канд. сільськогосп. наук, Хомічук О. О. БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ РІЗНИХ КРОСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛАСУ РОЗПОДІЛУ

кандидат сільськогосподарських наук, Хомічук О. О.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Біологічний факультет
м. Миколаїв

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ РІЗНИХ КРОСІВ

ЗАЛЕЖНО ВІД КЛАСУ РОЗПОДІЛУ

Вивчення інтер’єрних показників крові курей-несучок, які вирощуються у рівновагових угрупованнях пов'язане з встановленням особливостей перебігу метаболічних процесів в організмі птиці і розкриттям механізмів формування високого рівня продуктивності [2].Важливим аспектом інтер'єрних тестів слід вважати можливість їх використання для прогнозування племінної цінності тварин і птиці [1].

В своїх дослідженнях ряд вчених: Азимов С.Г., Алимов Х.К., Малахов А Г., Разумовська Л Н., [1,2] використовували біохімічні показники сироватки крові, як маркери майбутньої продуктивності птиці. Вони вивчили вплив інтер’єрних показників крові у курей, які вирощувались в рівновагових угрупованнях та їх продуктивні якості.Особливу увагу надано в специфіці білкового обміну, від стану якого залежить і вуглеводний, і жировий, і мінеральний обміни. Обмін білків – є в основі всіх життєвих процесів та характеризує фізіологічний стан організму у цілому. У процесі синтезу і розщеплення білка, у результаті переамінування утворюються амінокислоти, а за активністю ферментів можна скласти уяву про білковий обмін організму[4, 5].Концентрація глюкози в крові птиці є показником досить стабільним і її коливання регулюється центральною нервовою системою та ендокринною системою.

Слід зазначити, що інтер'єрні тес­ти ще недостатньо використовуються в прак­тичній селекції птиці, не проведено порівняль­ної оцінки сучасних кращих кросів птиці яєчно­го типу за біохімічними показниками[3].

Задачею досліджень було вивчення біохімічних показників крові курей різних класів розподілу за живою масою в залежності від способу утримання. З метою вивчення інтер'єрних особливостей птиці кросів Хайсекс коричневий та Ломанн-браун досліджено активність ферментів переамінування — аспартат- і аланін-амінотрансфераз, концентрації загального білка, холестерину, загального кальцію, фосфору та глюкози.

Важливе значення досліджень складу крові полягає в тому, що вона є посередником у всіх проце­сах обміну речовин і перебуває в постійному контакті з усіма орга­нами і тканинами, відображає усі внутрішні процеси, що відбуваються в організмі, змінюючись сама як кількісно так і якісно.

У процесі досліджень двох високопродуктивних кросів було вивчено вплив ярусу кліткової батареї на інтер’єрні показники крові. Для цього були порівняні кроси між собою.

За результатами досліджень інтер’єрних показників крові курей кросів "Хайсекс браун” та "Ломанн браун” було виявлено, що вища концентрація загального білка характерна для птиці кросу "Хайсекс браун” (82,6 ± 5,63 г/л), який утримувався у верхньому ярусі, що узгоджується з рівнем продуктивності.Про стан синтезу протеїнів у тканинах і органах курей можна судити за активністю ферментів переамінування – АСТ та АЛТ. Значно більша концентрація АСТ була у птиці кросу "Ломанн браун” середнього ярусу утримання 182,1 ± 8,11 Е/л. Це свідчить про вищу інтенсивність протеїнового обміну у курей цього кросу.Кількість АЛТ у курей кросу "Хайсекс браун” по всім ярусам перевищувала крос "Ломанн браун”, що достовірно перевищує на 2,6…4,3 Е/л. Коливання зазначених показників крові в курей були наслідком змін в організмі птиці, пов’язаних з його ростом, синтезом білків м’язів та рівнем несучості.

Важлива роль транспортування білків організмом птиці належить кальцію, тому що від його рівня в крові залежить не лише якість шкаралупи яйця, а й інтенсивність білок-синтезуючих процесів. За результатами кількість загального кальцію була вища у курей кросу "Хайсекс браун” 4,4 ± 0,22 ммоль/л і достовірно перевищує птицю кросу "Ломанн браун” (Р

Важливе значення має вивчення рівня холестерину в сироватці крові, оскільки його концентрація залежить від вмісту холестерину в яйці. Тобто, краща якість яєць у птиці кросу "Хайсекс браун”, тому що, за всіма ярусами він має значно нижчі показники ніж у курей кросу "Ломанн браун” (1,9 ± 0,20 ммоль/л проти 3,1 ± 0,31 ммоль/л).

У процесі досліджень нами було вивчено вплив класу розподілу на інтер’єрні показники крові в курей різних кросів.

Проаналізувавши результати представлені в таблиці 2 можна зробити висновок, що найвищий показник загального білка знаходився у птиці кросу "Хайсекс браун” класу розподілу М84,1 ± 7,25 г/л, що на 7,4 г/л переважав птицю кросу "Ломанн браун” того ж класу розподілу.

Показник АСТ був вищий в курей кросу "Хайсекс браун” не розсортованого класу розподілу 203,0 ± 6,51 Е/л. Найбільший показник АЛТ – 6,5 ± 1,62 Е/л, був також у птиці кросу "Хайсекс браун”, але у класі розподілу М. Більша концентрація загального холестерину спостерігалась у курей кросу "Ломанн браун” за всіма класами розподілу, це свідчить про якість яєць. Чим менший показник холестерину у крові птиці, тим кращі показники якості яєць.

Показник глюкози крові виявився відносно стабільним за всіма класами розподілу в межах кросів. Але при порівнянні кросів, вищі показники були у птиці кросу "Ломанн браун”. Зменшення концентрації глюкози у крові птиці кросу "Хайсекс браун” пояснюється посиленим використанням її у енергетичних процесах органів і тканин.

У цілому було встановлено, що за вивченими інтер´єрними показниками кроси суттєво відрізняються. Встановлена різниця між кросами за рівнем АСТ, АЛТ, холестерином, фосфором та іншими дослідними показниками пов’язана з рівнем їх продуктивності. Тому інтер’єрні тести можна вважати як додаткові ознаки добору на підвищення яєчної продуктивності.

Література:

  1. Бугера Л.Л. Інтер’єрні показники курей фінальних гібридів яєчних кросів / Л.Л. Бугера // Вісник аграрної науки — 2007 — № 11. — С 72—73.

  2. Кочиш И.И. Селекция в птицеводстве. — М.: Колос, 1992. — 272с.

  3. Меншиков В.В. Лабораторне методы исследования в клинике // Справочник.М.: Медицина, 1987. С.240246.

  4. Пустова Н. В. Особливості яєчної продуктивності та інтер’єрних ознак курей / Н. В. Пустова // Вісник аграрної науки. — 2005. — № 11. — С. 80—81.

  5. Чумаченко В. В. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных / В. В. Чумаченко, А. М. Высоцкий, Н. А. Сердюк. К. : Урожай, 1990. 136 с.

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.