Михайлов Віталій, Михайлов Володимир, Коростильова Юлія ОПТИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НОРМИ МАСИ ТІЛА У ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

УДК 796 - 053.7:378

 

ОПТИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НОРМИ МАСИ ТІЛА У ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Михайлов Віталій, Михайлов Володимир, Коростильова Юлія

Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-спортивна база літніх видів спорту

Визначені оптимальні показники норми маси тіла з урахуванням статі, конституції тіла, віку та середнього показниказросту населення України. На основі рівнянь регресії запропонована методика диференційованої поправки норми маси за конституцією тіла (обвід зап’ястка людини) та індексу маси тіла в залежності від віку жінок та чоловіків.

Індекс маси тіла, зріст, конституція тіла, вік, норма.

Михайлов В., Михайлов В., Коростылева Ю. Оптимальные показатели нормы массы тела у женщин и мужчин. Национальный университет «Львовская политехника», Украина, Львов / Учебно-спортивная база летних видов спорта, Украина, Львов. Определены оптимальные показатели нормы массы тела с учётом пола, конституции тела, возраста и среднего показателя роста населения Украины. На основе уравнений регрессии предложена методика дифференцированной поправки нормы массы по конституции тела (обхват запястья человека) и индекса массы тела в зависимости от возраста женщин и мужчин.

Индекс массы тела, рост, конституция тела, возраст, норма.

VitaliyMykhaylov, VolodymyrMykhaylov, YuliyaKorostylova. Optimal indices of female and male body mass norms. Lviv National Polytechnic University, Ukraine, Lviv / Educational-Sports Base of Summer Sports Events, Ukraine, Lviv. The article defines optimal indices of body mass norms using such criteria as sex, body type, age, and average height of Ukrainian population. Using the regression equations, we have proposed a method of differentiate corrections of mass norms according to the body type parameter (wrist size) and Body Mass Indices based on the age of males and females.

Body mass index, height, body type, age, norm.

 

Постановка проблеми. Спеціалісти приділяють значну увагу розробленню критеріїв та способів отримання норми маси тіла, оскільки її показники слугують важливим орієнтиром відповідності не тільки естетичним або професійним вимогам, але і показником соматичного здоров’я людини. Наявність у спеціальній та популярній літературі, в Інтернеті значної кількості методик розрахунку або вже готових таблиць не спрощує, а скоріше ускладнює процес пошуку оптимальних показників норми маси тіла для людей різного зросту, статі та віку [8-12].

Дослідження проведено відповідно до завдань теми 2.2.5 «Удосконалення фізичного виховання студентів ВНЗ» Зведеного плану наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту на 2006–2010 роки, № держреєстрації 0106U012607 та кафедральної тематики «Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ», № держреєстрації 0110U004699.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що при розроблені критеріїв, за якими визначається норма маси тіла людини (ідеальна вага, оптимальний показник, границі норми), використовуються формули, які включають не тільки зріст, але і стать, конституцію тіла, вік, етнічну приналежність, регіон проживання. Поправки, що вносяться у норми маси з урахуванням конституції тіла (астенік, нормостенік, гіперстенік) можуть здійснюватись на основі вимірювання ширини грудної клітки, міжреберного кута, обводу зап’ястка (табл. 1).

Таблиця 1

 

Тип конституції людини за В. М. Черноруцьким [5]

 

Тип конституції

Обвід зап’ястка, см

Міжреберний

кут, °

жінки

чоловіки

Астенік

<15

<18

<90

Нормостенік

15÷17

18÷20

90

Гіперстенік

>17

>20

>90

 

Для жінок і чоловіків з нормостенічним типом конституції тіла поправку до норми маси непотрібна. Для астеніків за одними рекомендаціями її необхідно зменшувати на 3-5%, а для гіперстеніків – збільшувати на 1-2% [9], за іншими – зменшувати або збільшувати однаково – на 10% [11].

Повний варіант статті за посиланням statya_Mihaylov.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.