на якість життя загалом.

Основною задачею, поставленою перед комісією механічних дисциплін ККХТ НМетАУ, є підготовка висококваліфікованих спеціалістів техніків-механіків, інноваційних особистостей, здатних на ірраціональне мислення. Виявлення здібностей, розкриття потенціалу інтелектуально обдарованої молоді через дослідницьку діяльність проводиться у рамках розвитку лідерства, підприємливості та соціальної активності студентів.

Матеріальна база циклової комісії механічних дисциплін має 9 комп’ютерів, установлених в навчальній аудиторії "Машини та агрегати металургійних підприємств", під’єднаних до межі Інтернет. Існуюче матеріально-технічне забезпечення надало можливість створити науково - дослідницький майданчик під керівництвом викладача-методиста Іванової Людмили Володимирівни. За останній семестр в аудиторії створено зону вільного доступу до Інтернет Wi-Fi.

З початку робота проводилася по збиранню і впровадженню у навчальний процес електронних носіїв інформації - підручники, авторські посібники, довідково-інформаційні комплекси, збірники завдань, мультимедійні засоби навчання; розроблялася навчально-методична програмна документація із рекомендаціями з питань застосування інформаційних технологій в навчальному процесі – лабораторні практикуми, методичні посібники по проектуванню, матеріал для самостійного вивчення із використанням програмного забезпечення.

За період першого семестру 2012-2013 н.р. створений веб-сайт комісії механічних дисциплін у Яндексі, що надасть змогу покращити дистанційне навчання за допомогою сучасних інформаційно-освітніх технологій і систем комунікацій.

На протязі 2004-2012 років Івановою Л.В. створювалася електронна бібліотека, тепер вона налічує 56 підручників по спеціальним дисциплінам обох спеціальностей комісії – значна частина надана для загального користування у бібліотечний фонд технікуму.

По всім спеціальним дисциплінам введені у програму навчання лабораторні практикуми із застосуванням розрахункових програм і програми КОМПАС 3D. Всі викладачі, задіяні у підготовці висококваліфікованих фахівців, володіють програмою КОМПАС 3D, як невіддільною складовою навчального процесу – цього вимагає теперішній час. Також вони постійно підвищують свій професіональний рівень, вивчаючи інше програмне забезпечення: ВЕРТИКАЛЬ; ГОЛЬФСТРИМ в комплексі АСКОН та приймають участь у вебінарах.

Всі навчально-методичні, виховні заходи проходять із застосуванням мультимедійної техніки, що покращує сприйняття матеріалу, але не спрямовує до мозкової діяльності – має тільки інформаційний характер. Тому впровадження інформаційних технологій, що відповідають вимогам часу, повинно бути обґрунтованим – обов’язково проводитися аналіз сприйнятої інформації різними можливими методами.

Висновок: студенти набули вмінь оперувати інформацією, навичок ефективної комунікації, навчилися планувати та здійснювати наукову діяльність в курсових та дипломних проектах.

Поряд із обов’язковими завданнями найбільш здатні студенти проводять науковий пошук, досліджують «вузькі» місця в роботі обладнання і в проведенні його ремонтів.

Така інформатизація суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання, керування навчально-пізнавальною діяльністю, сприяє значному підвищенню якості професійної підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

Результати створення експериментального майданчика показують, що застосування інформаційних технологій привело до:

  • Підвищення інтересу і зацікавленості студентів процесом навчання.

  • Формування інформаційної культури студентської молоді, що стає невід’ємною складовою загальної культури кожної людини та інформаційного суспільства в цілому;

  • Відчутного суттєвого впливу на формування компетентностей, як студентів так і викладачів;

  • Розширення можливості викладача урізноманітнити свою роботу, швидко перевіряти якість отриманих знань;

  • Розвитку вміння та навичок студентів і зацікавленості студентів здобувати більше знань, активізації їх самостійної роботи.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^