Шундіна О. А., Соколюк В. М., Гудима Р. Р. ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛІСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВ

Шундіна Олена Андріївна

Соколюк Вікторія Миколаївна

Науковий керівник: Гудима Романна Романівна, асистент кафедри загальноекономічних дисциплін

Буковинський державний фінансово-еокомічний університет

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛІСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВ

На сьогоднішній день однією із найважливіших соціально-економічних проблем в економіці країни є безробіття, яке вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом. Так як безробіття є не тільки економічною, але й серйозною соціальною проблемою, вирішення даної несприятливої ситуації є суттєвими для суспільства.

Стан ринку праці й тенденція до зростання числа безробітних свідчать про потребу прийняття термінових і радикальних заходів, необхідних для вирішення проблеми зайнятості та створення робочих місць.

Ринок праці України, його перспективи та шляхи подолання проблем досліджувало багато науковців, серед яких варто виділити: В. Федоренко, К. Лопатіна, М. Денисенко, С. Бреус, Ю. Пінчук.

На сьогоднішній час існує чимала кількість проблем щодо зайнятості наслення в нашій країні. Звичайно вони не оминули і Чернівецьку область. Це, зокрема:

1. Демографічна проблема, яка характеризується швидким старінням нації, що призводить до зменшення чисельності населення працездатного віку;

2. Велика кількість спеціалістів економічної та юридичної спямованості;

3. Низька зацікавленість населення у отриманні технічної професії;

4. Міграція населення за кордон, що спричинене відсутністю достатньо оплачуваних робочих місць [1].

Досліджуючи проблему безробіття в Чернівецькій області, було виявлено, що чисельність економічно активного населення віком 15-70 років за 2012р. становила 422,2 тис. осіб, з них 389,1 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта не мали роботи, але активно її шукали, як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Найбільшу питому вагу у всій структурі безробітного населення Чернівецької області займають особи, які проживають у сільській місцевості. Їх кількість становить 6845 осіб, що складає 34,5% та жінки, частка яких складає 27,3% (5410 осіб) (Рис.1).

 

Повний варіант статті за посиланням Tezi-Shundna-Sokolyuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.