Білан Н. М. ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Білан Н. М.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поряд з традиційними дидактичними методами у ВНЗ почали широко впроваджувати в навчальний процес сучасні інформаційно - комп`ютерні технології. Використання новітніх технологій у навчанні іноземних мов сприяє інтенсифікації навчального процесу, підвищенню ефективності навчання. Воно активізує навчальну діяльність студента, відкриває можливості для індивідуального навчання, дає змогу контролювати результати виконання різноманітних видів завдань, створює умови для практичного використання знань і навичок, посилює мотивацію до вивчення мови. Крім того, комп`ютерні технології забезпечують ефективну наочність навчального процесу [1].

Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на заняттях з іноземної мови включають: вивчення лексики,відпрацювання вимови,розвиток діалогічного і монологічного мовлення,вивчення писемності; відпрацювання граматичних явищ.

Використання комп`ютерних технологій на заняттях з іноземної мови ґрунтується на певних принципах. До них належать:

1)індивідуалізація(можливість працювати з кожним студентом, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);

2)диференціація(можна обирати та пропонувати студентам необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь);

3)інтенсифікація(наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування із залученням інтерактивних видів і форм роботи).

За допомогою комп’ютера вивчати іноземну мову легше, ніж за допомогою традиційних навчально-методичних комплексів, адже він поєднує в собі можливості книги, аудіо та відео, а завдяки доступу до мережі Інтернет є джерелом нескінченної кількості автентичних іншомовних текстів. У комп’ютері, на відміну від традиційних засобів навчання, матеріал подається за допомогою аудіо, відео й анімації, що значно полегшує його сприйняття та засвоєння.

Спостереження та опитування студентів продемонстрували, що використання Інтернет - ресурсів значно підвищує мотивацію, позитивно впливає на інтерес до вивчення іноземної мови [3]. Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні.Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якоїнеобхідноїстудентам та викладачам інформації.Тут є багато сайтів електронних довідників, словників, енциклопедій. Слід навчити студентів використовувати ці ресурси.На заняттях з іноземної мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі, удосконалювати уміння письмової мови студентів, поповнювати словниковий запас студентів, формувати мотивацію до вивчення іноземної мови.

Комп’ютерні технології на заняттях з іноземної мови можуть використовуватися під час самостійної роботи студентів, для проведення поточного та підсумкового контролю знань, під час здійснення перекладу за допомогою електронного посібника, для демонстрацій презентацій.

За допомогою мультимедійних технологій можна інтегрувати аудіовізуальну інформацію, представлену у вигляді анімації, відеофільму, слайдів, текстової та графічної інформації за допомогою інтерактивного діалогу. Мультимедійні технології дозволяють поєднати друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, іншу наочність та аудіо запис. У разі такого поєднання у студентів працюють одночасно усі органи чуття, тому інформація засвоюється набагато швидше та з інтересом. До того ж, студенти одночасно засвоюють усі аспекти мови: фонетичний, лексичний, граматичний та комунікативний.

Використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземної мови має ряд переваг, а саме:

- варіативність застосування на різних етапах навчання;

- використання різних аудіовізуальних засобів навчання;

- навчальний матеріал краще сприймається і легше запам`ятовується;

- скорочення видів роботи, які викликають втомлюваність студентів;

- економне використання навчального часу;

-індивідуалізація навчання;

- активізація пізнавальної діяльності студентів;

- інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації;

- формування самооцінки студентів та створення умов для самостійної роботи.

Проте, комп’ютеризоване вивчення іноземної мови має певні недоліки:

- комп’ютери не забезпечують певних важливих ознак реальної комунікації;

- студентам важко звикнути до незалежної праці;

- комп’ютери не дають відчуття співпраці, як у випадку роботи з викладачем;

- деякі студенти не сприймають відходу від традиційних методів навчання.

Таким чином, слід гармонійно поєднувати новітні технології з традиційними методами викладання. Адже, використання комп’ютерних технологій значно розширює та урізноманітнює програму вивчення іноземних мов у вузі. Ці технології вносять елементи новизни в навчальний процес, дозволяють підвищити ефективність вивчення мови, стимулюють студентів до подальшої самостійної роботи і зміні мотивації в позитивному напрямку.

Література:

1. Давиденко Ю.Є. Використання інформаційно – комунікативних технологій для мовної освіти. – К: Іноземні мови. – 2005. – № 3. – С. 40 – 41.

2. Огурцова О.Л. Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет -ресурсів. – К.: Іноземні мови, 2006. – № 4. С. 26 – 29.

3. Ярова О.Б. Мультимедійні засоби навчання іноземних мов // Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до євро інтеграції». – К.: Ленвіт, 2005. – С. 224 – 225.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.