Хаєцька О. П., Загоруйко М. О. ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Хаєцька О. П., Загоруйко М. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

 

Попри певні позитивні соціально-економічні зрушення в українському суспільстві протягом останніх років на регіональному рівні залишаються невирішеними проблеми розвитку трудового потенціалу і забезпечення ефективної зайнятості, збалансованості попиту та пропозиції на ринку праці, створення нових робочих місць тощо.

Становлення повноцінного ринку праці – одна з найважливіших ланок у розвинутій ринковій економіці, що передбачає надання права кожній людині на вільний продаж своєї праці за власним бажанням і вибором на засадах трудового найму.

Стан ринку праці в Україні в сучасних умовах визначається загальним станом економіки, а саме: спадом виробництва, структурним регресом, змінами у формах власності, ситуацією в iнвестицiйнiй сфері. Отже, попит на робочу силу також перебуває в кризовому стані, тому для економіки України в сучасних умовах є характерним одночасне стимулювання попиту на робочу силу i зменшення її пропозиції.

Згідно із Законом України “Про зайнятість населення” безробітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, тобто це особи, що справді шукають роботу та здатні приступити до праці

Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного ринку праці та його вплив на всі сфери суспільного життя українців досліджуються багатьма науковцями: Горником В.Г.[1], Майсюрою О.М.[2], Ревякіном О.С.[3], Ярошенком В. І.[4].

Причинами безробіття можуть бути: нестача сукупного ефективного попиту; негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати та викривлення в ній, пов’язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;недостатня мобільність робочої сили;структурні зрушення в економіці; дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості; демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили; сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

До основних причин виникнення безробіття належать: постійний науково-технічний прогрес, який впливає на вивільнення робочої сили; обмеженість попиту на товари і послуги, що спричиняє згортання виробництва; нерівномірність розвитку продуктивних сил в національному господарстві, що зумовлює низький рівень залучення трудових ресурсів до виробничого процесу, тощо.

Аналізуючи статистичні данів Україні, бачимо, що найбільший рівень безробіття спостерігається в 2008 році, причиною цього була фінансово-економічна криза. Порівнюючи дані 2012 року з 2008 роком, прослідковуємо, що цей показник зменшився на 38% , але порівняно з 2011 роком він знову почав зростати на 38,1 тис. осіб (рис.1) [7]

Найбільша кількість незайнятих громадян сконцентрована у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Львівській областях.

Найбільш популярними професіями, на які спостерігався попит роботодавців у 2012 році, були професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, робітників з ремонту електричного обладнання та інших представників робітничих професій. Залишається значний попит на спеціалістів вищого рівня, топ-менеджерів, а також економістів, лікарів, інженерів з відповідним досвідом роботи та високим рівнем кваліфікації, а також ІТ-спеціалістів.

Кількість зареєстрованих безробітних у 2012 році становить 520,9 тис. осіб. З них отримують допомогу - 398,4 тис. осіб. Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості 543,8 тис. осіб, проте потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад 63,9 тис. осіб. Отже, навантаження на 10 робочих місць становить 85 осіб.

 

Повний варіант тексту за посиланням Ctattya_Zagoruyko.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.