док. екон. наук., проф., Башнянин Г. І., канд. екон. наук, Турянський Ю. І., канд. екон. наук, Паласевич М. Б. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРА ЧАСУ НА ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ РИНКОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Проф. Башнянин Г. І., д-р екон. наук – Львівська КА;

доц., Турянський Ю. І., канд. екон. наук – НУ державної податкової служби України;

доц., Паласевич М. Б., канд. екон.. наук – Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРА ЧАСУ НА ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ РИНКОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Показано вплив лібералізаційних процесів в перехідних економіках. Розглянуто різні випадки, коли вплив ринкової саморегуляції економіки (або тотальної лібералізації) позитивний, а коли – негативний. У статті зроблено висновок про те, що масштабна еластичність процесу формування економічних вигод самоморегуляці залежить від типу систем і може бути високою, середньою і низькою. Незалежно від ступеня масштабної еластичності формування економічних вигод ринково-регуляційного типу, загальні величини економічних вигод на етапі зростання і на етапі зниження – позитивні, а диференціальні переходять із позитивних у негативні (від’ємні).

Ключові слова: централізація, лібералізація, економічні системи, економічні вигоди, саморегуляція.

 

Постановка проблеми. Проведення на практиці лібералізаційної політики в економіках будь-якого функціонального типу – розвинених чи перехідних – означає переведення цих економік на “рейки” ринкової саморегуляції. Чим лібералізованіша та чи інша національна економіка, тим більше вона в процесі свого функціонування та розвитку опирається на механізм ринкової саморегуляції. У зв’язку з цим гострою і актуальною є проблема ефективності ринково-регуляційних процесів, що виступає як зворотня сторона проблеми власне лібералізації (або, як фактично ідентична останній).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних і російських учених, які досліджували механізми державного впливу на динаміку структурних зрушень виділяються роботи В. Базилевича О. Бєляєва, О. Білорусова, В. Будкіна, А. Гальчинського, В. Гейця, А. Поручника, В. Савчука, А. Філіпенка, В. Черняка, А. Чухна та інших.

Мета дослідження. Метою даної статті є аналіз впливу фактора часу на економічні вигоди ринкової саморегуляції економічних систем.

Виклад основного матеріалу. Централізація – це прямо протилежний до лібералізації процес і означає посилення державного втручання у процес функціонування тих чи інших економічних систем (тут під централізацією слід розуміти екзоцентралізацію) [2, с. 287]. За незначнихїїрівнів вона позитивно впливає на результативністьфункціонуванняпевнихекономічних систем внаслідокформування О-ефекту. Крім того, в умовахекзоцентралізаціїмінімізуютьсядефектиконкурентноїринковоїсистеми (назвемоїхузагальненоMR-неефективністю). MR-неефективність – це величина втрат, які формуються в національній мікроекономічній системі внаслідок її ринкової саморегуляції. Ці втрати (недоотримані доходи) можуть в окремі періоди часу бути більші, ніж економічні вигоди від ринкової саморегуляції. На таку одночасну наявність як ефектів, так і дефектів ринкової саморегуляції вже вказують у сучасній економічній літературі [4, с.247 ].

На нашу думку, економічні втрати від ринкової саморегуляції особливо великі в гіпердовготриваломуринковомуперіоді, а в короткотривалому вони можуть бути і незначні (рис. 1– 8). У короткотривалому ринковому періоді видимі позитивні ефекти (найближчі чи, точніше, поточні економічні ефекти; можливий ще такий варіант їх назви як функціональні чи власне короткотривалі) – значні, або навіть гіперзначні. Таким чином, крива ринково-регуляційних економічних вигод описує дугу різного ступеня “розтягнутості” (“стиснутості”) (рис. 9).

 

Повний варіант статті Stattya-Bashnyanin.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.