Іванова Л. В. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ

Іванова Людмила Володимирівна

 

Криворізький коксохімічний технікум НМетАУ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ

Дорогу здолає тільки той, хто йде

 

 

Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій впливає сьогодні не тільки на можливість отримати інформацію, якісну освіту, а й на якість життя загалом.

Основною задачею, поставленою перед комісією механічних дисциплін ККХТ НМетАУ, є підготовка висококваліфікованих спеціалістів техніків-механіків, інноваційних особистостей, здатних на ірраціональне мислення. Виявлення здібностей, розкриття потенціалу інтелектуально обдарованої молоді через дослідницьку діяльність проводиться у рамках розвитку лідерства, підприємливості та соціальної активності студентів.

Матеріальна база циклової комісії механічних дисциплін має 9 комп’ютерів, установлених в навчальній аудиторії "Машини та агрегати металургійних підприємств", під’єднаних до межі Інтернет. Існуюче матеріально-технічне забезпечення надало можливість створити науково - дослідницький майданчик під керівництвом викладача-методиста Іванової Людмили Володимирівни. За останній семестр в аудиторії створено зону вільного доступу до Інтернет Wi-Fi.

З початку робота проводилася по збиранню і впровадженню у навчальний процес електронних носіїв інформації - підручники, авторські посібники, довідково-інформаційні комплекси, збірники завдань, мультимедійні засоби навчання; розроблялася навчально-методична програмна документація із рекомендаціями з питань застосування інформаційних технологій в навчальному процесі – лабораторні практикуми, методичні посібники по проектуванню, матеріал для самостійного вивчення із використанням програмного забезпечення.

За період першого семестру 2012-2013 н.р. створений веб-сайт комісії механічних дисциплін у Яндексі, що надасть змогу покращити дистанційне навчання за допомогою сучасних інформаційно-освітніх технологій і систем комунікацій.

На протязі 2004-2012 років Івановою Л.В. створювалася електронна бібліотека, тепер вона налічує 56 підручників по спеціальним дисциплінам обох спеціальностей комісії – значна частина надана для загального користування у бібліотечний фонд технікуму.

По всім спеціальним дисциплінам введені у програму навчання лабораторні практикуми із застосуванням розрахункових програм і програми КОМПАС 3D. Всі викладачі, задіяні у підготовці висококваліфікованих фахівців, володіють програмою КОМПАС 3D, як невіддільною складовою навчального процесу – цього вимагає теперішній час. Також вони постійно підвищують свій професіональний рівень, вивчаючи інше програмне забезпечення: ВЕРТИКАЛЬ; ГОЛЬФСТРИМ в комплексі АСКОН та приймають участь у вебінарах.

Всі навчально-методичні, виховні заходи проходять із застосуванням мультимедійної техніки, що покращує сприйняття матеріалу, але не спрямовує до мозкової діяльності – має тільки інформаційний характер. Тому впровадження інформаційних технологій, що відповідають вимогам часу, повинно бути обґрунтованим – обов’язково проводитися аналіз сприйнятої інформації різними можливими методами.

Висновок: студенти набули вмінь оперувати інформацією, навичок ефективної комунікації, навчилися планувати та здійснювати наукову діяльність в курсових та дипломних проектах.

Поряд із обов’язковими завданнями найбільш здатні студенти проводять науковий пошук, досліджують «вузькі» місця в роботі обладнання і в проведенні його ремонтів.

Така інформатизація суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання, керування навчально-пізнавальною діяльністю, сприяє значному підвищенню якості професійної підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

Результати створення експериментального майданчика показують, що застосування інформаційних технологій привело до:

  • Підвищення інтересу і зацікавленості студентів процесом навчання.

  • Формування інформаційної культури студентської молоді, що стає невід’ємною складовою загальної культури кожної людини та інформаційного суспільства в цілому;

  • Відчутного суттєвого впливу на формування компетентностей, як студентів так і викладачів;

  • Розширення можливості викладача урізноманітнити свою роботу, швидко перевіряти якість отриманих знань;

  • Розвитку вміння та навичок студентів і зацікавленості студентів здобувати більше знань, активізації їх самостійної роботи.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.