Колбаско Ю. О. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ КОРИСТУВАЧІВ

УДК 007.304.82

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ КОРИСТУВАЧІВ

Колбаско Ю. О.

Національний політехнічний університет України «КПІ»

Анотація: У статті розглядаються можливості розвитку письменницьких навичок та засобів самореалізації письменників-початківців на сучасному етапі існування соціальних мережах.

Ключові слова: соціальні мережі, письменницька діяльність, фанфікшн, самореалізація.

 

Колбаско Ю. О. Социальные сети как способ самореализации интернет пользователей/ Национальный Технический университет Украины «КПИ»

Аннотация: В статье рассматриваются возможности развития писательских навыков и средств самореализации писателей на современном этапе существования социальных сетей.

Ключевые слова: социальные сети, писательская деятельность, фанфикшн, самореализация.

 

Kolbasko Y. O. Social networks as way for of self-realization internet users/ National technical university of Ukraine «KPI»

Annotation: This article reviews new opportunities for the development of writers' skills and self-novice writers at the present stage of the social networks.

Keywords: social networking, writing, fanfiction, self-realization.

 

Вступ

На початку 2013 року нараховувалося близько 2,5 млрд. людей [5], які мають доступ до мережі інтернет, з них 74,6% [8] зареєстровані в тих чи інших соціальних мережах. Існує чимало причин для щоденного зростання кількості зареєстрованих користувачів соціальних мереж, але більшість із них полягає у відсутності бар’єрів: зареєструватися у соціальній мережі може будь-хто, будь-де та будь-коли; саме в соціальних мережах сьогодні можна найшвидше знайти не лише інформацію будь-якого характеру, а й відшукати однодумців стосовно будь-якого питання. Крім того, соціальні мережі дають змогу висловитися, презентувати себе – як особистість, як професіонала, висвітлити свою точку зору з того чи іншого питання.

Дані дослідження

Використовуючи гіпотетично-дедуктивний, бібліографічний, метод польового дослідження, опитування, узагальнення та інші методи пізнання дійсності, можна стверджувати, що в умовах сучасного інформаційного простору, соціальні мережі є ефективним засобом творчої самореалізації, професійного становлення та кар’єрного просування їх користувачів. В якості прикладу було використано письменницьку діяльність на спеціальних, тематичних сайтах (не журналістську або публіцистичну, а саме письменницьку).

Звісно, найбільший відсоток зареєстрованих користувачів зі згаданих 74,6% належить соціальним мережам, започаткованим як засіб пошуку знайомств та спілкування, – Facebook, Twitter, ВКонтакте. Однак своє, і чимале, коло користувачів мають спеціальні мережі, присвячені конкретній темі або галузі. Завдяки цим сайтам користувачі мають змогу не лише знаходити однодумців та співрозмовників за інтересами, а й демонструвати власні досягнення. Найбільшою принадою можливості такої презентації є експертна оцінка інших користувачів цього ресурсу (абстрагуючись від критеріїв визначення рівня обізнаності, припускаємо, що більшість зареєстрованих користувачів тематичної мережі в певній мірі виступають експертами з різних аспектів головної теми сайту). В цьому дослідженні висунуто гіпотезу, що соціальні мережі сприяють вільному представленню їх користувачами своїх власних думок і результатів творчості на широкий розгляд, необмежений будь-якими географічними, часовими або економічними бар’єрами, та відносно компетентному оцінюванню цих результатів іншими користувачами.

Широкою популярністю серед користувачів віком, в середньому, від 12 до 27 років, користуються сайти, присвячені письменницькій творчості прихильників того чи іншого медійного продукту, зокрема серіям книг, телевізійним серіалам чи багатосерійним фільмам. Це може пояснюватися тим, що в них, як правило, створюється оригінальна, часто альтернативна реальність, окремий всесвіт, а отже можливості для створення у ній нових персоналій та сюжетів безмежні. Захоплені сюжетом улюбленого серіалу чи книги, прихильники мають власні погляди на характери персонажів, їх вчинки та стосунки. Пишучи власний фанфік [7], користувачі мають можливість переграти події оригінального сюжету, надати героям власних мотивів для їх вчинків, створити для вподобаних персонажів інший світ, або взагалі прописати себе як одного з персонажів, більш того всі прийоми мають офіційні назви (наприклад, наявність у творі персонажу, який втілює автора або є ідеальним та всемогутнім, позначається попередженням «мері/марті сью» ).

Авторів та читачів фантворів можна класифікувати як окрему соціальну групу, об’єднану спільними цінностями та нормами поведінки. А відтак явище фанфікшену вже давно не стихійне, й має свої правила та норми. Деякі архіви фанфіків існують у складі сайту, присвяченому медіапродукту (Twilight Russia [3] – російськомовний сайт, присвячений сазі «Сутінки»), як окремий сайт для фанфікшену на основі однієї спільної ознаки (asianfanfics [10] – англомовний ресурс, на якому фани з усього світу розміщують свої твори, пов’язані з пд.-зх. азіатською поп-культурою тощо) та мережі, на платформі яких існує фанфікшн абсолютно різної тематики та спрямувань, єдина спільна риса – це творчість прихильників (російськомовний ресурс «Книга фанфиков»(Ficbook) [9]).

Наприклад, принада проаналізованої соціальної мережі Ficbook в якості майданчика для письменницького самовираження та розвитку як автора

полягає в тому, що:

- автори можуть писати романи на кількасот сторінок, замальовки в три абзаци, гратися із жанрами та формами. Відсутність необхідності вигадувати і прописувати персонажів, їх всесвіту (тобто того, що вимагає таланту та майстерності, яка приходить із досвідом) дозволяє автору-початківцю зосередитися на вигаданому ним сюжеті, розкритті почуттів персонажа, жанрі;

- спробувати себе в якості письменника користувач може в абсолютно будь-якому жанрі, об’ємі та ухилі. Навігація сайту дозволяє встановлювати як загальні відомості, на кшталт «психологія», «смерть персонажу», цензурний рейтинг, так і вказувати більш специфічні особливості (сексуальну орієнтацію ключових стосунків у творі, наявність у творі елементів «guilty pleasures», міфічних істот тощо). Це оберігає автора від того, що на його твір натрапить супротивник використовуваних ним попереджень;

- на всіх сайтах для фанфікшену існує практика перекладу. Кожен бажаючий може здійснити та викласти переклад вподобаного ним фанфіка, єдина умова – необхідно надати доказ дозволу на це автора твору;

- на Ficbook можна відшукати «бету» (за аналогією з грецьким алфавітом) яка зобов’язується відредагувати твір, зазначається на рівні із автором, і вдвох із ним несе відповідальність за мовні помилки у тексті. Тому в цій мережі можна розвинути в собі навички не лише автора, а й редактора та коректора;

- письменництво сприяє розвитку словника користувача, розмовно-мовленнєвого апарату, аналітичному мисленню, грамотності та загальній ерудиції;

- користувачу зі схильністю та бажанням займатися письменництвом, така практика допоможе «набити руку», відшукати «свій» жанр, розвинути логічне мислення та багато іншого;

- зрозуміти, чи досягли вони успіху, автори можуть завдяки, по-перше, оцінкам користувачів, по-друге, спостерігаючи за тим, чи додають їх профайл в «обране», та, по-третє, відгуках читачів;

- користувач-новачок може почати з написання відгуку до прочитаних ним робіт. Важливо, що вони позиціонуються саме як відгуки, а не просто коментарі. Відгук не може не стосуватися твору і має бути якщо не розгорнутим вираженням думки читача, то принаймні аргументованим поглядом;

- якщо у автора, зрештою, з’явилися оригінальні задуми, він може створити власний твір, зазначивши це «у шапці». За результатами порівняння, оригінальні твори користуються найбільшою популярністю на сайті – вони можуть отримати близько 9 000 «лайків», в той час як найпопулярніший фантвір – не більше 2 000;

- користувачі соціальних мереж, присвячених фанфікшену, мають ту можливість, на відсутність якої скаржився герой відомого роману «Над прірвою у ржі»: читач має змогу звернутися до автора або через відгуки, або поспілкуватися з ним за допомогою приватних повідомлень.

Касандра Клер, авторка серії фентезі «Смертельна зброя», насправді була відома своїми письменницькими талантами задовго до появи цієї серії – навіть газета The Times друкувала рецензію на її трилогію «The Drako», головним героїм якої вситупав Драко Малфой, один із персонажів Гаррі Поттера, назвавши творчість Касандри «перлиною найвищої якості, що лише примножує цінність книг про Гаррі Поттера» [4]. Cьогодні трилогія про Драко залишається найвідомішою фантворчістю серед прихильників світів Гаррі Поттера.

Еріка Джеймс, автор трилогії «50 відтінків» [1], насправді створювала цю історію як фанфік до саги «Сутінки» [6]. Спочатку він, як і всі, був розміщений на одному з фанресурсів, згодом автор перемістила його на окремий сайт (що нерідко відбувається з популярними творами) і, вирішивши, не зупинятися, переписала його і видала як самостійний твір, ставши рекордсменом сайту Amazon [2]. Кількістю проданих копій трилогії «50 відтінків» перевищила продажі книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Крім того, перший наклад «50 відтінків» автор видала самотужки, і це є прикладом вдалого самвидаву, наразі також можливому саме завдяки інтернет. Відштовхуючись від того, що інтернет та соціальні мережі, зокрема сайти для розміщення писемної творчості з метою їх публічного оцінювання, надають користувачам широкі можливості для творчості та самореалізації, та, з огляду на приклад успішної письменницької кар’єри Касандри Клер та Еріки Джеймс, які починали з написання фанфіків, можемо дійти висновку, що розвинути в собі необхідні для успіху та визнання практичні навички письменника потенційно спроможний кожен користувач спеціальних мереж для фанфікшену.

Однак результати опитування серед 42 студентів першого курсу Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України показали, що хоча всі опитувані є активним користувачем соціальних мереж (кожен з опитуваних зареєстрований щонайменше в одній соціальній мережі та заходить на свій акаунт принаймні раз на день), менше 10% з них використовують соціальні мережі для самореалізації. Тим не менш, 30% опитуваних погоджуються із тим, що соціальні мережі дійсно є ефективним засобом для розвитку та самореалізації, а 50% опитуваних зазначили, що соціальні мережі є вдалою платформою для реклами, просування продукту чи особи. Тому на основі цього опитування можемо зробити висновок, що українська молодь наразі ще не володіє повною інформацією про можливості самореалізації та самопросування у соціальних мережах, притримуючись думки, що ефективними є лише дії та спілкування в режимі офлайн (40%).

Висновки

На основі проведених досліджень, можна дійти висновку, що в умовах сучасного інформаційного простору (зокрема доступності інтернет та будь-якої інформації у ньому для дедалі більшій кількості людей) соціальні мережі є ефективним засобом творчої самореалізації, професійного становлення та кар’єрного просування їх користувачів. Однак українські користувачі не володіють достатньою інформацією про те, яким чином можна використовувати цей засіб, а відтак постає питання необхідності введення відповідної дисципліни в навчальних закладах.

 

Література:

1. Газета «Московский комсомолец», розділ «Культура» від 13.08.2013. –http://www.mk.ru/culture/article/2013/08/13/898155-avtor-quot50-ottenkov-serogoquot-stala-samyim-vyisokooplachivaemyim-pisatelem.html;

2. Інтернет сервіс орієнтований на продаж реальних товарів масового попиту. – Режим доступу до ресурсу:

http://www.amazon.com/Fifty-Shades-Grey-Book-Trilogy/dp/0345803485;

3. Cайт «Twilight Russia», присвячений сазі «Сутінки» письменниці Стефані Майєр. – Режим доступу до ресурсу: http://twilightrussia.ru/;

4. Соціальна мережа для читачів книг «LiveLib». – Режим доступу до ресурсу: http://www.livelib.ru/author/230268;

5. Стаття «Цифровой разрыв: 2/3 людей на Земле не имеют доступа в интернет». – Режим доступу до статті: http://hitech.newsru.com/article/25feb2013/itudiggp;

6. Википедия: Статья «Сумерки(серия книг)». – Режим доступу до ресурсу:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2);

7. Википедия: Статья «Фанфик». – Режим доступу до ресурсу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA

8. Создание сайтов: Сколько посетителей в социальных сетях. – Режим доступу до статті:

http://sozdanie-saytov.com/posetiteli-saytov-socialnyh-setey;

9. Сайт «Книга фанфиков» – Режим доступу до ресурсу:http://ficbook.net/;

10. User generated social fan fiction site around Asian culture. – Режим доступу до ресурсу: http://www.asianfanfics.com/.

 

References:

1. Gazeta «Moskovskyj komsomolecz», rozdil «Kultura» vid 13.082013. – http://www.mk.ru/culture/article/2013/08/13/898155-avtor-quot50-ottenkov-serogoquot-stala-samyim-vyisokooplachivaemyim-pisatelem.html;

2. Internet servis oriyentovanyj na prodazh realnyh tovariv masovogo popytu. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.amazon.com/Fifty-Shades-Grey-Book-Trilogy/dp/0345803485;

3. Sajt «Twilight Russia», prysvyachenyj sazi «Twilight» pysmennyci Stefani Majyer. – Rezhym dostupu do resursu: http://twilightrussia.ru/;

4. Socialna merezha dlya chytachiv knyg «LiveLib». – Rezhym dostupu do resursu: http://www.livelib.ru/author/230268;

5. Stattya «Cyfrovoj razruv: 2/3 lyudej na Zemle ne imeyut dostupa v internet». – Rezhym dostupu do statti: http://hitech.newsru.com/article/25feb2013/itudiggp;

6. Wikipedia: Statya «Sumerki (seriya knyg)». – Rezhym dostupu do resursu:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2);

7. Wikipedia: Statya «Fanfyk». – Rezhym dostupu do resursu: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA;

8. Sozdanye sajtov: Skolko posetytelej v socyalnux setyax. – Rezhym dostupu do statti: http://sozdanie-saytov.com/posetiteli-saytov-socialnyh-setey;

9. Sajt «Knyga fanfykov» – Rezhym dostupu do resursu: http://ficbook.net/;

10. User generated social fan fiction site around Asian culture. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.asianfanfics.com/.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.