Шундіна О. А., Соколюк В. М., Паскар М. О. РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шундіна О. А., Соколюк В. М., Паскар М. О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальність теми. В умовах сучасного функціонування ринкового механізму та структурних змін в економіці держави зазнало трансформації формування доходів населення, їх використання та система розподілу. Найбільшу питому вагу у структурі грошових доходів населення становить оплата праці. Заробітна плата як соціально-економічна категорія є основним джерелом грошових доходів працівників і разом з тим є головним рушієм соціально-економічного розвитку держави. Вона забезпечує не лише відтворення робочої сили, але й стає вагомим чинником відтворення суспільного виробництва та виступає основним регулятором ринку праці.

Питання доходів постійно в колі інтересів багатьох науковців. В Україні цій проблемі присвячено чимало праць, серед яких найвагомішими є роботи А. Колота, Е. Лібанової, В. Мандибури, Л. Черенько, Новікова В. та ін. Такий інтерес викликаний, в першу чергу, становленням соціально-орієнтованої ринкової економіки та актуальністю зазначеної теми для народу України.

Метою статті є дослідження та аналіз динаміки серньомісячної заробітної плати населення Чернівецької області, заробітної плати за видами економічної діяльності та динаміки заборгованості з виплат заробітної плати у 2011-2012 роках.

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у

грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує

працівникові за виконану ним роботу. До заробітної плати належить:

- основна заробітна плата - заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за відрядними розцінками, тарифними ставками робітників та посадовими окладами службовців. До основної заробітної плати включено також суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів, телеграфних агентств, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на певному підприємстві.

- додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. До додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за класність водіям, персональні надбавки, за знання іноземної мови тощо). Сюди також належать оплата щорічних і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, премії за виробничі результати, включаючи премії за економію матеріальних ресурсів тощо.

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати - виплати у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо [1].

Відносно заробітної плати існують такі поняття як номінальна і реальна заробітна плата. Номінальна заробітна плата – це сума грошей, отримана за встановлений період часу (в основному вона виплачується за місяць).Реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, котрі можливо набути на номінальну зарплату. Вона залежить від розміру номінальної зарплати і цін на товари і послуги [1]. Якщо розглянути рисунок 1 [2], то бачимо, що середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника Чернівецької області за листопад 2012 року становила 2375 грн. і в 2,1 раза перевищувала розмір мінімальної заробтної плати (1118грн.). Порівняно з жовтнем 2012р. розмір заробітної плати зменшився в середньому на 0,4%, а з листопадом 2011р. збільшився на 14,7%.

Повний варіант статті за посиланням Tezi-ShundnaSokolyukPaskar.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.