Олійнич С. І., Боднарюк А.-Б. М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІВЕНТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

УДК 339.138

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІВЕНТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Олійнич С. І., Боднарюк А.-Б. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці

 

У статті розглянуто таку проблему як особливості використання івент-маркетингу в Україні. Досліджені такі поняття як «івент», «івент-маркетинг». Вивчена історія івент-маркетингу в Україні та зазначені представники івент-бізнесу. Досліджені особливості івент-заходів та їх різновиди. Зазначений ряд особливостей івент-маркетингу в Україні та фактори, які негативно впливають на івент-ринок сьогодні. Надані рекомендації представникам івент-бізнесу.

Ключові слова: івент, івент-маркетинг, івент-послуги, елементи івенту, особливості івент-маркетингу.

 

Олийныч С. И., Боднарюк А.-Б. М. Особенности использования ивент-маркетинга в Украине / Черновицкий торгово-экономический институт КНТЕУ, Украина, Черновцы

В статье рассмотрено такую проблему как особенности использования ивент-маркетинга в Украине. Исследованы такие понятия как «ивент», «ивент-маркетинг». Изучена история ивент-маркетинга в Украине и указанны представители ивент-бизнеса. Исследованы особенности ивент-мероприятий и их разновидности. Указан ряд особенностей ивент-маркетинга в Украине и факторы, которые негативно влияют на ивент-рынок сегодня. Даны рекомендации представителям ивент-бизнеса.

Ключевые слова: ивент, ивент-маркетинг, ивент-услуги, элементы ивента, особенности ивент-маркетинга.

 

Oliynych S. I., Bodnariuk A.-B. M. Peculiarities of using event marketing in Ukraine / Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Ukraine, Chernivtsi

The article examines the problem of peculiarities of using event marketing in Ukraine. The definitions of the event and event marketing are specified. History of event marketing in Ukraine is studied and event business companies are listed. The features of event and its varieties are studied. The number of features of event-marketing in Ukraine and factors that negatively affect the event market nowadays are listed. Recommendations for event business companies are defined.

Keywords: event, event marketing, event services, event elements, features of event marketing.

 

Введення. В сучасних умовах конкурентної боротьби однією з важливіших передумов ефективного функціонування підприємств на ринку є організація та проведення маркетингових заходів, завдання яких є поєднання в цілісну подію повідомлення, часу, місця й атмосфери, які дозволять споживачам ефективно сприймати призначену для них інформацію.

Івент-маркетинг – це комплексна організація заходів, спрямована на просування марки, продукту компанії, товару або послуги, за допомогою яскравих подій, що запам’ятовуються.

Дослідженню подієвого маркетингу присвячені нечисленні праці таких вчених, як Герасимов С., Тульчинський Г., Лохіна Т., Мелентєва Н., Бичун Ю., Сирош В., Сондер М.; Назимко А., Новікова М. та ін.

Застосування івент-маркетингу в Україні розпочалось в 2003 році, коли маркетингові компанії зрозуміли, що це актуальний, ефективний та цікавий інструмент. Розквіт івент-маркетингу припадає на 2007 рік, коли відкрилася величезна кількість малих агентств, що обслуговують середній сегмент бізнесу.

Сьогодні на ринку івент–послуг в Україні з’являються нові компанії, ринок бурхливо розвивається і значно змінюється не тільки кількісно, але й якісно. Послуги, що надаються, стали більш високого рівня, а жорстка конкуренція на даному ринку вимагає від компанії, що надає такий вид послуг, дедалі більше і більше креативних ідей [2].

З найбільш яскравих представників, що організовують івент-заходи в Україні варто назвати:

- «AllMotion», «Brevis», «CleverGroup», «Dialla», «MEX», «NewMaxPromotion», «ТаlаnProximityUkгаіnе», «ТМА DraftUkraine», «Twiga», «Альпака» BTL, «НарруPeople»;

- відомі івент-компанії: «IdeaВох» («BrandNew»), «Порох», «ДрімХантерз»;

- власний сегмент ринку освоїли фірми: «Барабан», «Бразилія», «Івент-Сервіс», «Ізюм», «ИмперияПраздника», «КиевскиеПраздники», «Серпантин» та інші.

Найбільшим попитом в Україні користуються такі івент-заходи як промо-акції, конференції та презентація послуг. За¬мовники віддають перевагу тим компаніям, які пропонують найбільш цікавий сценарій проведення заходу, що містить не тільки розважальне, але й смислове навантаження[3].

Спектр та формат заходів є досить широким: від класичної прес-конференції, професійних семінарів та тренінгів — до масових концертів і національних фестивалів, від корпоративних свят — до міжнародних виставок.

Існують різні види заходів, кожний з яких розрахований на залучення певного сегмента цільової аудиторії, будь-то галузеві ЗМІ, потенційні бізнес-партнери, дилери, кінцевий споживач [1].

Від так, спеціальна подія може бути як строго академічною (бізнес-зустріч, наукова конференція) чи діловою (зустрічі на вищому рівні, виставки, турніри, конкурси), так і розважальною (концерти, шоу, фестивалі) чи інформативною (день народження компанії, випуск нового продукту) тощо.

Головна перевага будь-якої спеціальної події — встановлення безпосереднього контакту між клієнтом (продуктом, брендом) та аудиторією, створення між ними емоційного зв’язку [4].

Івент-маркетинг в Україні має ряд особливостей, які легко визначити за допомогою матриці SWOT-аналізу (табл. 1) [6].

Таблиця 1.

Матриця SWOT-аналізу для українського івент-маркетингу

 

МОЖЛИВОСТІ

• ефективно вибудовує емоційний зв’язок між брендом і споживачем;

• дозволяє забезпечити максимальну залученість учасників в процес заходу, що викличе їх лояльність в майбутньому;

• припускає використання інших елементів масової комунікації, таких як реклама, PR і BTL;

• можливість організації прямих продажів за рахунок прив’язки їх до заходів, що проводяться.

ПЕРЕВАГИ

• має довгостроковий ефект;

• ненав’язливість, є присутнім елемент розваги;

• мінімізація витрат компанії шляхом співпраці з іншими компаніями;

• економить до 30% бюджету;

• підвищена сприйнятливість аудиторії;

• продукція пов’язана із соціальним явищем і отримує конкурентні переваги.

ЗАГРОЗИ

• непрофесіоналізм в організації й підготовці заходів, існує ризик швидко набриднути цільовій аудиторії;

• невідповідність заходу цільовій аудиторії;

• відсутність маркетингової стратегії;

• зменшення числа заходів, що не припускають активності аудиторії.

НЕДОЛІКИ

• непоінформованість в цій області, оскільки

• мало професіоналів;

• широкомасштабні національні рекламні кампанії приносять менший результат, ніж локальні заходи;

• великі трудовитрати (фізичні, організаційні,творчі)

 

Провідні фахівці виділяють такі негативні фактори, які впливають на Event-ринок сьогодні:

1. Відсутність регуляторів ринку.

2. Клієнти не розуміють важливості Event-послуг.

3. Законодавчі аспекти та юридичні хитрощі [3].

Найбільш популярними івентами в Україні вважаються свята, спортивні заходи. Наприклад, участь у святах виробникам і постачальникам алкоголю або тютюнових виробів дає необмежені можливості для просування їх продукції. Спортивні змагання дозволяють забезпечити вплив на аудиторію другого рівня – на тих, хто дивиться телевізійні трансляції події.

Є й інший дуже цікавий спосіб просування - це заходи в торгових центрах. Причому це можуть бути як заходи з просування якої-небудь торгової марки, так і з просування самого закладу. Безпосередня цільова аудиторія знаходиться в самому центрі й під враженням гарно проведеного часу розповість друзям і близьким про торговий центр.

Безумовно, переваги «розкрученої» події великі: по-перше, вона охоплює масу народу, і по-друге, вона повторюється через якийсь проміжок часу. Але тут є й свої мінуси: «розкручені» події використовують усі, в тому числі й конкуренти.

Спектр та формат таких заходів є безмежним і неосяжним: від „Тижнів високої моди” , до „Снікерсурбанії” та фестивалю повітряних куль у Кам’янці-Подольському. Наведені приклади об’єднує те, що кожен з них так чи інакше спрямований саме на просування (продаж) товарів та послуг. „Тижні високої моди” є основним засобом просування колекцій hautcouture; „Снікерсурбанія” – прекрасний спосіб не лише підвищення продажів й іміджу бренда, але й потужний фактор зміцнення лояльності споживачів, приклад створення реального співтовариства навколо бренда; фестиваль повітряних куль – рідкісний для України, але дуже й дуже поширений в світі засіб залучення туристів і, таким чином, підвищення продажів у готельному та ресторанному секторі окремого міста (регіону).

Також різні події в житті відомих осіб (політиків, зірок шоу-бізнесу, спортсменів) дуже часто використовуються як PR-приводи, тобто «працюють» на просування цих людей як брендів, і тоді є сенс говорити про них як про засоби івент-маркетингу).

Івент-маркетинг належить до сфери PR і пояснення тут дуже просте: в сучасному світі, подія, про яку не говорять, не сталася. Адже всім хочеться, щоб про їхні заходи говорили якомога краще і якомога довше. Причому говорили всі – і ЗМІ, якщо їх запрошували, і всі, хто був на події з обслуговуючим персоналом включно.

Твердження про те, що всі івенти є, насамперед, потужними засобами PR, - ключове і життєво важливе для правильного та обґрунтованого підходу до планування, організації та оцінки ефективності всіх спеціальних подій, якими б вони не були [5].

Висновок. Отже, івент-маркетинг стає усе більш популярним, і все більше компаній вдаються до організації заходів, реалізовуючи свою маркетингову стратегію. Це один з дієвих інструментів формування позитивного ставлення до компанії або її продукту. якщо івент-маркетинг організований правильно, підібрана відповідна події цільова аудиторія, то ефект не змусить себе довго чекати.

Компаніям слід зосередитися на наданні таких івент-послуг, як промо-акції, конференції та презентація послуг для торгово-посередницьких фірм, виробничих підприємств або фінансових установ, які користуються послугами як мінімум раз на півроку. З метою підвищення рівня задоволеності наявних і залучення нових клієнтів компаніям івент-ринку слід приділити більше уваги розробці сценаріїв і використовувати креативні підходи у діяльності і навіть зробити це своїм брендом, а також вдосконалити цінову політику, розробити прозорі механізми співпраці з клієнтами у напрямі формування ціни.

 

Література:

1. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів. [текст] / Т.О. Примак. : навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 202 с.

2. Дем'яновська Л. Посилення ролі event-маркетингу в сучасних умовах. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf

3. Москальчук А.Л. Лукач А. Ефективність використання event-послуг в міжнародному маркетингу. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/6_104221.doc.htm

4. Кузів О. Поняття та особливості івент-маркетенгу. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://intkonf.org/kuziv-o-ya-ponyattya-ta-osoblivosti-ivent-marketengu/

5. Склярська Н. Парадокси українського Івент Маркетингу. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://innovations.com.ua/ua/articles/13296/temp

6. Антоненко І. Івентивний маркетинг як інноваційний напрямок комунікаційної стратегії. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/191-194.pdf

References:

1. Prymak T. O. PR dlja menedzheriv i marketologhiv. [tekst] / T.O. Prymak. : navch. posib. – K. : «Centr uchbovoji literatury», 2013. – 202 s.

2. Dem'janovsjka L. Posylennja roli event-marketynghu v suchasnykh umovakh. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf

3. Moskaljchuk A.L. Lukach A. Efektyvnistj vykorystannja event-poslugh v mizhnarodnomu marketynghu. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/6_104221.doc.htm

4. Kuziv O. Ponjattja ta osoblyvosti ivent-marketenghu. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://intkonf.org/kuziv-o-ya-ponyattya-ta-osoblivosti-ivent-marketengu/

5. Skljarsjka N. Paradoksy ukrajinsjkogho Ivent Marketynghu. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://innovations.com.ua/ua/articles/13296/temp

6. Antonenko I. Iventyvnyj marketyngh jak innovacijnyj naprjamok komunikacijnoji strateghiji. - [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/191-194.pdf

 

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.