Білоус Ю. О. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ЦИРКУЛЯЦІЇ ВІДВІДУВАЧІВ

аспірант Білоус Юлія Олександрівна

Національний університет «Львівська політехніка»

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ЦИРКУЛЯЦІЇ ВІДВІДУВАЧІВ

На сучасному етапі розвитку музейної діяльності роль відвідувачів є однією з ключових. Музеї без відвідувачів залишилися би позбавленими життя просторами, порожніми залами без мети. Одним із завдань музеїв є привернути увагу відвідувачів за допомогою наповнення та дизайну експозицій. Успішний дизайн музейної експозиції повинен складатися не лише з композиційної побудови об’єктів та художньо-технічних засобів, а й забезпечувати повноцінний контакт відвідувача з музейними предметами для отримання повної закладеної в них інформації.

Музейна експозиція – це цілеспрямована, обґрунтована демонстрація музейних предметів, які організовані композиційно, забезпечені коментарями, технічно та художньо оформлені, створюючи, таким чином, специфічний музейний образ[1].

Теперішній період експозиційного проектування характеризується побудовою цілісного гармонійного ансамблю на основі експонату в поєднанні з усіма компонентами середовища[2]. Створення експозиції стає синтезною дією, де в єдиному зв’язку існують архітектура, експозиція та самі експонати, формуючи повноцінний художній організм[3].

Для проектування експозицій, які відповідають сучасним вимогам потрібно правильно організувати їх підготовку та визначити послідовність робіт, які будуть виконуватися. При проектування музейних експозицій важливим є урахування орієнтації відвідувачів в просторі та їх циркуляції серед музейного наповнення. Для досягнення кращої комунікації між відвідувачем та експонатами, планування повинне проектуватися з урахуванням факторів, які визначають поведінку відвідувача в музейному просторі.

Експозиції в музеях – це культурне надбання, яке представлене через теми мистецтва, історії, науки та технологій, природознавства, музики тощо. Ці теми є представлені відвідувачам через просторову структуру експозицій. Одним з важливих завдань експозиційного дизайну є взаємодія архітектури музею та планувальної структури експозиції, для забезпечення правильної циркуляцію відвідувачів в залежності від розвитку експозиційного сюжету. Визначення руху людей по музею, їх поведінки в просторі допомагає з’ясувати на чому вони фокусують свою увагу, що досліджують та вивчають. Циркуляція повинна бути структурована для безперешкодного пересування відвідувачів[6].

Визначення орієнтації відвідувачів повинне бути частиною плану починаючи з етапу планування і до його завершення. Орієнтація починається з повідомлень, які інформують громадськість про існування та місцезнаходження музею. Ще до відвідування музею відвідувач визначить пріоритетні експозиційні об’єкти. Відвідувачам в орієнтації допомагають каталоги, настінні карти, знаки, інформаційні кіоски та інформаційні стенди. Проте, орієнтаційні матеріали повинні застосовуватися таким чином, щоб не конкурувати з експонатами. В сучасних музеях широко використовуються інформаційні технології, що э сучасним продовженням традицій інтерпретації музейних інсталяцій, коли відвідувач не тільки ознайомлюється з експонатами, але й отримує потрібну інформацію[7].

Дві основні системи циркуляції відвідувачів - вільна та контрольована- вони є частиною концептуальної орієнтації. Концептуальна орієнтація повинна бути надана на початку експозиції, для того щоб привернути та утримати увагу відвідувача до необхідної інформації.

Циркуляція відвідувачі відбувається майже через усі виставкові площі та залежить від трьох основних факторів: особистих характеристик відвідувачів (звичок, фізичного та емоційного стану), архітектурних характеристик (особливостей планування, розташування виходів, освітлення) та експозиційних характеристик (розмір, колір, рух)[5].

Звички відвідувачів відіграють важливу роль у циркуляції. Дослідження їх руху показали, що їх більша кількість має схильність повертати на право. Багато людей зіткнувшись зі складною планувальною структурою такою як музей чи великий торговий центр при вході поверне направо та пройде по периметру, поки не досягне початкової точки.

Освітлення впливає на циркуляцію, оскільки відвідувачі оминають темні зони експозицій та схильні пересуватися по освітлених зонах.

Експонати, які привертають більше уваги відвідувачів впливають на їх циркуляцію, тому важливим є визначення атрактивності експонатів[4].

Для розробки успішної експозиції потрібно враховувати орієнтацію та циркуляцію відвідувачів оскільки їх правильна організація впливає на комунікацію між відвідувачем та експонатами.

Література:

1. Галкина, Т. В. Музееведение : основы создания экспозиции. Учебно- методическое пособие. – Томск : ТГПУ, 2004.

2. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция тенденции развития / М.Т. Майстровская // Музееведение. На пути к музею XXI века: Сб. науч. тр. – М., 1991.

3. Салтанова М. В. Игровые принципы в организации экспозиционного пространства музея. // Вопросы музеологии.1/2010.

4. D.Burton Exhibiting Student Art: The Essential Guide for Teachers .–NY:Teachers College Press,2006.

5. E. Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge. – L: Routledge,1992.

6. P.Locker Basics Interior Design: Exhibition Design.–S:AVA Publishing, 2011

7. L.Tallon, K.Walker Digital Technologies and the Museum Experience: Handheld Guides and Other Media. –UK:Alta Mira Press, 2008.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.