Сірадчук Л. С. ЗАПОЗИЧЕННЯ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ "JOB" У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Сірадчук Лілія Степанівна

 

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

ЗАПОЗИЧЕННЯ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ "JOB"

У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Сучасна мова – це продукт довгого історичного розвитку, в процесі якого мова змінюється. Зміни торкаються всіх сторін (рівні, яруси, аспекти) мовної структури, але діють в них по різному. Історичний розвиток кожного рівня залежить від конкретних причин та умов, які стимулюють зміни в лексичному складі мови, в її фонологічній (фонетичній) організації, та в її граматичному устрої.

Найпростішою зміною, залежною від зовнішніх факторів, є запозичення чужомовних лексичних одиниць. Лексика будь-якої мови дуже різноманітна як із генетичного, так і з функціонального та структурного погляду.

Запозиченнялексикиє наслідком зближення народів на грунтіекономічних, політичних, наукових і культурних зв'язків. У більшості випадків запозичені слова потрапляють у мову,як засіб для позначеннянових речей і раніше невідомих понять.Запозичені словаможуть також бути вторинними найменуваннями вже відомих предметів і явищ. Це відбувається, якщо запозичене слово використовується длядещо іншоїхарактеристики предмета, якщо воно є загальноприйнятимінтернаціональним терміном чи якщо іноземні слова насильновпроваджуються в мову (за військової окупації або насадження нової релігії)[2].

Роль запозичень (borrowings,loan-words) в різних мовах неоднакова і залежить від конкретних умов розвитку кожної мови. Відсоток запозичень в англійській мові є значно вищим, ніж в інших мовах. У носіїванглійськоїмови, порівняно з іншими,була можливість запозичувати іншомовні слова за умов безпосереднього контакту: спочатку з іноземними завойовниками, які постійно змінювали один одного на Британських островах, а пізніше завдяки торговій експансії і колонізаторській активності самих англійців. ВченийМейе вважав, що в розвинених мовах лексика запозичується настільки легко, що виявляється в нехарактерності дляспецифіки мови.Насправді, запозичення є одним із важливих способівзбагачення словникового складу, але не єдиним і навіть не найбільш головним [1].

Велику рольурозвитку словникового складу англійської мови зігрализапозичення з класичних мов –латинської тагрецької. Деякий вплив насловник англійської мови зробили також романські та скандинавські мови.

Актуальність теми дослідженнязумовлює той фактор, що сучасні завдання української лінгвістики визначають потребу комплексного дослідження семантичної структури ЛСП "JOB" у газетних рекламах, оскільки тема роботи широко розповсюджена у всьому світі.

Метою нашого дослідження є встановлення структури лексико-семантичного поля "JOBу газетному дискурсі та розкриття етимологічних особливостей компонентів лексико-семантичного поля "JOB" у дискурсі.

Досліджуючи структуру ЛСП "JOBу газетному рекламному дискурсі, ми виявили, що воно складається з певних підполів. До них належать:

- слова, які позначають сферу зайнятості, що поділяються на наступні лексико-семантичні групи:

 • бухгалтерський облік/ сфера фінансів (banker,bankofficer,teller,accountant,bookkeeper, economist, cashier, auditor);

 • адміністрація (сoder and abstractor, leader, worker, professional, transcriptionist, secretary);

 • дизайн та творчість (copywriter, artist, reporter, designer, estimator, builder, strategist);

 • освіта (recruiter / trainer, instructor, teacher, educator, dean, professor, coach,academician, registrar);

 • інженерія (equipment, operator, translator);

 • здоровя (practitioner, dentist, surgeon, orthodontist, nurse);

 • сервіс (dishwasher, cook, bartender, server, waiter);

 • юриспруденція (attorney, counsel, lawyer, freelancer, reviewer);

 • бізнес (fundraiser, telemarketer, buyer, broker).

- місце роботи (organization, laboratory, enterprise, hospital);

- пов’язані терміни (investment, credit, bill, experience, tax, employment, resume, wages, expense);

- пов’язані фрази (to look for a job, to work full-time,to be paid by the hour, to be paid by the month).

Як показали дослідження,найчисельнішими підполями є слова, які відносяться до сфери дизайну та творчості (22%).

В процесі етимологічного аналізу ми виявили, що в складі ЛСП "JOB” у газетному рекламному дискурсі є власне англійські елементи, запозичення із класичнх та романських мов. Частина латинських запозичень (proprietor (M.L.proprietarius),secretary(M.L.secretarius)) становить 50%, власне англійських слів (builder(O.E.byldan),driver(O.E.drifan)) – лише 17%, а частина французьких запозичень (guardian(M.Fr.garde),hotel(Fr.hоtel,fromO.Fr.hostel)) в етимологічному складі ЛСП "JOB” у газетному рекламному дискурсі складає лише 21%. Запозичення з грецької мови (academician(L.academia,fromGk.Akademeia))складають 12%.

Як показують наші дослідження, в етимологічному складі ЛСП "JOB” у газетному рекламному дискурсі взагалі відсутні запозичення, які походять від власних назв та запозичення з інших мов, окрім зазначених вище.

Проведене дослідження дає можливість зробити висновок про те, що у газетному рекламному дискурсі велика кількість слів запозичена з латинської мови в зв’язку з римським пануванням, прийняттям християнства в Англії і культурним сплеском в епоху Відродження.

Література:

 1. Арнольд И.В.Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. -3-е изд., перераб. и доп. / И.В. Арнольд. – М.: Высш. школа, 1986. – 340 c.

 2. Маковський М.М. Англійська етимологія /М.М. Маковський. – М.:Вища школа, 1986.142c.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.