Бойко Г. І. НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ТЕКСТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЧУЖОЗЕМЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Викладач Бойко Галина Іванівна

Національний університет «Львівська політехніка»

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ТЕКСТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЧУЖОЗЕМЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена розвиткові вміння студентів-іноземців збагнути науково-популярні тексти різного рівня складності з повним охопленням змісту та викладом його основних положень, на вивчення та вдосконалення лексико-граматичних навичок. Науково-популярні тексти з української мови як чужоземної, призначені для студентів І-ІІI курсів технічних спеціальностей, – це засіб навчання, що сприяє збагаченню лексичного запасу студентів-іноземців, виробленню вміння працювати з перекладним і тлумачним словником, розвитку чуття мови, глибшому проникненню в лексичну систему мови. Тексти підбирають із різних джерел, опрацьовують і пропонують студентам для навчання відповідно до інтересів чи актуальності. Тематика текстів з огляду на це може бути найрізноманітнішою й охоплювати різні теми суспільного життя. Матеріал призначений для роботи в аудиторії з різним рівнем початкової підготовки. Основний збірник на занятті – це «Наука і техніка в сучасному світі: збірник науково-популярних текстів та навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів».

Оскільки, за програмою Національного університету «Львівська політехніка», для студентів-іноземців не передбачено лекцій з української мови як іноземної, а тільки практичні заняття, робота на парі повинна бути чітко окреслена, весь матеріал необхідно розділити за таким планом:

1. Ознайомлення студентів із темою заняття і текстом.

2. Вивчальне читання тексту.

3. Виділення інформативних центрів у тексті.

4. Складання плану до тексту.

5. Виписування невідомих слів та укладання словника термінів.

6. Робота з різними типами словників.

7. Обговорення прочитаного матеріалу, усвідомлення даної проблеми і намагання виправити власні помилки.

8. Опрацювання граматичних вправ. Повторення граматичних тем.

9. Самостійна робота студента на занятті при корекції викладача.

10. Написання твору-роздуму за поданими питаннями останнього завдання тексту (домашнє завдання).

Для технічних та економічних напрямів пропонуємо один із текстів – «Історія мережі інтернет» [5: 157-163].

ТЕКСТ

Коментар до тексту

Дані – відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для характеристики чогось або для певних висновків.

Доступ – можливість отримати дані за запитом.

Експериментальний – той, який ґрунтується на експерименті – одному з основних методів наукового дослідження.

Мережа – сукупність джерела та користувача інформації, поєднаних в єдине ціле за допомогою засобів передавання даних.

Міністерство оборони – міністерство, яке відповідає за безпеку та захист країни.

Модем – пристрій для зв’язку між засобами обробки інформації (комп’ютерами, телефаксами та ін.), зазвичай за допомогою телефонних ліній.

Провайдер – компанія, яка організовує та забезпечує доступ користувачів до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

Шлюз – пристрій у комп’ютерах для приєднання комп’ютерних мереж до серверів.

1. Дайте відповіді на запитання.

1. Які винаходи людства ви вважаєте найбільшими, найважливішими? 2. Імена яких відомих винахідників ви знаєте? 3. Чи має ваша країна всесвітньовідомих винахідників? 4. Яке значення, на вашу думку, має винайдення комп’ютера і створення мережі Інтернет? 5. Як часто ви користуєтеся мережею Інтернет і скільки часу проводите в ній? 6. Чи користувались ви послугами електронних перекладачів?

2. Від поданих дієслів утворіть іменники. Користуватися, передавати, забезпечувати, зв’язувати, спілкуватися, створювати, обмінюватися, перекладати.

До новоутворених слів підберіть прикметники та складіть з ними словосполучення або речення. Зразок: функціювати → функціювання: нормальне функціювання.

3. Доберіть до поданих слів антоніми з довідки. Одноманітний, віддалений, щоденний, потужний, власний, автоматичний, глобальний, ключовий, докладний.

Довідка: ручний, слабкий, різноманітний, чужий, близький, нерегулярний, поверховий, додатковий, місцевий.

4. Провідміняйте словосполучення інформаційна мережа і комп’ютерна система в однині та множині.

5. Прочитайте текст.

 

Повний варіан статті за посиланням Tezi-Boyko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.