Усікова Л. О. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ІПОТЕЧНОЇ УГОДИ

Print

Усікова Леся Олександрівна

Юрист ПАО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ІПОТЕЧНОЇ УГОДИ

З початком нового року вступило в дію декілька норм по супроводженню нерухомого майна, а саме про його придбання, реєстрацію, обтяження, арешти та таке інше. Основна новела є в тому, що тепер право на нерухомість виникає з моменту реєстрації такого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. До цього право власності набуте за договором виникало з часу реєстрації в БТІ [1].

Процедура кредитування на придбанні нерухомості та іпотеки набула суттєвих змін. При проведенні внутрішної аудиторської в комерційному банку перевірки потрібно акцентувати увагу на деякі інші аспекти. Перевірка аудиторами кредитної справи йде по процедурі видання кредиту встановленої діючим законодавством та внутрішними інструкціями банку, а семе:

Для прийняття рішення кредитним комітетом клієнт надає в банк такі документи на нерухомість:

Інші документи необхідні для прийняття в забезпечення будинку та земельної ділянки в банк можуть бути зазначенні в юридичному висновку. Відділ оцінки заставного майна також повен додати свій висновок, в якому повинна бути інформація щодо наявності або відсутності самочинного перепланування (тобто чи відповідає планування нерухомого майна технічному паспорту)

Після прийняття позитивного рішення про надання кредиту на придбання будинку та земельної ділянки, укладання іпотечного договору проходить у нотаріуса:

Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, незалежно від території дії його повноважень та нотаріусами, при здійсненні нотаріальних дій, за умови отримання нотаріусами доступу в Державний земельний кадастр[6].

Після укладення договору купівлі-продажу, реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі права власності на нерухоме майно, договір купівлі-продажу земельної ділянці підлягає реєстрації в Державному земельному кадастрі.

Література:

  1. Марина Саенко. Нові правила реєстрації прав на нерухоме майно: перші враження з фронту» // Закон і бізнес.- 2013-№5-(1095).

  2. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004.-№51.- Ст.45.

  3. Постанова КМУ від 08.12.2010р.№ 1017 «Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них»

  4. Постанова КМУ від 22.06.2011№703 «Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

  5. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1141 « Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

  6. Постанова КМУ від 22.02.2012 року №118 «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав»

Tags: