Яворська Н. З., к. і. н., Чорна Н. М. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Яворська Наталя Зіновіївна

к. і. н., Чорна Наталія Миколаївна

ВТЕІКНТЕУ

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Серед комплексу невідкладних завдань щодо забезпечення ефективного включення України у світове господарство і міжнародне співробітництво першочергове значення має формування механізму зовнішньоекономічних зв’язків, його теоретична розробка та практичне втілення в життя.

Найбільш послідовним і дієвим партнером України в її євроінтеграційних прагненнях серед тих постсоціалістичних країн, які є членами Європейського Союзу і мають з нашою державою спільні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі геоекономічні інтереси, є Республіка Польща.

Проблема українсько-польського економічного співробітництва під різним кутом розглядається багатьма науковцями, як вітчизняними, так і зарубіжними. Сучасний стан та перспективи розвитку економічних відносин між Україною та Республікою Польща аналізуються у працях таких вчених як Б. Андрушків, Я. Антошек, В. Борщевський, В. Будкін, М. Мальський, Н. Мікула, Є. Савельєв, А. Сковронська-Лучинська, К. Рейман, А. Філіпенко.

СьогодЕННІ українсько-польські відносини вже стали зразком для багатьох сусідніх країн у регіоні й мають усі підстави бути одним із потужних фундаментів нової Європи. Для України Республіка Польща була, є і буде ключовим стратегічним партнером, із яким розвивається всебічний двосторонній діалог, поглиблюється взаємовигідна співпраця. Так, за результатами різних джерел Польща посідає друге місце (76,6 % респондентів) за пріоритетністю двосторонніх відносин після Російської Федерації (78,7 % респондентів).

Згідно даними Міністерства економіки Республіки Польща, за результатами 11 місяців 2011 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою Польща склали  4 897,6 млн. євро (6 640,3 млн. дол. США). Обсяги українського експорту до РП склали 1 816,0 млн. євро (2 462,2 млн. дол. США) та збільшились на 47,1% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали  3 081,6 млн. євро (4 178,1 млн. дол. США) та збільшились на  13,4% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Від’ємне для України сальдо торговельного балансу склало 1 265,6 млн. євро (1 715,9 млн. дол. США).

Таблиця 1

Торгівля товарами та послугами між Україною та Республікою Польща

Рік

Польська статистика

Українська статистика

Імпорт в Україну

млн. USD

Експорт

в РП

млн. USD

Взаємний товарообіг

млн. USD

Імпорт в Україну

млн. USD

Експорт

в РП

млн. USD

Взаємний товарообіг

млн. USD

2010

3 939,8

1 827,5

5 767,3

2 788,8

1 787,2

4 576,0

11 міс. 2011

4 178,1

2 462,2

6 640,3

2 897,4

2 543,6

5 441,0

 

Продовження Таблиці 1

Розбіжність в обсягах

імпорту в Україну

млн. USD

Розбіжність

в обсягах

експорту в Польщу

млн. USD

Розбіжність в обсягах

взаємного товарообіг

млн. USD

Розбіжність

в обсягах взаємного товарообіг

%

 
 

-1 151,0

-40,3

-1 191,3

26,0

 

-1 280,7

81,4

-1 199,3

22,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що спостерігається значна позитивна динаміка товарообігу між 2010 та 2011 роками. Але порівняння двосторонньої торгівлі українських і польських статистичних органів свідчить про збереження розбіжностей у зафіксованих даних товарообігу, яке мало місце протягом останнього десятиріччя, в основному в частині імпорту польської продукції до України. Протягом 11 місяців 2011 року статистичні розбіжності склали 22,0 %.

Питання виникнення і подолання статистичних розбіжностей продовжує активно вивчатися статистичними та митними органами України та Польщі, втім їх подолання, згідно з висновками спільної робочої групи, неможливе, серед іншого, без приведення української методології обліку експортно-імпортних операцій до стандартів ЄС. Окрім цього, аналіз свідчить, що існуванню згаданого явища сприяє недостовірне декларування суб’єктами ЗЕД, заниження митної вартості, зокрема з застосуванням схем подвійних інвойсів, контрабандне ввезення товарів та «мурашкова» торгівля [2].

Станом на 1 січня 2011 р. обсяги інвестиційного капіталу Польщі в економіку України становили 935,8 млн. дол. США, що складало 2,1% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. Традиційно польські інвестиції скеровано в обробну промисловість (близько 50%), у фінансовий сектор (близько 30%), в оптову та роздрібну торгівлю (12%). Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», фабрика металообробки «Полімекс-Мостосталь» м’ясокомбінат «ПКМ Дуда», банк «Кредо», «Плюс-банк» [3].

За даними Державної служби статистики України, обсяг українських інвестицій у польську економіку станом на 01.01.2011 р. становив 49,1 млн. дол. США або 0,7% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. За наявною інформацією, обсяг реальних українських інвестицій в РП, які з різних причин не зараховуються українською статистикою, перевищує 1 млрд. дол. США. У Польщі наразі діє щонайменше один десяток підприємств з українським капіталом [1]. Найвагомішими українськими інвестиційними проектами  в  Республіці Польща є Варшавський автомобільний завод (інвестор – «Авто-ЗАЗ»), металургійний комбінат «Гута-Ченстохова» (інвестор «ІСД»), суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор – «ІСД»), металотрейдер «Центросталь Бидгощ» (інвестор – «УГМК»).

Упродовж останніх років обіг товарів та послуг між Україною та Республікою Польща має тенденцію до відновлення (після значного скорочення у 2009 р.). Зважаючи на географічну близькість, а також те, що країни мають спільну історію, подібні геоекономічні інтереси та стратегічні цілі, доцільність українсько-польського економічного співробітництва є більше, ніж очевидною. На сьогодні існує необхідність подальшого розвитку, активізації та інтенсифікації взаємин між двома державами.

Література:

  1. Маркевич К. Інвестиційна політика України: проблеми та шляхи їх вирішення / К. Маркевич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. –   2010. –  №88 (Частина І). –  С. 160–161.
  2. Павліха Н.В. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrpolnauka.wordpress.com/
  3. www.ukrstat.gov.ua − Державна служба статистики України

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.