Макатьора Д. А. КОНСТРУКЦІЇ МАШИН ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗУ ВЗУТТЯ ПО ТОВЩИНІ

Макатьора Д. А.

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

КОНСТРУКЦІЇ МАШИН ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗУ ВЗУТТЯ ПО ТОВЩИНІ

Машини для вирівнювання деталей низу взуття по товщині застосовуються для різання напівфабрикату, тобто розділення його по товщині для отримання двох і більш тонких деталей, придатних для застосування у взуттєвому і галантерейному виробництвах. У цьому велика перевага вирівнювання перед струганням шкір, при якому значна частина (30 – 50%) шкіряної тканини перетворюється в малокорисну стружку [1].

Основна частина технологічного процесу вирівнювання деталей низу взуття – це взаємодія валкового механізму і кромки леза ножа машини з матеріалом деталі, яке представляє значний інтерес, оскільки впливає на якість обробки деталі та енергетичні витрати [2]. Це, в свою чергу, вимагає проведення аналізу роботи валкового і ножового механізмів в існуючих конструкцій машин з рухомим ножем.

Одним з основних технологічних процесів обробки деталей низу взуття є вирівнювання по товщині. Ця операція виконуються за допомогою повздовжнього різання деталей взуття. При цьому, для реалізації процесу повздовжнього різання використовується рухоме різання, або різання за допомогою нерухомого ріжучого інструмента. Як показали аналітичні і експериментальні дослідження [3] процес різання нерухомим ножем супроводжується дуже високими значеннями втрат на тертя, які досягають 60-70% енергетичних витрат на виконання технологічної операції.

Авторами роботи [4] була запропонована конструкція машини з плоским ножем, що здійснює зворотно-поступальне переміщення в площині подачі матеріалу деталі (реалізоване так зване “віброрізання"). На основі отриманих експериментальних даних авторами були зроблені такі висновки: використання методу “віброрізання" приводить до значного зниження зусилля різання (в два-п'ять разів в порівнянні з різанням нерухомим ножем), підвищує стабільність якості поверхонь деталі, що розрізаються і збільшення точності орієнтації площини розрізу.

Машина запропонована авторами роботи [5], має пару транспортуючих валиків, що мають перервний обертальний рух кінематично пов'язаний з ножем, встановленим з можливістю зворотно-поступального переміщення його в напрямі, перпендикулярному подачі матеріалу деталі. Розробка конструкції з транспортуючими валиками, що мають перервне обертання пов'язана з необхідністю повністю уникнути в технологічному процесі різання, фази різання нерухомим ножем, оскільки кривошипно-шатуний механізм ножа має крайні положення в яких лінійна швидкість ножа рівна нулю. Це, в свою чергу приводить до виникнення фрагментарного різання матеріалу деталі нерухомим ножем, що робить ефект ковзаючого різання непостійним.

У конструкції роботи [6] ніж і транспортуючі валики здійснюють зворотно-поступальні переміщення в протифазі один до одного по траєкторії прямої лінії. У результаті, теоретично можливо досягнути взаємного урівноваження рушійної маси і звести до мінімуму знакозмінні навантаження. Однак, транспортуючі валики, як і в попередній конструкції отримують перервний обертальний рух, що погіршує динаміку роботи машини. Крім того, в цих конструкціях ефект ковзаючого різання має фрагментарний характер, що негативно впливає на якість зрізу поверхні виробу.

Конструкція машини запропонована авторами роботи [7] містить пару ножів, встановлених в направляючій під кутом до площини подачі виробу, і забезпечених механізмом зворотно-поступального переміщення в площині перпендикулярній площині подачі виробу, встановлені між парою транспортуючих валиків. Здійсненням парою однакових ножів зворотно-поступальний рух у взаємно протилежних напрямах, сприятливо позначається на динаміці роботи машини. Але при цьому, ефект ковзаючого різання має непостійний характер, оскільки траєкторія руху ножів – пряма і має крайні положення.

У конструкції роботи [8] авторами запропонований ніж з зворотно-поворотним переміщенням в площині подачі матеріалу деталі. При цьому всі точки, крім “нульової" рухаються по траєкторії дуги кола і мають різні швидкості переміщення, що приводить до появи різних величин кінематичного кута різання по всій довжині кромки леза ножа, що в свою чергу впливає на якість поверхні зрізу виробу. При цьому ефект ковзаючого різання постійно відсутній в “нульовій" точці, і має непостійний характер, оскільки траєкторія руху ножа – дуга кола, яка має крайні положення.

У конструкції роботи [9] ніж має замкнену траєкторію руху, яка сформована лініями другого порядку і має вид вісімки. Ефект ковзаючого різання носить постійний характер. Однак механізм передачі цього руху містить багатоланкову конструкцію, та вимагає суворого узгодження при роботі ведучих ланок механізму ножа, що приводить до зниження ККД машини загалом, і до вірогідної неузгодженості в роботі механізму ножа.

У конструкції роботи [10] ніж має замкнену траєкторію руху, отриману внаслідок складання двох рухів: зворотно-поступального (пряма лінія) і зворотно-поворотного (дуга кола). У результаті досягається постійний ефект ковзаючого різання, але при цьому будь-яка точка розташована на кромці леза ножа має крайнє положення, що спричиняє за собою появу знакозмінних навантажень в конструкції механізму ножа і негативно позначається на динаміці роботи машини.

У всіх вище розглянутих конструкціях швидкість руху ножа величина не постійна. У результаті величина кінематичного кута різання, що залежить від швидкості переміщення ножа, так само не постійна, що впливає на якість поверхні зрізу виробу. Таким чином, оптимальною є конструкція в якій будь-яка точка розташована на кромці леза ножа рухається по замкненій траєкторії з постійною швидкістю.

Література:

1. Майзель М.М., Квяткевич И.К., Пин Л.Г. Машины и аппараты кожевенного и мехового производства. – М.: Гизлегпром, 1950 – 590 с.

2. Князев В.І, Чорно-Іванов В.С. Визначення похибки обробки при двоїнні деталей низу взуття// Легка промисловість. -1997. - №1. - С.59.

3. Чорно-Іванов В.С. Розробка механізму повздовжнього різання деталей низу взуття: Автореф. дис... к-та техн. наук: 05.05.10 / ДАЛПУ – К., 1998. – 18 с.

4. Копейкин А.М., Майзель М.М. Резание подошвенной резины вибрирующим ножом// Научные труды МТИЛП. – 1958.–№11.–С. 87–95.

5. А.С. 1750641 (СССР) Машина для выравнивания деталей обуви по толщине/ В.И. Князев, С.И. Некрасов, М.Н. Мисюров, Л.В. Сидорец – Опубл. в бюл., 1992, № 28.

6. Патент (СССР) 1792314 Машина для выравнивания деталей обуви по толщине/ В.И. Князев, В.С. Черно–Иванов – Опубл. в бюл., 1993, № 4.

7. Деклараційний Патент (України) 47275А Машина для вирівнювання деталей взуття по товщині/ В.І. Князев, В.С. Чорно-Іванов, Д.А. Макатьора, В.Ю. Кондрашов. – Опубл. в бюл. “Промислова Власність”, 2002, № 6.

8. Деклараційний Патент (України) 42257А Машина для вирівнювання деталей взуття по товщині/ В.І. Князев, В.С. Чорно-Іванов, Д.А. Макатьора, А.Т. Костів.–Опубл. в бюл. “Промислова Власність”, 2001, № 9.

9. Патент (Российской Федерации) № 2118889, Машина для выравнивания деталей обуви по толщине/В.И. Князев, В.С. Черно–Иванов, Костюк В.П. – Опубл. в бюл., 1998, № 26.

10. Деклараційний Патент (України) 47277А Машина для вирівнювання деталей взуття по товщині / В.І. Князев, В.С. Чорно-Іванов, Д.А. Макатьора, А.О. Саковцев. – Опубл. в бюл. “Промислова Власність”, 2002, № 6.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.