Дуплій А. А. АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ АНТИГРИБКОВИХ ЗАСОБІВ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

УДК: 338.001.36: 615.015

 

АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ АНТИГРИБКОВИХ ЗАСОБІВ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Дуплій А. А.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Україна, Київ

 

У статті проведено порівняння вартості антифунгальних препаратів вітчизняних та зарубіжних виробників, які застосовуються при мікозах шкіри. Визначено доступність антигрибкових засобів у м’яких лікарських формах для пацієнтів з мікозами та середньою заробітною платою.

Встановлено, що протигрибкові препарати вітчизняного виробництва є більш доступними для населення України у порівнянні з препаратами іноземного виробництва.

Ключові слова: ціна, доступність, дерматологічні лікарські засоби, країни-виробники, м’які лікарські форми.

 

Дуплий А. А Анализ доступности антигрибковых средств местного применения / Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина, Киев / ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», Украина, Киев

В статье проведено сравнение стоимости антифунгальных препаратов отечественных и зарубежных производителей, которые применяются при микозах кожи. Определена доступность антигрибковых средств в мягких лекарственных формах для пациентов с микозами и средней заработной платой.

Установлено, что противогрибковые препараты отечественного производства являются более доступными для населения Украины, по сравнению с препаратами иностранного производства.

Ключевые слова: цена, доступность, дерматологические лекарственные средства, страны-производители, мягкие лекарственные формы.

 

Duplii A. A. Affordability analysis of antifungal drugs for topical application / Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Kyiv / SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS of Ukraine”, Ukraine, Kyiv

The article represents a cost comparison for topical antifungals produced by domestic and foreign manufacturers. Affordability of antimycotics in semi-solid dosage forms was determined for patients with average wages.

The data obtained suggest, that antifungals produced by domestic manufacturers, are more affordable for the population of Ukraine, comparatively to foreign-made drugs.

Key words: price, affordability, dermatological medicines, the producing countries, semi-solid dosage forms.

 

Вступ. В теперішній час в Україні спостерігається тенденція до розповсюдження мікозів, у тому числі мікозів шкіри. Частота грибкових уражень шкіри, зокрема, мікозів стоп, за останнє десятиліття збільшилась у 2 –3 рази. Така патологія є найбільш розповсюдженою серед військових, шахтарів, спортсменів; у таких груп населення грибкові ураження виявляють у 20-50 % обстежених [1].

У теперішній час для лікування пацієнтів з мікозами стоп застосовують препарати у різних лікарських формах (розчини, креми тощо), виробниками яких є як вітчизняні, так і зарубіжні фармацевтичні підприємства [2]. Вартість цих препаратів залежить від багатьох чинників, зокрема: активного фармацевтичного інгредієнта (АФІ), стадійності виготовлення лікарської форми тощо. Ціна оригінального (інноваційного) препарату є значно вищою у порівнянні з такою генеричного засобу. Генеричні лікарські препарати відповідають за якістю, ефективністю та безпечністю оригінальним, але значно поступаються останнім за ціною, що є важливим для осіб з середнім рівнем заробітної плати та пенсії. В Україні більшість лікарських препаратів, що застосовують для лікування хворих на мікози, є генеричними лікарськими засобами, що впливає на їх ціну та доступність для споживача.

Мета роботи – порівняння вартості протигрибкових препаратів вітчизняних та зарубіжних виробників, що застосовуються для лікування пацієнтів з мікозами шкіри.

Матеріали і методи. Визначення вартості лікарських препаратів, які призначаються пацієнтам із мікозами шкіри, проводили з урахуванням цін у аптечній мережі України [3]. Для встановлення економічної доцільності застосування лікарських препаратів різних виробників здійснювали порівняння цінової політики препаратів вітчизняного та іноземного виробництва [3].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Duply.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.