к. е. н., Фурман І. В., Прокопчук О. В. КРЕДИТНИЙ РИЗИК, ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

к. е. н. кафедри фінансів та кредиту ВНАУ, Фурман І. В.

студентка четвертого курсу ВНАУ, Прокопчук О. В.

Вінницький національний арарний університет

КРЕДИТНИЙ РИЗИК, ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Основною передумовою функціонування суб’єктів економіки є стабільність розвитку банківської системи в цілому. Адже від ефективного функціонування банківських установ залежить розвиток економіки країни та добробут населення. В діяльності банківських установ важливу роль відіграє кредитування, адже саме  за рахунок нього вона отримує найбільшу частку прибутку. Банки, як і інші суб'єкти господарювання, у процесі своєї діяльності стикаються з різними фінансовими ризиками. Найскладнішим і найбільш важко прогнозованим є кредитний ризик.

Дослідженню з питань управління кредитним ризиком в банківських установах присвячена значна кількість праць вітчизняних і зарубіжних учених-економістів: В. Вовк, В. Бобиль, В. Вітлінський, О. Гудзь, П, Кудрявцев, О. Пернарівський,  Л. Примостка, О. Хмеленко та інші.

Одним з найголовніших напрямів діяльності банківських установ є кредитні операції. У структурі активів банків України кредити становлять близько 50-70% їхнього загального обсягу та забезпечують 2/3 усіх доходів банківської діяльності. Так як банківська діяльність є ризиковою, а кредит є найприбутковішим банківським активом, то кредитний ризик - це складова діяльності банків.

Відповідно до Постанови НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»: кредитний ризик – це ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься).

У банківській діяльності вирізняються два рівні кредит­ного ризику:

1)     кредитний ризик щодо кредитної угоди (ймо­вірність того, що позичальник не зможе повернути борг згідно з умовами договору і при цьому банку не вдається своєчасно та в повному обсязі скористатися забезпечен­ням позики для покриття можливих втрат);

2)      портфельний кредитний ризик (середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагомими є частки сум угод у загальній сумі кредитного портфеля) [5].

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики: нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку; ризик ліквідності застави; моральні та етичні характеристики позичальника.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать: надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів економіки; надмірна диверсифікація; валютний ризик кредитного портфеля; структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку [4].

 

Повний варіант статті Tezi-Prokopchuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.