кандидат технічних наук, Мельник М. В., кандидат технічних наук, Котков В. І., Краснобокий А. В. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ БОРІН ІЗ РОТАЦІЙНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ

УДК 631.4; 631.31

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ БОРІН ІЗ РОТАЦІЙНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ

кандидат технічних наук, Мельник М. В.,

кандидат технічних наук, Котков В. І.,

магістр, Краснобокий А. В.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир

 

В Україні, в цілому, та зоні Полісся, зокрема, в системі основного та передпосівного обробітків ґрунту широкого застосування набуває обробіток ґрунту знаряддями з ротаційними робочими органами. Необхідною є розробка конструкцій ротаційних робочих органів, які забезпечували б достатню якість обробітку. Наводяться результати якості обробітку ґрунту при проведені польових випробувань ґрунтообробного знаряддя з ротаційними робочими органами.

Ключові слова: борона, диск, ротаційна, випробування, ґрунт, заробка.

 

Кандидат технических наук, Мельник Н. В., кандидат технических наук, Катков В. И., Краснобокий А.В. Результаты испытаний борон с ротационными рабочими органами / Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина, Житомир

В Украине, в целом, и зоне Полесья, в частности, в системе основной и предпосевной обработок почвы широкого применения приобретает обработка почвы орудиями с ротационными рабочими органами. Необходима разработка конструкций ротационных рабочих органов, обеспечивающих достаточное качество обработки. Приводятся результаты качества обработки почвы при проведении полевых испытаний почвообрабатывающего орудия с ротационными рабочими органами.

Ключевые слова: борона, диск, ротационная, испытания, почва, заделка.

 

PhD of engineering science, Melnik N., PhD of engineering science, Katkov V., Krasnoboky A. The test results with the rotary harrow working bodies / Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Zhitomir

In Ukraine, as a whole, and the area of Polesie, especially in the primary and pre-tillage becomes widespread use tillage implements with rotary working organs. It is necessary to develop structures rotary working bodies that would ensure sufficient quality cultivation.The results of the quality of soil cultivation field trials tillage with rotary working organs.

Keywords: harrow, disk, rotary, testing, soil sealing.

 

Постановка проблеми. На Україні, в цілому, та зоні Полісся, зокрема, в системі основного та передпосівного обробітків ґрунту широкого застосування набуває обробіток ґрунту знаряддями з ротаційними робочими органами. Найбільш широко використовуються ґрунтообробні знаряддя типу БДН-1,8, БДТ-3, БДТ-7, оснащені сферичними вирізними роторами. Використання цих знарядь забезпечує скорочення термінів підготовки ґрунту до посіву, зниження енерговитрат та витрат праці на 20...25%, в порівнянні, з іншими типами ґрунтообробних машин. Однак, в силу своїх конструктивних особливостей ґрунтообробні знаряддя оснащені серійними робочими органами не повною мірою забезпечують агротехнічні вимоги стосовно заробки добрив, рослинних решток, гербіцидів тощо. Так, при заробці дисковою бороною на поверхні ґрунту, в шарі 0...6мм, залишається до 75% внесених добрив, що значно зменшує ефективність їх використання сільськогосподарськими рослинами [1]. Тому необхідним є обґрунтування робочих процесів спрямованих на покращення показників обертання скиби та розробка конструкцій ротаційних робочих органів, які забезпечували б достатню якість обробітку за показниками заробки в ґрунт на оптимальну глибину стерні, органічних та мінеральних добрив тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За результатами попередніх аналітичних досліджень розроблено та виготовлено ґрунтообробний ротаційний робочий орган, оснащений ножами-лопатями, передня робоча поверхня яких є коноїдом, уніфікований до борін БДН-1,8, БДВ-3, БДВ-7 (рис.1) [2, 3, 4]. Встановлені оптимальні межі варіювання кута атаки β=20°...23° батареї робочих органів, та відстань між роторами в батареї l=0,20…0,22.

Мета роботи. Експериментально визначити вплив параметрів ротаціних робочих органів, за оптимальних показників установки, на агротехнічні показники якості роботи ґрунтообробного знаряддя. Провести порівняльні дослідження з серійними ротаційними робочими органами ґрунтообробних знарядь.

Результати досліджень. Ефективність пропонованої розробки оцінювалась за покращенням основних показників якості обробітку ґрунту. Показники якості обробітку ґрунту визначались, відповідно до [5] по чотирьох варіантах: контроль-основний – агрофон: стерня зернових; контроль-порівнювальний як базовий варіант обробітку - виконувався стандартними дисками, відповідними до ОСТ23.2.147-85; порівнюваний варіант 1 – обробіток ґрунтообробним знаряддям з пропонованими ротаційними робочими органами (встановлені на задню батарею борони БДН-1,8), порівнюваний варіант 2 – обробіток ґрунтообробним знаряддям з пропонованими ротаційними робочими органами (встановлені на передню батарею). Ґрунти досліду – дерново-підзолисті супіщані глеюваті на водольодникових відкладеннях, як найтиповіші ґрунти Полісся України. Термін виконання – березень-квітень 2015 року.

Результати порівняльних польових випробувань представлені в таблиці.

За результатами дослідження структурно-агрегатного складу ґрунту встановлено, що кількість агрегатів ґрунту (d<0,25 і d>10), які не відповідають агровимогам, у запропонованих варіантах №1 та №2 зменшилась на 14,5% і 12,7% відповідно, до фону та на 2,8% і 1,0% відповідно, до базового варіанта (рис. 1), а коефіцієнт структурності в порівнянні з базовим варіантом збільшився в 1,14 (варіант 1) та 1,04 (варіант 2) рази.

Оцінка ефективності заробки рослинних решток виконувалась методом числового аналізу візуальної інформації за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми [6]. Стан виокремленої ділянки поверхні поля з позначеними реперними точками фіксувався на фотоплівці. Після сканування отриманого фотознімку візуальна інформація перетворювалась у числовий масив за ознаками інтенсивності і кольору із роздільною здатністю 72 пікселі/см. Описаний числовий масив після відповідної статистичної обробки та узагальнення інформації про стан поверхні поля дозволив визначити показник повноти заробки, як відношення площі поверхні ґрунту, де виконана повна заробка до всієї площі поверхні обробленого ґрунту (рис. 2, 3).

Таблиця 1

Результати порівняльних випробувань борони БДН-1,8

 

Показники якості обробітку ґрунту

Варіант - агрофон

Варіант - базовий

Варіант - пропонований

схема 1

схема 2

Значення коефіцієнта структурності

0,938

1,481

1,695

1,571

Площа поверхні поля з повною заробкою рослинних решток, %

-

42

87

65

Величина опору зминання ґрунту, кН/м2

87,39

59,02

49,77

55,73

Величина коефіцієнта об’ємного зминання ґрунту, Н/см3

1,37

0,72

0,67

0,69

Абсолютна вологість ґрунту, %

22,0

17,3

18,4

17,9

Щільність ґрунту, г/см3

1,901

1,277

1,198

1,234

Мікрорельєф поверхні поля, см

-

0...5,3

0...5,6

0...5,2

 

<!--[if !mso]> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

<!--[if gte mso 9]> 1024x768 <!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 9]>

Абсолютна вологість ґрунту у шарі 0...20 см при обробітку ґрунтообробним знаряддям із запропонованими робочими органами в порівнянні з базовим варіантом була вищою на 5,9% та 3,4%, відповідно, для пропонованих варіантів 1 та 2 і відповідала агротехнічним вимогам. Щільність обробленого ґрунту знаряддям з пропонованими робочими органами за варіантами 1 та 2 відповідає агровимогам і становить 1,198 г/см3 і 1,234г/см3 відповідно, що на 6,2% та 3,4% менше ніж для базового варіанта і на 37% та 35% менше у порівнянні з агрофоном (рис. 3). Встановлено, що при обробітку за пропонованими варіантами 1 та 2 величина опору зминання ґрунту мінімальна і становить 49,77кН/м2 та 51,73кН/м2, що менше на 15,7% і 5,6% у порівнянні з базовим обробітком та на 43% і 36,2% менше у порівнянні з фоном. Коефіцієнт об’ємного зминання запропонованого варіанта на 11,9% і 4,2% менший за базовий та на 51,2% і 49,6% менший у порівнянні з фоном (рис. 4) та стандартним значенням, яке варіює в межах 1...2 Н/см3 (для зораного поля).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Melnik_Krasnobokiy.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.