кандидат технічних наук, Пінкін А. А., Родюк Д. В. СПОСОБИ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ПРОФІЛЬНИХ ВАЛІВ

кандидат технічних наук Пінкін А.А., магістрант Родюк Д. В.

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

СПОСОБИ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ПРОФІЛЬНИХ ВАЛІВ

Найбільш розповсюджений спосіб лезової обробки РК-профільних валів - точіння на токарних верстатах [2].

Наприклад, у токарних верстатів типу Polygon фірми Fort (Німеччина) для відтворення РK- або К-профільних кривих з парним або непарним числом граней N використовують спосіб двохкоординатного примусового переміщення ріжучого інструмента, і погодженого з ним обертального руху оброблюваної заготовки

Вершина токарного різця гармонічно переміщається по двох взаємно перпендикулярних напрямках у площині ОYХ, перпендикулярній до осі оброблюваної заготовки. Одне з цих переміщень здійснюється з амплітудою е в напрямку горизонтальної осі ОХ, інше - з амплітудою Ne в у напрямку осі ОY, перпендикулярної ОХ (де е - ексцентриситет PК-профілю). У конструкції таких верстатів наявний складний, багатоланковий кінематичний ланцюг, що впливає на точність і продуктивність обробки. Висока вартість верстатів обмежує їхнє застосування.

Формоутворення РК-профільних валів при токарній обробці можливе і при використанні способу однокоординатного примусового переміщення ріжучого інструмента, і погодженого обертального руху оброблюваної заготовки [1]. Цей спосіб дозволяє виконувати токарну обробку РК- профільних валів на універсальному або спеціальному токарному верстаті українського виробництва. Причому модернізація універсальних токарних верстатів дуже незначна і полягає в їхньому оснащенні спеціальним пристроєм, що служить для реалізації формоутворюючих рухів, необхідних для відтворення РK- або К-профільних кривих.

Реалізація даного способу точіння профільних валів можлива при дисгармонічному переміщенні вершини різця і гармонічному переміщенні формоутворюючої прямої спеціального безвершинного косокутного (бриючого) різця.

Формоутворення РК-профілю при точінні безвершинним косокутним різцем здійснюється завдяки переміщенню формотворної прямої по гармонічному коливальному закону і погодженому з цим переміщенням обертальному рухові заготовки. При цьому точка контакту М ріжучої кромки різця з заготовкою переміщається по формоутворюючій прямій, описуючи траєкторію еліпса з малою віссю, в N раз меншої великої його осі. Мала вісь еліпса формується при однокоординатному переміщенні формотворної прямої, а велика - при переміщенні точки М вздовж цієї прямої.

Спосіб однокоординатного переміщення ріжучого інструмента має ряд переваг у порівнянні з двох координатним [1, 3]. До них відносяться простота реалізації; скорочення числа ланок кінематичного ланцюга спеціальних верстатів; простота налагодження універсальних верстатів; значне підвищення точності і продуктивності обробки; зниження вартості спеціального устаткування.

Точіння профільних валів цим способом здійснюється в два етапи:

Перший етап: із круглої заготовки стандартним прохідним різцем обробляється на чорнових режимах різання синусоїдальний контур (12 квалітет точності), що не володіє властивістю рівновісності, але близький за геометричною формою до рівновісного РК-контуру. Таким чином, чорнове точіння являє собою підготовчу операцію.

Другий етап: при чистовому точінні безвершинним косокутним різцем обробляється поверхня синусоїдального профілю і виходить К- або РК- профільна поверхня вала (9 квалітет точності). При використанні профільних заготовок К- або РК-профільна поверхня виходить тільки при чистовому точінні безвершинним різцем. Безвершинний косокутний різець встановлюють таким чином, щоб його ріжуча кромка, збігалася з формоутворюючою прямою.

 

Повний варіант статті за посиланням Tezi_-Pnkn.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.