Перечосова Г. В., Іваненко Л. В. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Студентка, Перечосова Ганна Валеріївна

Старший викладач, Іваненко Лілія Вікторовна

Красноармійський індустріальний інститут

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський облік є складовою частиною управління і являє собою складну систему відображення і пізнання різних господарських процесів і явищ господарського життя.

Дані бухгалтерського обліку використовуються у плануванні (бюджетуванні), прогнозуванні, контролі та аналізі господарсько-фінансової діяльності організації.

Планування як функція управління неможлива без найтіснішого зв'язку з бухгалтерським обліком. Так, планування являє собою сукупність цілей і завдань подальшого ефективного розвитку підприємства і вибір найбільш оптимального варіанту досягнення поставлених цілей. У процесі цієї роботи в якості вихідної бази використовуються економічні дані бухгалтерського обліку попередніх періодів. Дані ж бухгалтерського обліку поточного періоду використовуються для контролю над виконанням планових показників, а також є основою для коригування планів, нормативів і прогнозів. [1, c.78]

Податкове планування є функцією управлінського обліку. При цьому дані для податкового планування податку на прибуток можна отримати з податкового обліку. Це відомості про фактичні оподатковуваних доходи та витрати і правила їх коригування. Більша частина даних для цілей податкового планування формується в бухгалтерському обліку, а частина даних спеціально створюється в управлінському обліку.

Показники бухгалтерського обліку використовуються при складанні фінансових бюджетів, бізнес-планів, розрахунків з податків і податкових декларацій. У свою чергу зазначені дисципліни вивчають певні сторони господарських процесів, в них досліджується сутність і закономірності певних господарських явищ. У бухгалтерському обліку відображаються ці ж господарські явища для їх контролю та управління ними. Наприклад, за даними показниками бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням фінансових планів, цільовим використанням кредитів, правильністю нарахування і своєчасністю перерахування податків до бюджету і т.д. [2, c.125]

Перехід від податкового обліку до податкового планування необхідний в умовах впровадження управлінського обліку і застосування бюджетування. Бюджетування - це процес розробки, контролю та аналізу виконання планів (бюджетів), що характеризують постачальницьку, виробничу, збутову, фінансову та інвестиційну діяльність організації. Під бюджетом розуміється форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення діяльності організації.

Взаємозв'язок податкового та управлінського обліку найбільш повно проявляється при плануванні, контролі та аналізі податкового бюджету. Необхідність планування податкового бюджету визначається обмеженістю фінансових ресурсів і вимогою їх ефективного використання.

Податковий бюджет є важливим елементом системи бюджетів. Податковий бюджет є складовою частиною фінансового бюджету організації, що складається з прогнозного Звіту про прибутки і збитки, прогнозного Бухгалтерського балансу та Бюджету руху грошових коштів. Показники податкового бюджету - суми планованих до нарахування податків і страхових внесків, відображаються у Виробничому бюджеті і прогнозному Звіті про прибутки та збитки. Для планування податкового бюджету необхідні планові та фактичні (бухгалтерські) дані про обсяги продажів, обсягах покупок, обсягах капітальних вкладень та інших об'єктах обліку (фактах господарського життя), які є значущими для цілей оподаткування.

Отже, здійснюючи податкове планування, організація вибирає варіанти дій, які можуть бать здійснені в майбутньому. Бюджетний метод управління витратами, прибутком і фінансами використовується як інструмент планування, контролю і регулювання. Податкове планування впливає на ефективність діяльності компанії. Податкове планування дозволяє оптимізувати грошові потоки, керувати витратами і прибутком, впливати на ліквідність і фінансову стійкість. У свою чергу на оптимізацію податків впливають вибір облікової політики, розробка схем угод, визначення структури активів і інші фактори.

Література:

1. Бреславцева Н.А., Медведєва О.В., Нораревян Г.Г. Бухгалтерська справа: Навчальний посібник. - М.: Пріоріздат, 2004. - 620 с.

2. Палій В.Ф. Сучасний бухгалтерський облік. - М.: Изд-во «Бухгалтерський облік», 2003. - 456 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.