Окулов О. М., Самойлова Н. О. ОЦІНКА ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Окулов Олександр Миколайович, викладач Коледжу Донбаського Державного Технічного Університету

Самойлова Наталія Олександрівна, студетка Коледжу Донбаського Державного Технічного Університету

Коледж Донбаського Державного Технічного Університету

ОЦІНКА ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Недосконалість законодавчої бази до прийняття Податкового кодексу негативно впливало на податкову систему та податкову політику держави. На жаль, поки що діюча система оподаткування є не зовсім досконалою і не повністю відповідає вимогам часу, оскільки подальший розвиток ринкових відносин та поглиблення ринкових перетворень все більше підкреслюють наявні в ній недоліки [1]. Сьогодні кодекс був би повинен вирішити всі суперечності в податковому законодавстві, які виникають в процесі справляння податків, зборів та обов’язкових платежів, повинен систематизувати законодавчу базу у сфері оподаткування і бути прозорим як для платників податків, так і для працівників органів державної податкової служби України.

На даний момент однією з суттєвіших і складних проблем є взаємовідносини між платниками податків та державою. Чинна система оподаткування в Україні має низку обґрунтованих недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на доходи громадян, спрощена система оподаткування доходів, яка існує зараз, зменшений сукупний попит та частини податкових надходжень до бюджету. А найголовніше – надмірна кількість пільг та постійні зміни податкового законодавства стали на заваді ефективній дієздатності податкової системи [2].

З метою подолання низки вищевказаних недоліків було розроблено Податковий кодекс України, який набрав чинності 2 грудня 2010 р. [3]. Цей законодавчий документ містить у собі велику кількість нововведень, саме тому всю увагу підприємці, науковці, уряд та пересічні громадяни спрямували на вивчення та аналіз кодексу. Податковий кодекс покликаний об’єднати інтереси держави та населення.

Згідно кодексу, для деяких підприємців скасовується фіксований податок, за яким вони існували весь цей час, і залишається чинним єдиний податок. Проте нові умови ведення бізнесу змушують підприємців здавати свідоцтва про реєстрацію своєї діяльності та закривати свої фірми, а ті, хто залишаються працювати, шукають обхідні шляхи. Це спричинено положеннями Податкового кодексу, неможливістю з різних причин отримати свідоцтво платника єдиного податку.

Позитивною зміною можна назвати повернення прогресивної ставки податку з доходів фізичних осіб. В розділі ІV зазначається, що ставка податку в розмірі 15% буде застосовуватися до доходу, який не перевищує десяти мінімальних заробітних плат. До доходу, що перевищує цей розмір, застосовується ставка в розмірі 17%. 10% збережено для окремих категорій працівників, які працюють в тяжких умовах (шахтарі). Дані зміни звичайно збільшать доходи бюджету, проте можна буде очікувати, що фізичні особи будуть приховувати свої реальні доходи.

Що стосується оподаткування деяких видів доходів громадян, то варто зупинитися на оподаткуванні депозитів, а точніше - доходів від депозитів громадян. Після світової фінансової кризи громадяни масово почали розміщати свої кошти на депозитних рахунках банків, оскільки це було для них одним з джерел доходів. Банки, залучивши досить велику кількість ресурсів, не мали відповідної кількості прибуткових об’єктів, куди б вони могли вкласти свої ресурси. В результаті цього відсоткові ставки за депозитами почали зменшуватися.

Звичайно, довіра громадян впала до банків із - за низької дохідності від розміщення коштів.

Також негативною зміною в податковому кодексі можна виокремити таку норму як податковий арешт і податкова реалізація майна. Тобто, насправді при перевірці податковий інспектор має право на 96 годин накласти арешт на майно.

Що стосується особливо продуктів, які швидко псуються, та інших речей, це може фактично зупинити діяльність підприємства. За великим рахунком, відшкодування із бюджету неначе і можливе, але всі знають, що таке звернення до суду – можна судитися досить довго з приводу того, що тобі повернуть або відшкодують збитки. А особистої відповідальності податкового інспектора чи начальника податкової адміністрації немає. І тут треба серйозно посилити цей пункт.

Податковим кодексом створені несприятливі умови для малого бізнесу. У частини населення складається враження, що на сьогодні вирішили ліквідувати дрібний бізнес.

Проаналізувавши зміст прийнятого Податкового кодексу, можна виділити таке позитивне зрушення податкової системи, як скорочення кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на економіку. Так, замість 28 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що були закріплені Законом України “Про систему оподаткування” [4], Податковим кодексом запроваджено відповідно 18 та 5 платежів.

Література:

1. Податкова система: Навч. посіб./Л.О.Омелянович, О.О.Папаїка, В.О. Орлова, Г.Є.Долматова, О.В.Веретенникова. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005 - 276 с.

2. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні /О.В. Шкарупа, А.В.Романченко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 185-191.

3. Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. №2755 - VI – Режим доступу: www.rada.gov.ua

4. Закон України про систему оподаткування від 25 черв. 1991 р. №1251 - XII (втратив чинність). – Режим доступу:www.rada.gov.ua.

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.