Онищенко В. Б., Теслюк В. В., Сметана А. М., Барановський В. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ФРЕЗЕРНОГО КУЛЬТИВАТОРА З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

УДК 631.171

 

Онищенко В. Б., Теслюк В. В., Сметана А. М., Барановський В. М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ФРЕЗЕРНОГО КУЛЬТИВАТОРА З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

 

Наведено аналіз та результати досліджень процесу роботи та параметрів експериментального робочого органа фрезерного культиватора з вертикальною віссю обертання.

Ключові слова: фрезерний робочий орган, технологічний процес обробітку грунту, подача, кінематичний режим роботи.

Онищенко В. Б., Теслюк В. В., Сметана А. Н., Барановский В. Н., Исследование параметров и режимов работы фрезерного культиватора с вертикальной осью вращения / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,  Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя

Представлен анализ результатов исследований процеса работи и параметров експериментального рабочего органа фрезерного культиватора з вертикальной осью вращения .

Ключевые слова: фрезерний рабочий орган, технологический процесс, обработка почвы, подача, кинематический режим работы.

 Onishchenko V. B., Teslyuk V. V., Smetana A. N., Baranovsky V. N., Research parameters of the milling cultivator with vertical rotation axis /  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuya, Ukraine, Ternopil

The analysis and results of studies process parameters and experimental working body milling cultivator with vertical axis of rotation.

Keywords: milling working organ, technological process, feed, kinematic mode.

 

Введення. В Україні і країнах СНГ ґрунтообробні машини із активним робочим органом ( фрези, фрезерні культиватор) не перевищують 10% від загальної номенклатури ґрунтообробних машин і знарядь які випускають. В той же час закордоном (Франція, Італія, США і інші) такі машини складають 20 – 30% від загальної кількості ґрунтообробних машин.

Таке широке застосування фрезерних машин закордоном, виконуючих за один прохід декілька технологічних операцій (рихлення, вирівнювання, прикочування, та інше) дає в порівнянні із одно операційними машинами зниження: затрат праці на 30 – 50%, витрат палива на 20 – 30%, матеріаломісткість на 20 – 25%[1].

Конструкції таких машин мають робочі органи із горизонтальною та вертикальною осями обертання [2]. Перевагою останніх перед машинами із горизонтальною віссю обертання робочих органів є те, що робочий орган із вертикальною віссю обертання постійно знаходиться в грунті, тобто працює по принципу зубової борони (яка постійно використовується в рослинництві і зарекомендувала себе на протязі довгого часу із позитивної сторони); відбувається процес рихлення грунту без вивертання нижніх вологих шарів у верхні горизонти, немає різних ударних навантажень на грунт, що суттєво знижує його розпилення.

Результати та їх обговорення. Головним в конструкції і роботі фрезерного культиватора з вертикальною віссю обертання є параметри зубового робочого органа і режими його роботи. Аналітичними дослідженнями робочого органу культиватора, призначеного для рихлення скиби установлено, що при розміщенні поздовжньої осі ножа перпендикулярно радіусу обертання (що спостерігається у зарубіжних агрегатів: культиваторів фірми «KÜHN» (Франція) і «PEGORARO» (Італія) відбувається затирання зовнішньою кромкою ножа по необробленому моноліті грунту (рис. 1, штрихпунктиром показано контур поперечного січення ножа). При цьому відбувається стирання скиби, грудочки руйнуються за рахунок деформації стику, що значно енергоємкіше ніж при зсуві і при розриві. Все це приводить до збільшення енерговитрат і інтенсивного розпилення скиби.

Для усунення цього недоліку необхідно втрати енергії від тертя зовнішньої кромки ножа по моноліту грунту (рис. 1) звести до мінімуму. Для досягнення цієї мети пропонується повернути повздовжню вісь поперечного січення ножа відносно перпендикуляра до радіуса обертання ріжучою кромкою від центра обертання на деякий кут α (рис.1 – контур поперечного січення ножа показано суцільною лінією).

Повний текст за посиланням Teslyuk-stattya.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.