кандидат економічних наук, Ривак О. С. ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І УКРАЇНСЬКА КРИЗА В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ

УДК 330.1:340.342(100)

 

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І УКРАЇНСЬКА КРИЗА В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ

кандидат економічних наук, доцент, Ривак О. С.

Львівський інститут економіки і туризму, Україна, м. Львів

 

Дослідження процесу розвитку економічної системи України і Світу дають підставу зробити основний висновок – посилення ролі регуляторів у регулюванні цих процесів – держави, міжнародних організацій, не повинно обмежувати саморозвиток суспільства і кожного індивіда зокрема. Особливо актуальним є пошук причин, наслідків, способів пом’якшення і протидіяння процесам, що спричиняють руйнацію і деградацію у різних сферах життєдіяльності суспільства, виникнення парадоксів, найпоширенішою формою прояву яких є застосування технологічних винаходів на диструктині діяння і процеси, що порушує вищезазначений баланс необхідності поєднання посилення ролі регуляторів із саморозвитком суспільства

Ключові слова: економічна система, саморозвиток суспільства і людини, роль регуляторів у розвитку економічної системи, використання різних видів зброї, економічні індикатори, міжнародна торгівля, держава, міжнародні організації, технологічні винаходи, економічні ресурси, деструктивні дії, негативні побічні ефекти ,тероризм, лідери, лжелідери, експорт, імпорт, валютний курс, відкритість економіки, важливість інформації

 

кандидат экономических наук, Рывак А. С. Глобальные вызовы и украинский кризис в условиях геополитического противостояния/ Львовский институт экономики и туризма, Украина, г. Львов

Исследование процесса развития экономической системы Украины и Мира дают основание сделать основной вывод - усиление роли регуляторов в регулировании этих процессов - государства, международных организаций, не должно ограничивать саморазвитие общества и каждого индивида в частности. Особенно актуальным является поиск причин, последствий, способов смягчения и противодействие процессам, которые вызывают разрушение и деградацию в различных сферах жизнедеятельности общества, возникновение парадоксов, распространенной формой проявления которых является применение технологических изобретений на деструктивные деяния и процессы, что нарушает вышеупомянутый баланс необходимости сочетания усиления роли регуляторов с саморазвитием общества.

Ключевые слова: экономическая система, саморазвитие общества и человека, роль регуляторов в развитии экономической системы, использование различных видов оружия, экономические индикаторы, международная торговля, государство, международные организации, технологические изобретения, экономические ресурсы, деструктивные действия, негативные побочные эффекты, терроризм, лидеры, лжелидеры, экспорт, импорт, валютный курс, открытость экономики, важность информации

 

candidate of economic sciences Ryvak O. S. Global challenges and Ukrainian crisis against the background of geopolitical confrontation/ Lviv Institute of economics and tourism, Ukraine, Lviv

Research of the development process of Ukrainian and world economic systems is giving grounds for summarizing conclusions – emerging role of regulators in process control, namely the state, international organizations, must not limit the social and particularly individual self-development. Extremely topical is a search for reasons, results, methods of reduction and counteraction to processes, causing destruction and degradation in different areas of social life, paradox appraisal, the most widespread form of appearance of which is using technological inventions for destructive actions and processes, violating the above-mentioned balance of integration necessity of both regulators’ role and social self-development

Key words: economic system, social and individual self-development, role of regulators in the development of economic system, use of different types of weapon, economic indicators, international trade, international organizations, technological inventions, economic resources, destructive actions, negative side effects, terrorism, leaders, pseudo-leaders, export, import, exchange rate, economic openness, importance of information

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день маємо приклади необхідності виділення і використання економічних ресурсів на збереження і використання різних видів зброї, що призначені для озброєння силових структур, які повинні використовуватися виключно з метою зниження рівня злочинності.

Можна навести два яскравих приклади застосування зброї з метою отримання корисного ефекту, яке супроводжується негативними побічними наслідками. Перший - Південнокорейські бойові кораблі випустили димові гранати під час спільних воєнних навчань із США. Ці навчання загострили відносини між Південною Кореєю і КНДР. У відповідь Пхеньян здійснив навчання біля кордону сусідів, які переросли у взаємні артилерийські обстріли, і після перетину спірного морського кордону між державами морськими снарядами, випущеними військовою технікою КНДР, Південнокорейська влада змушена була розпочати евакуацію населення прикордонних островів. Насамперед Совбез ООН засудив політику КНДР щодо вчинення запусків балістичних ракет. А незабаром Пхеньян заявив про проведення нового ядерного випробування, що викликало невдоволення Японії, уряд якої небезпідставно остерігається, що ракети КНДР розвернуться у напрямку Токіо, яке також являє собою сторону регіонального конфлікту за спірні острови на кордоні трьох держав. Такі діяння Південної Кореї і США, а також КНДР виявляють негативний вплив на довкілля не тільки протестуючої Японії, але й у глобальному масштабі [1,с. 7].

І ще один приклад - Бразильська поліція провела зачистку однієї із найкрупніших трущоб передмістя Ріо-де-Жанейро Фавеле Маре, де проживає близько 130 тисяч людей і є крупним поставщиком наркотиків в Ріо. Значна частина жителів трущоб озброєна. За повідомленням, [2,с.9] під час зачистки, співробітники правоохоронних органів вилучили майже півтонни марихуани і затримали 13 осіб. У спецоперації було задіяно понад 1000 поліцейських, бронетехніка і верльоти. Активність поліції обумовлена чемпіонатом світу по футболу, який почнеться 12 червня в Ріо-де-Жанейро (з метою зниження рівня злочинності). В кінцевому разі – приклад застосування зброї, створеної не для руйнації і деградації, однак у першому і другому випадку отримання корисного ефекту супроводжується негативними побічними наслідками для людей і довкілля.

Разом з тим, в умовах сьогодення в глобальному вимірі, застосовується психотропна зброя, зброя дистанційного зондування, збиткування з використанням кіберзлочинності, супутників, а також відбувається розповсюдження зброї, і як наслідок - “чума” сьогодення – торгівля людьми що спричиняє руйнацію та деградацію суспільства, усього сущого на Землі, точніше кажучи – породжує злодійство і злодіяння у різних сферах життєдіяльності суспільства усіх рівнів економічної системи, порушує права людини, і вимагає посилення використання правосуддя для забезпечення основоположних прав, свобод і забезпечення благополуччя громадян, створення передумов забезпечення економічної безпеки і свободи економічних суб’єктів економічної системи усіх рівнів.

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара на грудневому 2013 року 20-му міністерському засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яке стало кульмінацією у головуванні України в ОБСЄ, і у якому брали участь 57 держав-учасниць, 11 держав-партнерів, керівники інституцій ОБСЄ, представники ООН, Ради Європи, НАТО, СНД та представники інших інститутів повідомив, що Україні вдалося посилити вплив ОБСЄ на вирішення питань глобальної безпеки, зокрема, щодо вищезазначених явищ, і що цього -2013-го року було зміцнено внесок ОБСЄ у глобальні зусилля щодо боротьби та протидії транснаціональним загрозам [3,с.2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз геополітичного протистояння Заходу і Росії за Україну німецького політолога Олександра Рара в умовах сьогоднішньої конфліктної ситуації в Україні дав йому можливість прийти до висновку: “Допоки протести направлені на зміну економічної ситуації, справедливий розподіл економічних благ, на боротьбу із корупцією і утвердження правової держави. Але протести стають усе більш некеровані. І якщо захоплення триватимуть, то ситуація може перерости в ідеологічне і навіть етнічне протистояння Заходу і Сходу” [4,с.26-27] чого слід боятися і діяти швидко і оперативно рухаючись у напрямку кардинальних економічних реформ.

Дослідження щодо аналізу суті, причин, масштабності сучасної міжнародної пертурбації та осмислення теперішнього значення і ролі України у сучасному конфлікті, визначення першочергових невідкладних завдань під сучасну пору здійснено професором Анатолєм Камінським, який серед іншого, зосередив увагу на понятті «природний агресор» (заколотник міжнародних відносин) в особі Путіна і зробив відповідні висновки щодо можливостей пошуку заходів, засобів розв’язання конфлікту, забезпечення миру на майбутнє зробивши висновок: «Ані ми, ані росіяни не переберуться зі своїх земель на Місяць чи Марс»[ 4,с.26-27].

Дослідження, аналіз і всебічно обґрунтовані висновки щодо подальших перспектив співпраці України і Європейського Союзу після підписаня політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 21 березня 2014 року зроблені Володимиром Огризко, Надзвичайним і Повноважним Послом, Міністром закордонних справ у період 2007-2009 років [5,с.14-17], у якому роз’яснюється, що Угода складається з двох частин – економічної та політичної. Претензії, які раптово виникли до економічної складової стали формальним приводом для непідписання її на Вільнюському саміті. Однак, Угода парафована, що означає, що кожна з частин цієї Угоди, підписаної відповідальними сторонами (представниками сторін), не може бути змінена. Єдине, що можливо, - це до Угоди додати Меморандум, Лист про порозуміння, Декларацію або будь – який інший документ, який надасть певні можливості для імплементації Угоди у той чи інший спосіб.

Три гаранти: США, Європейський Союз, Російська Федерація порушили свої зобов’язання стосовно України взяті на себе у відповідь на відмовлення від ядерної зброї про те що територіальна цілісність України буде забезпечена, а територія її буде недоторканна. І оскільки нині частина території є окупованою одним із гарантів – Російською Федерацією, унаслідок порушення норм права і здорового глузду правлячим режимом РФ то одна-дві доби інтенсивної роботи для кількох талановитих юристів і можна підготувати позов до будь-якого міжнародного суду, приміром Лондона, Стокгольма, Брюсселя чи Парижа за очевидні факти тероризму – захоплення державної власності, приватного майна, державних установ – свідком яких стала не тільки Україна, але й уся міжнародна спільнота[5,с.17].

Мета дослідження. Економічна теорія і практика свідчить, що головна причина глобальних викликів з якими людство зіткнулося сьогодні – нехтування світовими здобутками у сфері теорії і практики господарювання, яке у будь-якому разі підпорядковується діянням економічних законів, як і законів фізики, хімії, що поставило на прядок денний з’ясування необхідності застосування різних видів зброї, причин поширення її, доцільності та виділення економічних ресурсів на її продукування, використання і утилізацію. Це є найактуальніша глобальна проблема сьогодення, вирішення якої повинно супроводжуватись застосуванням економічної теорії і практики у процесі економічного регулювання діяльності суб’єктів економічної системи, що особливо актуально для України в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Прикладом руйнації та деградації і виникнення парадоксів, є втрата здобутків цивілізації унаслідок приховування інформації лжелідерами, та намагання зберегти і довести її загалу. Історична ретроспектива світобачення унаслідок боротьби сил добра і зла, використання сили людини, її інтелекту, продукти якої можуть бути використані як на благо її самої і оточуючого середовища, так і на руйнацію та деградацію, з розвитком цивілізації зазнає непоправних втрат передусім цінної інформації. У пошуках істини людство намагається зберегти цю інформацію, викласти її коротко, охопивши усі види світобуття, значення усього сущого на Землі для людини і визначити роль людини у розвитку її самої і суспільства, що в найбільшій мірі знаходить відображення у біблії, корані, індійських священих книгах тощо[6]. У цих книгах передусім відображається роль лідера, а саме, творця усього сущого на Землі, чоловіка-жінки, тих чи інших видів діяльності, і, виявляється, що навіть сам Бог не може безпомильно передбачити розвиток суспільства в майбутньому, як і жодна людина. Одні роблять наголос на тому, що кожна людина – іскорка божа, і тому, навіть її думка націлена на добро чи зло виявляє вплив на світобуття, інші доходять висновку «на бога покладайся, а сам не помиляйся». Але кожній людині зокрема, і суспільству в цілому, властиво помилятись, а помилки слід виправляти не на шкоду собі і людям. Існують національні традиції трактування ролі людини у розвитку світобуття. Ієрогліф «людина» в країні-лідері – Японії, зображається як людина серед людей, і у цій країні розвинутий колективізм, у країні-лідері Сполучених Штатах Америки переважає індивідуалізм.

Отже, розв’язувати проблеми у процесі розвитку суспільства, доводиться як колективно, так і на індивідуальному рівні. Але якщо суспільство в цілому введене в оману, то в такому суспільстві провідні ролі починають, в силу різних обставин, виконувати лжелідери, які не спроможні приймати раціональні рішення унаслідок переважання їхніх слабин над порівняльними перевагами у порівнянні з іншими лідерами у визначеній сфері діяльності, і тоді, виникає найстрашніший парадокс – діяння такого лідера спрямовується в основному на руйнацію та деградацію різних рівнів економічної системи, людини і навколишнього середовища, а роль людини в такому суспільстві зводиться до принципу «битий битого б’є». Щоб вийти із цієї парадоксальної ситуації суспільство повинно крок за кроком виправляти свої помилки.

В Україні у IV-му кварталі 2013-го відбулося суттєве покращення економічної активності – зростання реального ВВП у річному вимірі становило 3,3% (за рік рівень реального випуску не змінився) [8]. Сукупний попит тривалий час нижче свого потенційного рівня. Стабільне зростання реальних заробітних плат (9,3% у річному вимірі) стимулювало внутрішній споживчий попит, приватне споживання збільшилось на 7,6% у річному вимірі. Стабільне зростання споживчих витрат домогосподарств (6,8% у річному вимірі) обумовлено зниженням цін на окремі товари та послуги, що сприяло збільшенню витрат на придбання одягу та взуття (11,4% у річному вимірі), предметів домашнього вжитку та побутової техніки (8,3%)[8].

Збереження низького рівня зовнішнього попиту стримувало розвиток експортоорієнтованих промислових галузей. Погіршення фінансових результатів підприємств [8] унаслідок несміливих кроків лідерів держави щодо реформування податкової системи, яка потребувала і потребує удосконалення через кардинальне зменшення податкових платежів, орієнтуючись на європейський досвід (5-6), і поступове впевнене зниження податкового тиску (орієнтуючись на позитивний досвід Грузії у проведенні економічних і соціальних реформ під керівництвом екс-президента Михаїла Саакашвілі з листопада 2003 року).

Вищезазначена реформа у 2013 році перемістила Грузію на дев’яте місце у світі за індексом умов ведення бізнесу, зокрема на перше місце у світі за критерієм легкості реєстрації власності і на третє – за легкістю отримання дозволів на будівництво. Реформа податкової системи Грузії дала змогу у роки реформування у декілька разів збільшити надходження у державний бюджет; за роки реформ значно зросла зайнятість населення, у кілька разів підвищилась реальна заробітна плата і пенсії. До початку реформ більше половини працездатного населення Грузії не працювало, третина економічно-активного населення вдалася до заробляння за рубежем, пенсії і заробітні плати у бюджетній сфері були мізерними, корупція, зосередження влади у злодійських авторитетів, коли міністри внутрішніх справ зустрічали злодіїв у законі біля трапу літака. Грузія стала зразком для багатьох країн, у тому числі Україна, Вірменія, Казахстан, Киргизія взяли на озброєння позитивний досвід Грузії щодо реформування системи реєстрації власності, податкового і митного законодавства. Проте, на відміну від Грузії, яка доклала зусиль щодо продуктивного використання міжнародної технічної і фінансової допомоги, Агетства США по міжнародному розвитку, отриманої грузинською стороною за ці роки у розмірі 1,5 млрд.дол., які пішли на підготовку і перепідготовку грузинських чиновників, обновлення матеріальної бази судів і правоохоронних органів та оплату праці міжнародних експертів, і за ті ж іноземні гранти стала розвивати малий бізнес, сільське господарство (кредит у 300 млн.дол.США від Корпорації ООН по боротьбі з викликами тисячоліття), а також дороги і лінії електропередач – кредит у 100 млн.дол. США від тієї ж Корпорації [9,С.24 - 27] Україна аналогічні кредити так і не змогла використати унаслідок ігнорування “лжелідерами” в особі переважної частини чиновників порад кращих фахівців ООН, а також світову і вітчизняну теорію і практику здійснення стабілізаційної політики держави, передусім реформування податкової системи. І все ж проведення Урядом реформ відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” , зокрема податкової і дозвільної реформ забезпечило покращення Україною своїх позицій в міжнародному рейтингу “Ведення бізнесу 2013”, у якому вона піднялась на 15 пунктів і увійшла до списку із 23 країн світу – найбільших реформаторів умов ведення бізнесу.

Зрештою на 23-му році незалежності України внутрішньо- та зовнішньо-політична ситуація в країні, глобальні виклики сучасності спричинили економічну нестабільність, путінську пертурбацію, яка без сумніву несе загрозу у глобальному аспекті спричиняючи негативні побічні ефекти в усіх сферах життєдіяльності України, самої РФ, Старого світу і решти світу унаслідок застосування деструктивних, насильницьких методів, передусім стосовно мирних жителів Автономної Республіки Крим і сходу України та інших її територій зброї.

І тут можна обгрунтувати єдино вірний висновок – діяльність усіх суб’єктів різних рівнів економічної системи повинна ґрунтуватися на принципі “не нашкодь”. Для цього не слід нехтувати інтелектуальними продуктами та викидати на смітник міжнародні нормативно правові акти які уже існують, створені із дотриманням цього принципу і повинні убезпечувати людину, родину, трудовий колектив, усе суще на Землі від злочинних діянь направлених на руйнацію і деградацію. Деструктивну діяльність слід присікати передусім з допомогою економічних методів регулювання, як це здійснювалось у Грузії аж до осені 2013 - го .

Тому, на сьогоднішній день не можна не погодитись, що вихід із важкої ситуації, яка склалася стосовно суб’єктів життєдіяльності, які, враховуючи глобальні виклики і перешкоди намагаються дотримуватись і дотримуються вищезазначеного принципу, потребують підтримки, а в окремих випадках і захисту від лжелідерів зі сторони компетентних суб’єктів економічної системи. У випадку із вкрай важкою ситуацією, яка склалася в Україні і уже давно набула глобального значення, не можна не погодитись із думкою вельмишановного професор Анатоля Камінського – “І добре, що Україна вже зробила свій правильний вибір голосом «Майдану» - йти в Європу і за підтримки та допомоги ЄС і США будувати своє майбутнє [7,с.7]. Варто також дослухатися до думки Олександра Пасхавера: “Із Російською Федерацією слід знайти компроміс. Наприклад, узяти на себе політичні зобов’язання не обмежувати двохсторонню торгівлю. Президенту слід домовитися про встановлення дипломатичних відносин із Москвою, не зважаючи ні на що”[10,с.12]. Кроки щодо реалізаціїї цих порад слід здійснювати оперативно і продумано.

І щойно вітчизняні виборчі дільниці припинили роботу, Білий дім розповсюдив заяву, у якій Президент США Барак Обама висловив думку, що з нетерпінням чекає спільної роботи з наступним Президентом України та демократично обраним парламентом. Натомість засуджує і не визнає окупації і анексії Росією Криму, і, визнає доцільність з боку США і України, а також інших світових партнерів відшукати спосіб мирного врегулювання конфлікту.

Велика Британія у письмовій заяві керівника її МЗС визнає необхідність спільної роботи з новим Президентом над проведенням реформ, які відповідатимуть бажанню українського народу. Помітивши рішучість наших співвітчизників, визначати власне майбутнє без зовнішнього втручання, і не дивно, бажання повинно співпадати з можливими способами його здійснення з урахуванням економічної ситуації. Разом з тим Велика Британія, як і більша частка міжнародного співтовариства, підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Німеччина в особі Міністра закордонних справ Франк-Вольтер Штанмайєра, сподівається на результат, який буде однозначним – спокій й економічна стабільність, а після оцінки виборів спостерігачами ОБСЄ їхні результати визнає і наш північний сусід, Росія.

Президент Польщі Броніслав Коморовський привітав Петра Порошенка із перемогою в першому турі, і, під час телефонної розмови запросив його відвідати Польщу з візитом 3-4 червня, з нагоди свята Свободи – 25-тої річниці перших частково демократичних виборів у Польщі.

Міністр закордонних справ Швеції привітав Петра Порошенка, назвавши результати виборів виразним результатом для України.

Президент Литви Даля Грібаускайте привітала Україну на своїй сторінці у Twitter з демократичними виборами.

Керівник делегації Конгресу Ради Європи Гудрун Мослер-Торнстром визнала: «Україні вдалося подолати найбільше проблем, які були у 2010 році під час виборів Президента[11,с.3].

Президент США Барак Обама при майже годинній зустрічі у Варшаві із своїм майбутнім колегою назвав обрання Петра Порошенка мудрим вибором народу в складні часи, і був неабияко вражений тим, як Петро Порошенко вважає за потрібне розвивати українську економіку. Особливо його увагу привернув досвід роботи у бізнесі. У відповідь Петро Порошенко звернувся до Барака Обами та всього американського народу зі словами подяки за підтримку України.[12,с.3].

У квітні 2014 року на показники реального сектора економіки України впливало загострення суспільно-політичної ситуації на Сході України та низький зовнішній попит на продукцію вітчизняних виробників. Водночас ситуація в аграрному секторі залишалась сприятливою. Економічну активність і надалі підтримував внутрішній споживчий попит, який забезпечував зростання обороту роздрібної торгівлі. На фоні зниження курсу гривні продовжувалося зростання споживчих цін [13] .

Оскільки з 22 квітня 2014-го Європейський Союз скасував митні збори на вітчизняні товари, то перед нашими виробниками постало завдання якнайефективніше використати цілу низку вигідних торговельних преференцій, які надає Україні Старий світ [14,с. 6]. Однак, окрім позитивного зниження митних зборів, питання нарощування-зменшення виробництва продукції традиційних лідерів українського експорту, вимагає дослідження багатьох інших індикаторів, пов’язаних із цим процесом передусім за участі вітчизняних агентів економічної діяльності, а також економічних агентів Старого Світу.

При цьому слід взяти до уваги світовий досвід, стосовно структури експорту. Якщо переважна частка експортованих продуктів є результатом високоінтелектуальної праці, то відносно невелика маса експортованої продукції реалізується в інші країни за відносно високі ціни і доход країни від експорту – великий, і навпаки, низькотехнологічна продукція спричиняє більш інтенсивне вичерпування первинних економічних ресурсів, експорт великої фізичної маси сировини, напівфабрикатів, тощо, реалізується за відносно низькими цінами і приносить країні порівняно незначні доходи [15,с.180;403-423]. У першому випадку маємо приклад Японії, у другому – приклад розвитку української економіки. Проте сьогодні, орієнтуючись на основні індикатори життєдіяльності у одній і другій країні, зокрема, значний за розміром валовий зовнішній борг, старіння населення, коефіцієнт народжуваності у Японії – лише 1,43 на одну жінку. І тут слід узяти до уваги, що “усі організаційні та фінансові питання, які розробляються урядом Японії буде затверджено наприкінці червня на засіданні уряду під час ухвалення “Основних напрямів економіки та фінансів” (аналог плану соціальноекономічного розвитку країни) та закладено у бюджет наступного року[16,с.7].

Структура експорту США, до певної міри, подібна до української, однак економіка цієї країни має значно менший відсоток експорту у ВВП, ніж українська економіка, США також мають значний зовнішній валовий борг і чи не найбільшу частку заробітної плати у загальній структурі доходів населення та чи не найбільшу проблему утилізації відходів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок щодо вирішення назрілих проблем. Отже якщо структура економіки і експорту продукції, в силу обставин, недосконала, і кон'юнктура внутрішнього і зовнішнього ринку складається не на користь виробників цієї продукції, то країна має менші доходи від реалізації вітчизняної продукції, як у національній валюті, так і у валюті країн торговельних партнерів [15,c.403-408;с.416-423], якщо структура доходів в силу обставин в країні недосконала, то враховуючи внутрішні і зовнішньоекономічні й політичні обставини слід продовжити напрацьовану вітчизняну традицію стосовно аналізу основних економічних індикаторів, опираючись на позитивний і негативний світовий досвід. А тому удосконалення соціально-економічної політики повинно здійснюватись на основі врахування позитивного ефекту, якого вдалось, і не вдалось досягти у процесі здійснення економічних реформ, зокрема, розроблених Комітетом з економічних реформ при Президентові України на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, а також критичного аналізу та подальшого удосконалення основних напрямів урядової політики, попереднього уряду, набутого ним у процесі розробки і упровадження основних нормативно – правових, а також надзвичайно цінних напрацювань і рекомендацій Національної федерації профспілок України стосовно виконання норм і гарантій Конституції України у сфері регулювання зайнятості та доходів населення України, зокрема причин виникнення труднощів у роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради – консультативно-дорадчого органу при Президентові України, яка складалася з представників Кабінету Міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців [15,с.347-349;с.357-364].

Необхідность удосконалення організації продуктивної корисної діяльності усіх і кожного суб’єкта економічної системи, опираючись на принцип порівняльної переваги, на якому грунтується спеціалізація яка сприяє більш ефективному, продуктивному використанню світових економічних ресурсів з метою покращення життєдіяльності суспільства, вимагає не забувати при цьому про корисність продуктивної кооперації. Назріла гостра необхідність дослідження впливу кількісних і якісних характеристик продуктів виробництва тепер і в майбутньому на людину й усе суще на Землі, розробка та упровадження технологій з утилізації відходів.

 

Література:

1. Інформація 30.03.2014. Джерело: Ракеты к бою. Сеул, Южная Корея – 31.03.2014 // Вести. Репортёр. – №30. – 4-10 апреля 2014. – 84 с.

2. Джерело: Вторжение в город Бога. Рио-де-Жанейро. Бразилия. – 30.03.2014 // Вести. Репортёр. – №30. – 4-10 апреля 2014. – 84 с., с. 9.

3. Мистецтво бути вільним. Висока політика.[Текст:Оксана Головко]//Урядовий Кур’єр.-6 грудня 2013 року.-№ 226.-С.2.

4. Сцена. «Украине нужна Европа от Лиссабона до Владивостока»[Текст:Андрей Коновалов]//Вести.Репортер.-№3.-31января-6 февраля 2014.- с.26-27.

5. Володимир Огризко. Сила права чи право сили?//«Зовнішні справи». - №3. – С.14-15.

6. Одне з джерел: Біблія або книги Святого письма Старого й Нового Заповіту / Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена // Українське біблійне товариство. Переклад проф. Івана Огієнка «United Bible Societies 1962».- Київ:ВАТ “Харківська книжкова фабрика“ Глобус” – 2002.-1159 с., додатки.

7. Камінський А. Україна проти природного агресора ХХІ століття /Анатоль Камінський, професор, Голова політичної ради Середовища УГВР. // Зовнішні справи. - №4. – 2014. – 6-7с., с.7.

8. Макроекономічний огляд/березень 2014 року. [Електронний ресурс]: Національний банк України. Генеральний економічний департамент – http://www.bank.gov.ua.

9. Джерело: Сцена. Демократия в горных условиях. Грузия отвергла реформы Михаила Саакашвили и его самого- [Текст: Свелана Крюкова, Василий Яценко]. / /Вести. Репортер.- №6.- 4-10 октября 2013 года.- С.24-27.

10. 7 вопросов Александру Пасхаверу, президенту Центра экономического развития, о том, какими должны быть первые шаги Петра Порошенка на посту главы государства//Вести. Репортер. -№18. – 30 мая – 5 июня 2014, с.12.

11. Люди зробили вибір на користь цивілізації.[Текст: Катерина Мащегора] // Урядовий кур’єр. – 27 травня 2014 року. - №93. – 16 с., с. 3.

12.Мудрий вибір на добру перспективу. Діалог. Відділ новин “Урядового кур’єра//Урядовий кур’єр. – 5 червня 2014 року. - №100. – С.3.

13. Бюлетень Національного Банку України – квітень 2014[Електронне видання]- 03.05.2014 - http://www.bank.gov.ua.

14.Перспектива на півмільярда євро. Ситуація. Чи використовують торгові преференції ЄС // Урядовий Кур’єр. – 27 травня 2014 року. - №93. – 16 с.6.

15. Обгрунтовано: Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: навч. посіб.- 3-є вид., перероблене і доповнене. – Київ : Знання, 2014. – 423 с., с.180, 403 –422.

16. Японців заохочувутимуть народжувати третю дитину [Текст:Ніна Баликова]//Голос України №113. – 14 червня 2014 року. – С.7.

 

References:

1. Information 30.03.2014. Source: Missiles in action. Seoul, Southern Korea – 31.03.2014 // Vesti. Reporter. – No.30. – April 4-10, 2014. – 84 p.

2. Source: Invasion of the God city. Rio de Janeiro. Brazil. – 30.03.2014 // Vesti. Reporter. – No.30. – April 4-10, 2014. – 84 p., p. 9.

3. Art of being at liberty. High politics. [Text: Oksana Holovko] // Uryadovy courier. - December 6, 2013. - No. 226. - P. 2.

4. The scene. «Ukraine needs Europe from Lisbon to Vladivostok» [Text: Andrey Konovalov] // Vesti. Reporter. - No. 3. - January 31 - February 6, 2014.- p. 26-27.

5. Volodymyr Ohryzko. Force of law or rule of force? // «Zovnishni spravy». - No. 3. – P. 14-15.

6. One of the sources: Bible or books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments / Newly-translated from the Old Jewish and Greek to Ukrainian // Ukrainian Bible Society. Translation of prof. Ivan Ohienko «United Bible Societies 1962». - Kyiv: OJSC “Kharkiv book factory “Hlobus” – 2002. - 1159 p., supplements.

7. Kaminsky А. Ukraine is against the natural aggressor of ХХІ century / Anatol’ Kaminsky, Professor, Head of political council of USLC center. // Zovnishni spravy. – No. 4. – 2014. – 6-7p., p.7.

8. Macroeconomic review / March, 2014. [Electronic resource]: National Bank of Ukraine. General economic department – http://www.bank.gov.ua.

9. Source: The scene. Democracy in mountainous conditions. Georgia has turned downed the reforms of Mikheil Saakashvili and himself - [Text: Svetlana Kryukova, Vasiliy Yatsenko]. // Vesti. Reporter. - No. 6. - October 4-10, 2013. - P. 24-27.

10. 7 questions to Aleksandr Paskhaver, president of the Center of economic development regarding the first thing Petro Poroshenko must do on the position of the head of the state // Vesti.Reporter. – No. 18. – May 30 – June 5, 2014, p.12.

11. People opt for civilization. [Text: Kateryna Mashchehora] // Uryadovy courier. – May 27, 2014. – No.93. – 16 p., p. 3.

12.Wise choice with an outlook with fair promise. Dialogue. Newsroom of “Uryadovy courier // Uryadovy courier. – June 5, 2014. – No.100. – P.3.

13. Bulletin of the National Bank of Ukraine– April, 2014[Electronic edition] - 03.05.2014 - http://www.bank.gov.ua.

14. Half a billion Euro prospect. Situation. Do they use EU trade preferences // Uryadovy courier. – May 27, 2014. – No.93. – 16 p.6.

15. Explained: Dzyubyk S.D., Ryvak О.S. Elementary economics: study guide - 3rd ed., revised and supplemented. – Kyiv: Znannya, 2014. – 423 p., p.180, 403 –422.

16. Japanese will be encouraged to give birth to a third child [Text: Nina Balykova] // Voice of Ukraine No.113. – June 14, 2014. – P.7.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.