Василевич К., Заславська О. О. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА МАСОВУ АУДИТОРІЮ

студентка групи СП-10-2 Василевич К.

науковий керівник: Заславська О.О.

Хмельницький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА МАСОВУ АУДИТОРІЮ

Будь-яка реклама – це інформаційний вплив на свідомість людини з метою зміни її поведінки. Рекламісти зараз розуміють, що привернути увагу користувача до рекламного оголошення – дуже важливе та складне завдання, але це лише половина справи, навіть «менша половина».

Реклама є продуктом ринкових відносин і використовує обидва способи спілкування: неперсоніфікований та міжособистісний з метою підтримки соціальних зв'язків з узагальненим споживачем. Йде процес створення рекламної культури.

Метою даної роботи є виявлення ролі реклами як фактору впливу на формування соціальних установок масової аудиторії .

Дослідження впливу реклами на суспільство і окремі соціальні групи носить поліпарадігмальний характер і є об’єктом аналізу різних наукових дисциплін соціально-гуманітарного блоку: соціології, політології, соціальної психології, культурології, соціальної філософії.

З соціально-філософської точки зору інтерес представляють дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячені питанням теорії та історії розвитку рекламної діяльності і засобів масової комунікації, серед яких роботи У. Аренса, Дж. Бернета, С. Моріарті, Л. Персі, Д. Россітера, Р. Харіса, В. Березіна, Л. Федотової, О. Феофанова.

Відомий дослідник сучасного суспільства Г. Маркузе ще в 1968 році, в роботі «Одновимірна людина» зазначав, що реклама перестає бути просто рекламою, вона стає способом життя [1]. Тобто реклама вже давно перестала бути суто комерційним явищем вона несе також і соціальний зміст.

Реклама вже давно вийшла за межі лише товарних ринків, сьогодні вона працює на ринку сенсів, стилів та образів життя і фактично стає частиною масової культури. Сучасна реклама впливає на масову свідомість, оскільки : реклама точно формулює адресні послання; реклама ці послання повторює багатократно; реклама діє на аудиторію ситуаційно та емоційно, тобто в зрозумілій та простій формі; реклама поєднує ці послання з товарами, таким чином, що пропонує не тільки товар, а і спосіб життя при його споживанні [2].

Характерною рисою сучасної реклами є застосування маніпулятивних технологій. На сьогоднішній день реклама не тільки повідомляє про наявність певного товару чи послуги, але й впливає на свідомість та підсвідомість потенційного споживача, головним чином за допомогою різноманітних психологічних методик. Таким чином, реклама виявляється свого роду «соціальним наркотиком» – граючи на властивому бажанні людини щось у житті змінити, реклама пропонує задовольнятись лише новою річчю, представляючи товар як відчутний знак реальних змін.

Діючи на психіку споживача (пам’ять, мислення та навіть установки) рекламісти не тільки змушують купувати товар, але й створюють нові потреби, конструюють суб’єктивний світ людини, змінюють її моральні орієнтири, відносини з близькими людьми, стиль життя [3, с. 21-22].

Для того, щоб переконати споживачів купити певний товар, реклама не повинна мати значну частоту повторювання на телебачення, а оригінальність і час показу, коли найбільша аудиторія збирається перед екранами.

Отже, для ефективного досягнення власних цілей сучасна реклама застосовує соціально-психологічні методи впливу на масову аудиторію. Російський психолог Т. Науменко виділяє 3 основні способи такого впливу:

1. Зараження як «особливий спосіб впливу, певним чином інтегруючий великі маси людей. Зараження можна визначити як несвідому, мимовільну схильність індивіда до певних психічних станів». Зараження виникає як наслідок некритичного засвоєння зразків чужої поведінки або думки і посилюється за рахунок емоційної взаємодії масового характеру.

2. Навіювання як спосіб цілеспрямованого стимулювання сфери підсвідомості індивіда, що призводить до зміни її поведінки за заздалегідь заданою програмою.

3. Наслідування як відтворення індивідом особливостей поведінки інших індивідів. Здатність індивідів до наслідування застосовується масовими комунікаціями для формування певних моделей поведінки аудиторії за допомогою демонстрації їй поведінки тих чи інших індивідів, що користуються у масової аудиторії довірою і авторитетом [4, с. 66].

Давно вже встановлено, що найсильнішими є негативні емоції: страх, відраза, обурення, ненависть, тому й найбільш вживаним прийомом привернення уваги до рекламних роликів та плакатів є використання так званих «шокових методів».

Взагалі, використання в «шоковій» рекламі дітей майже завжди гарантує їй «вірусність». Яскравий приклад цього: рекламний ролик в якому мати готує ін’єкцію героїну для своєї дитини. Насправді ж з героїном порівнюється вживання фаст-фуду.

Всі ми пам’ятаємо зворушливий родинний сюжет з реклами одного з українських операторів мобільного зв’язку і знамените: «Навіщо ви мене купили, якщо ви зі мною не розмовляєте?».

Співробітниками Львівського університету було проведено соціологічне опитування у лютому-травні 2011 р. (загалом опитано 400 осіб, обраних за багатоступеневою територіальною цілеспрямованою квотною вибіркою) про вплив реклами на масову аудиторію та довіра до неї. Об’єкт дослідження – населення м. Львова віком від 18 до 29 років. Опитування проведене методом стандартизованого інтерв’ю.

Дані проведеного соціологічного опитування показали, що хоч молодь декларує низький ступінь довіри до реклами, але саме реклама здійснює суттєвий вплив на споживацьку поведінку. Приваблива реклама – привертає до себе увагу – в цьому зізнались більшість опитаних (71%), а найбільшу зацікавленість проявляють наймолодші з опитаних – 74%. Приваблива реклама не викликає роздратування у більшості молодої аудиторії (67%) навіть якщо повторюється досить часто. Але, сучасна молодь не так часто знаходить в рекламі привабливі образи – тільки третина опитаних повідомили про те, що отримують задоволення від перегляду реклами на різних носіях і намагаються наслідувати її героїв.

Отже, на сьогоднішній день актуальність досліджень реклами не підлягає сумніву, реклама в значній мірі визначає і формує наш образ і стиль життя. Сучасній рекламі притаманний вплив на свідомість та підсвідомість потенційного споживача, головним чином за допомогою різноманітних психологічних методик. Реклама впливає на нас бажаємо ми того чи ні. Адже, ми в магазині придивляємося до тих товарів, які нам так розхвалила реклама.

Сучасна реклама не тільки суто комерційне явище, вона формує і пропагує моделі поведінки для споживача, отже має соціальний вплив як на окремого індивіда так і на суспільство в цілому.

Література:

1. Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества / Маркузе Г. пер. с англ ., А. Юдина. М.: REFL-book, 1994. – 368 с.

2. Дацюк С. Рекламму смотрите внимательно или не смотрите вообще – Режим доступу.: http://psyfactor.org/recl9.htm – Заголовок з екрану .

3. Олійник В. Соціальний контекст маніпуляційного впливу реклами / В. Олійник // ХайВей. – 2007. – С. 15-27.

4. Науменко Т. Психологические методы воздействия на массовую аудиторию // Вопросы психологии. – 2003. – № 6.– С. 63-70.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.