Швець Т. В. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Швець Тетяна Віталіївна

Вінницький технічний коледж

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розв'язання проблеми якості хімічної освіти нерозривно пов'язане з формуванням у студентів стійких мотивів до вивчення хімії.

Існує багато різних технологій і прийомів для створення і підтримки пізнавального інтересу до предметного змісту, і формування стійкої мотивації. Але не можна заперечувати той факт, що сьогодні ніщо не може так зацікавити студента – як комп'ютер і використання інформаційних технологій.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) на заняттях – це ефективний фактор для розвитку мотивації студентів. І саме грамотне використання ІКТ, у поєднанні з іншими методичними прийомами, дозволяє викладачу суттєво підвищити інтерес, а, відповідно, й мотивацію до вивчення предмету.

Доцільне використання зображальних можливостей ІКТ (анімація, відеофрагмент), що значно розширюють навчальний процес, роблять зміст навчального матеріалу більш наочним, зрозумілим та цікавим.

Викладання хімії неможливе без включення в окремі теми цікавих сюжетів. І тут на допомогу також може прийти комп'ютер, який дозволяє демонструвати те, що неможливо показати в силу різних обставин (не дозволяють Правила техніки безпеки; в регіоні відсутні об'єкти, що вивчаються, наприклад, завод з виробництва сульфатної кислоти; процеси протікають вкрай повільно; дороговартісні реактиви та обладнання та ін.). Наприклад, при вивченні електрохімічної корозії студенти протягом кількох хвилин можуть розглянути механізм цього повільно протікаючого процесу.

Комп'ютерне моделювання є незамінним при вивченні хімічних процесів, безпосереднє спостереження за якими нереальне чи викликає труднощі. Прикладом може бути розгляд процесу електролітичної дисоціації, вивчення реакцій йонного обміну, де в русі представлені процеси, що відбуваються в розчині між йонами [1].

Використання ІКТ відкриває нові перспективи і можливості для навчання хімії й передбачає застосування їх на різних етапах уроку: для проведення хімічної розминки, на етапі пояснення нового матеріалу, для корекції знань, умінь, навичок. Інформаційні технології роблять заняття яскравими і змістовними, розвивають пізнавальні здібності студентів і їх творчі сили.

Найчастіше в навчально-виховному процесі використовують наступні напрямки комп'ютерної технології:

 • Кольорові малюнки і фотографіїдозволяють розширити ілюстраційний

ряд, наблизити його до реального життя.

 • Слайд-шоу або презентації– змінні ілюстрації (фотографії, малюнки) з

дикторським супроводом.

 • Відеофрагменти– виконують функцію, аналогічну навчальним кіно- та відеофільмам, що використовувалися раніше, але у поєднанні з комп'ютерними технологіями виводять їх на якісно новий рівень (можливість використання паузи, копіювання кадру, збільшення окремого фрагменту, супроводжування його текстом, примітками).

 • 3D – малюнки і моделі.Створення просторового малюнка з можливістю

зміни ракурсу розгляду, наближення об'єкта дозволяє викладачу вибирати для коментаря той чи інший фрагмент.

 • Анімації короткочасні (спрощені)– «живі картинки», які показують

короткочасну динаміку процесу.

 • Анімації сюжетніілюструють механізми хімічних процесів, у тому числі

мікросвіту.

 • Інтерактивні моделіможуть використовуватися для імітації хімічних

процесів (інтерактивні таблиці).

 • Інтерактивні малюнки – спрощений варіант інтерактивних моделей.

 • Допоміжний матеріал – довідникові й узагальнюючі таблиці, визначення величин, формули.

 • Електронні енциклопедії, довідники, словники– є аналогами звичайних

довідково-інформаційних видань – енциклопедій, словників, довідників і т.д. На відміну від своїх друкованих аналогів вони володіють додатковими властивостями і можливостями: зазвичай підтримують зручну систему пошуку за ключовими словами і поняттями; містять систему навігації на основі гіперпосилань; дають можливість включати в себе аудіо- і відеофрагменти.

 • Дидактичні матеріали– збірники задач, вправ, прикладів рефератів.

 • Програми-тренажери, тестові програмивиконують функції дидактичних матеріалів, можуть слідкувати за ходом розв'язання і повідомляти про помилки, оцінювати рівень знань на проміжних етапах навчання.

 • Системи віртуального експерименту– це програмні комплекси, що

дозволяють проводити експерименти у «віртуальній лабораторії».

 • Програмні системи контролю знань (опитування, тести).

 • Електронні підручники і навчальні курси- об'єднують в єдиний комплекс

всі чи декілька вищеописаних типів.

 • Навчальні ігри та розвивальні програми– це інтерактивні програми з

ігровим сценарієм [2].

Таким чином, використання комп'ютерних технологій забезпечує підсилення інтенсивності заняття, дозволяє викладачу підвищити його темп, допомагає краще засвоїти логіку міркувань, ефективно здійснювати перевірку засвоєних знань. Усе це підвищує рівень навчання і викликає інтересстудентівдо предмета.

Література:

1. Шашкова О.В. Использование информационных технологий при обучении химии [Електронний ресурс] / О.В. Шашкова

2.ШтремплерГ.И. Теория и методика обучения химии. Курс лекций. Електронный ученик для студентов педагогических спеціальностей, 2009.-370с.

 
 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.