Горкуша М. А. ВІТРОДВИГУН З АЕРОДИНАМІЧНИМ КРИЛОМ ТА ЗМЕНШЕНИМ КОЕФІЦІЕНТОМ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ

УДК 533.6.013.12

 

ВІТРОДВИГУН З АЕРОДИНАМІЧНИМ КРИЛОМ ТА ЗМЕНШЕНИМ КОЕФІЦІЕНТОМ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ

Горкуша М. А.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир

 

В статті розглядається проблема створення вітроенергетичних установок з аеродинамічними лопастями. Розглянуті конструкції різних видів вітроенергетичних установок. Розглянуті шляхи підвищення ефективності використання вітроенергетичних установок. Запропонована конструкція крила у вигляді витягнутої краплі, коефіцієнт аеродинамічного опору якого знаходиться в межах 0,07…0,09. Описано вплив аеродинамічних властивостей конструкцій лопатей вітродвигунів на енергетичні параметри всієї установки. Представлені результати досліджень показують, що використання вітрових лопатей краплевидної форми збільшують потужність установки та дають змогу значно знизити ресурсовитрати.

Ключові слова: аеродинамічні властивості, вітродвигун, лопаті, аеродинамічний опір, краплевидна форма, коефіціент сили опору повітря.

 

Гаркуша М. А. Ветродвигатель с аэродинамическим крылом и уменьшенным коэффициентом аэродинамического сопротивления/ Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина, Житомир

В статье рассматривается проблема создания ветроэнергетических установок с аэродинамическими лопастями. Рассмотрены конструкции различных видов ветроэнергетических установок. Рассмотрены пути повышения эффективности использования ветроэнергетических установок. Предложенна конструкция крыла в виде вытянутой капли, коэффициент аэродинамического сопротивления которого находится в пределах 0,07 ... 0,09. Описано влияние аэродинамических свойств конструкций лопастей ветродвигателей на энергетические параметры всей установки. Представлены результаты исследований показывают, что использование ветровых лопастей каплевидной формы увеличивают мощность установки и позволяют значительно снизить ресурсозатраты.

Ключевые слова: аэродинамические свойства, ветродвигатель, лопасти, аэродинамическое сопротивление, каплевидная форма, коэффициент силы сопротивления воздуха.

 

Gorkusha M. A. Wind turbines with aerodynamic wings and reduced aerodynamic drag coefficient/ Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Zhitomir

In the article the problem of creation of wind turbines with aerodynamic blades. The construction of various types of wind turbines. Examined ways to improve the efficiency of wind turbines. The design of the wings in the form of elongated drop, drag coefficient which is in the range 0.07 ... 0.09. Described influence the aerodynamic characteristics of the blades of wind turbines designs for energy parameters entire installation. The results of the studies show that the use of wind blades form kraplevydnoyi increase plant capacity and enable significantly reduce resursovytraty.

Keywords: aerodynamics, wind turbine, blade, aerodynamic resistance, kraplevydna form factor of the resistance of air.

 

Вступ. Україна стала активним учасником руху з розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, зокрема енергетичного потенціалу вітру. Кінетична енергія вітрового потоку є невичерпною, що дозволяє відносити її до поновлювальних джерел енергії. Крім того, енергію вітру відносять до так званої «чистої», або «зеленої», енергії, оскільки вона характеризується практично нульовим рівнем шкідливих викидів. Наукові дослідження, направлені на впровадження відновлювальних джерел енергії у виробництво, отримали визнання та підтримку з боку державних органів влади, що в свою чергу створило сприятливі умови для розвитку нових енергозаощаджуючих технологій та устаткування.

Доцільним використання енергії вітру є при вирощуванні рослин, при використанні крапельного поливу, напуванні та обслуговуванні тварин.

Основним фактором впливу на показники роботи вітрових станцій є наявність вітру та його сила. Відомо, що потужність на валу вітродвигуна пропорційний кубу швидкості вітру. З урахуванням середньорічної швидкості вітру, будівництво вітроелектростанцій є доцільним лише в тих місцях, де вітряних днів достатньо для економічно обґрунтованого виробництва електроенергії.

Вітрові станції призначені для перетворення енергії вітру на механічну енергію або електричну енергію. Основним робочим органом вітродвигунів є вітроколесо. За конструкцією вітроколеса бувають лопатеві, карусельні, роторні, барабанні (рис.1).

Найбільш розповсюджені вітродвигуни з лопатевими (криль¬частими) колесами, які складаються з окремих лопатей (рис.1, а).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya-Gorkusha.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.