Шийка В. В., професор, доктор технічних наук, Кулаков Ю. О. СПОСІБ КОНСТРУЮВАННЯ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ MPLS

УДК: 004.771

 

СПОСІБ КОНСТРУЮВАННЯ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ MPLS

Шийка В. В., професор, доктор технічних наук, Кулаков Ю. О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, м. Київ

 

У статті розглянуто існуючі інструменти конструювання трафіку призначені для управління потоком трафіку через мережу, пропонуючи послуги відповідно до конкретних вимог клієнтів при використанні мережевих ресурсів ефективно і економічно.

Ключові слова: конструювання трафіку, MPLS, комп’ютерна мережа, маршрутизація, IGP.

 

Шийка В. В., Кулаков Ю. А. Способ конструирования трафика в сети MPLS/ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, г. Киев

В статье рассмотрены существующие инструменты конструирования трафика, предназначенные для управления потоком трафика через сеть, предлагая услуги в соответствии с конкретными требованиями клиентов при использовании сетевых ресурсов эффективно и экономично.

Ключевые слова: конструирование трафика, MPLS, компьютерная сеть, маршрутизация, IGP.

 

Vladyslav Shiyka, Yurii Kulakov Traffic engineering in MPLS networks/ National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine, Kyiv

In the article are considered the existing design tools to manage traffic flow through the network, offering services to meet specific customer requirements using network resources efficiently and economically.

Key words: traffic engineering, MPLS, computer network, routing, IGP.

 

Вступ. Конструювання трафіку (КТ) - механізм відображення потоків даних клієнтів на існуючу фізичну топологію. Він реалізує спосіб маршрутизації даних через мережу відповідно до виду наявності ресурсів та існуючого і очікуваного обсягу трафіку. Клас обслуговування (CoS) і Якість обслуговування (QoS), що дані вимагають також можуть бути одною зі складових даного процесу. КТ може бути під контролем ручних операторів, які стежать за станом мережі і маршрутизації трафіку або надання додаткових ресурсів для компенсації проблем які вони утворюють. Також, КТ може управлятися автоматизованими процесами, що реагують на інформацію, яка була подана через протоколи маршрутизації або іншими методами. КТ допомагає оператору мережі найкращим чином використовувати наявні ресурси шляхом розподілу навантаження трафіку по фізичним зв’язкам і дозволяє деяким зв’язкам бути зарезервованими для деяких класів трафіку або для окремих клієнтів. Це дозволяє операторам рухати трафікові потоки від найкоротшого шляху, обраного IGP і на потенційно менш завантажений фізичним шляхом через АС, як показано на рисунку 1.

Повний текст статті за посиланням Stattya_Shiyka.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.