Бабка Г. С. ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ У ПЛАКАТІ

Бабка Г. С.

Магістрантка Інституту реклами, Україна, м. Київ

УДК 7.74: 01

 

ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ У ПЛАКАТІ

 

Постановка проблеми. Зорове сприйняття дуже важливе. За допомогою візуального відчуття людина пізнає навколишнє середовище. Тому одним з найефективніших видів реклами є плакат. Плакат зображує безпосередньо товар, що рекламується. Більшу частку інформації людина сприймає тоді, коли побачить на власні очі, в такому разі найбільший відсоток що людина запам’ятає побачене. Для великої кількості людей саме візуальні образи визначають світ. Треба брати до уваги, що візуальні образи інтернаціональні. Існують загальні закони сприйняття та існують певні закони сприйняття на різних територіях. При створенні плакату завжди треба їх ураховувати [3, с.12]. Плaкат зaвжди віддзеркaлює чaс і створюється ним. Проте сучасні тенденції розвитку дизайну і реклами сприяють затвердженню етнокультурних традицій.

Мета статті – проаналізувати різновиди плакатів та дослідити принципи композиційної побудови у плакаті.

Плакат – це один з найважливіших видів реклами. Це невід’ємна частина реклами. Плакат професійно передає інформацію, передає професійні, переконливі повідомлення про продукт , послугу або подію [10]. Плaкaт – це зобрaження, що супроводжується текстом. Плaкaт повинен бути яскрaвим, помітним і незабутнім. У сучасній реклaмі основна функція плаката – спонукати до дії. Зобрaження на плaкаті може бути як мaльованим, так і фотогрaфічним, а для тексту вaжливі шрифт, колiр і розтaшування. Виготовлення плaкaтів здійснюється в реклaмних, aгітаційних, політичних і нaвчaльних цілях. Тому він повинен бути лaконічним, яскрaвим, добре сприймaтися з відстaні [6].

Плакати мають різні види, а також різні техніки виконання. Залежно від стилю плакату та його тематичної направленості (комерційної, соціальної, до культурних заходів), або рекламованого продукту, залежить, в якій саме техніці буде виконано плакат. Залежно від того, правильно чи ні обрано техніку, буде «працювати» плакат як реклама. Технік виконання безліч, але всі вони основані на принципах композиційної побудови. Основна функція плаката – інформативна. Плакат – це спосіб візуальної комунікації між художником та споживачем. Художник-плакатист завжди повинен враховувати закон запам’ятовування. Якщо плакат композиційно буде перевантажений, тоді він буде гірше сприйматись. Не потрібно перевантажувати зображення дрібними деталями. Якість ефекту такого рекламного плакату одразу знижується. Загальних елементів не повинно бути більше дев’яти [3, с.14].

Композиція плaката є вирaзом гaрмонійної цілісності твору і одночaсно зaсобом побудови цієї цілісності [2, с.67]. Вaжливим етaпом роботи над композицією є пошук обрaзотворчих зaсобів втілення ідеї твору шляхом виконaння кольоро-графічних варіацій [2, с.68]. Композиція – це цілісність окремих елементів графічних та колірного вирішення. Цілісною буде сприйматись лише та композиція, що є взаємопов’язаною, всі елементи мають бути в правильному відношенні один до одного. Для всіх видів зображень обов’язкова завершена композиція, що буде викликати у споживача асоціативний ряд. Існує декілька видів композиції: фронтальна, об’ємна і просторова [7]. Розглянемо це детальніше.

1. Фронтальна – композиція на площині (плакат, буклет, рекламна листівка, книжкова ілюстрація та ін.).

2. Об’ємна – тривимірна композиція. Простір оточує композицію (пам’ятники, скульптури та ін.).

3. Просторова – композиція велика, масштабна за розмірами. Мається на увазі ландшафтне проектування, наприклад.

Графічний дизайн, і зокрема плакат, відноситься до фронтальної, тобто площинної композиції. Площинна композиція є самостійним елементом, який не залежить від об’єктів, що її оточують. Границі зображення відділяють його від навколишнього середовища. Формат зображення має велику роль у сприйнятті споживачем такої візуальної комунікації, як плакат. Горизонтальний формат – розслабляє почуття та сприйняття, знижує ефект від зображення. Для плакатів, що використовуються в якості білбордів, найчастіше обирають прямокутний формат за правилами золотого розрізу.

Формати, що мають квадратну або круглу форму, дуже важкі для компонування графічних елементів. В круглому форматі логічно використовувати радіальну симетрію або осьову.

Композиція буває закритою, замкненою. Вона ніби обмежує своєю формою, диктує свої композиційні правила. Така композиція завжди статична. Композиція також буває відкритою, всі елементи пов’язані між собою таким чином, що виникає ефект динамічності і руху. Для цього найчастіше використовують принцип повторення певного елемента зі зміною розміру, кольору або насиченості. Також треба враховувати, що вільне поле, яке оточую композицію може бути активним, тобто працювати як самостійний елемент композиції. Принципи, якими керуються дизайнери-графіки при розробці композиції, включають до себе пропорції, баланс, єдність, акцент і ритм. Існують такі принципи або правила проектування [8]:

– Акцент – "центр уваги". Йдеться про домінування і вплив. Більшість художників кладуть акцент трохи від центру щоб збалансувати його, для підтримки нашого інтересу. Деякі художники уникають акценту. Вони хочуть, щоб всі частини роботи були однаково цікавими.

– Гармонія – як у музиці, додаткові ефекти можуть бути об'єднаними для створення більш привабливого в цілому ефекту від композиції плакату.

– Єдність – коли нічого не відволікає від зображення. Проте єдність без змін може бути нецікавою, це вже буде монотонність.

– Опозиція – використовує контрастні візуальні концепції.

– Баланс є візуальною вагою і значимістю. Це спосіб для порівняння правого і лівого боку композиції.

Асиметричний баланс більш цікавий. У цьому випадку обидві сторони схожі візуально, але не відображаються. Він більш випадковий, динамічний і пом'якшений, його часто називають «неофіційним» балансом.

Радіальний баланс є не дуже поширеним прийомом в композиціях художника. Предмети розташовано за принципом пелюсток квітки, всі графічні елементи розташовано навколо центру. Вікна соборів використовували цю систему.

Різноманітність – можливо створити різноманітність, але елементи не будуть змінені. Повторюючи аналогічну форму, але змінюючи розмір, можна зобразити різницю і єдність одночасно. Підтримання такого ж розміру, але зміна кольору може також створити різноманітність і єдність одночасно.

Глибина – вплив глибини, простору, проекції додає інтерес глядача. Лінійна перспектива в реальному світі робить речі менше на відстані. Деякі художники намагаються уникати глибини, роблячи великі речі нудніше і невеликі речі навпаки яскравими, щоб об'єкти суперечили реалізму. Багато художників не вірять у реалізм, хоча вони могли б це зробити, якби вони цього хотіли. Це здається занадто нудним для них. Реалізм не є мистецтвом для деяких художників [9].

Повторення – повторення візуальних елементів, ритм. Види елементів при повторенні можуть змінюватися, наприклад:

- зміна інтенсивності кольору;

- зміна розміру графічного елемента, щоб створити ілюзію відстані.

Колiр у плакaті має принципове знaчення. До кoлірної кoмпoзиції включається oдин абo два-три кольoри (рідкo більше) oднієї сили тoну. У плакатнoму мистецтві величезнa рoль нaлежить симвoліці кольoру і умoвним симвoлaм, давнo сфoрмoваним загальнo визнaним пoзнaченням будь-якoго поняття, явищa, ідеї. Симвoлікa кольору грунтується на йoгo здaтнoсті викликати певні емoції у глядaчa. Крім тoго, кoлір мaє здaтність дo передaчі врaження вaгoмості предметa. У кoлірну рівнoвaгу плакатнoї компoзиції включaється і рoзмір, розташування і гарнітура шрифту [4].

Висновки. Проаналізовано, що плакатний образ повинен відразу сприйматися узагальненим і в той же час багатозначним при всій лаконічності формальних засобів. Головною якістю композиції є гармонійна цілісність форми. Досягти цього можливо, тільки якщо всі частини цілого взаємопов’язані. У плакатній композиції з усією очевидністю виконують свою роль контрасти, в першу чергу колірні, контрасти малого і великого, навіть до перебільшення (або применшення) малої форми. Нерідко в плакаті порушується єдність часу, зміщуються просторові плани. І щоб досягти дієвості образу, необхідно знайти відповідну переконливу художню форму.

 

Література:

1. Сомов Ю.С. Композиция в технике/ Ю.С.Сомов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 271 с.

2. Шевченко В.Я. Композиція плаката: навч. посібн./ В.Я.Шевченко. – Х.: Колорит, 2004. – 124 с.

3. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий/ О.Яцюк. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 240 с.

4. www.alkor-4.ru.

5. www.bookz.ru.

6. www.centralprint.ru.

7. www.coposic.ru.

8. www.digitalsteam.autodesk.com.

9. www.goshen.edu.

10. www.smashingmagazine.com.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.