к. т. н., Соловйов В. О, к. т. н., Яворський О. Л. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ФОТО&ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЙ ВЕБ-САЙТІВ

к. т. н., Соловйов В. О, к. т. н., Яворський О. Л.

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, м. Київ.

 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ФОТО&ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЙ ВЕБ-САЙТІВ

 

Вміння та навички якісної розробки фото&графічних дизайн-концепцій веб-сайтів з мультимедійними елементами, зокрема, в межах спеціальних технологій дизайн-проектування для фахівців спеціалізації «фотовідеодизайн»(далі – ФВ-дизайн), є одним з головних критеріїв оцінювання професійного потенціалу майбутнього фотовідеодизайнера. В цьому контексті студенти повинні засвоїти важливість глибокого розуміння ключових понять, пов’язаних з фото&графічними дизайн-концепціями веб-сайтів. В цій публікації будемо мати на увазі створення фото&графічних дизайн-концепцій веб-сайтів як елементів первинного фірмово-стильового ряду нових фірм.

Фото&графічна дизайн-концепція веб-сайту(далі – Д-К Сайту) - це комплекс візуальних інтерпретацій на папері/екрані всіх ключових елементів структурної концепції веб-сайту, створених засобами та прийомами фотовідеодизайну.

Д-К Сайту у виконанні ФВ-дизайнера зазвичай містить фотоілюстративні візуалізації елементів сайту засобами графічних редакторів (наприклад, Adobe Photoshop):

- головної сторінки Сайту (ГС);

- логотипу фірми, якій належить Сайт;

- вкладених сторінок 1-го рівня, безпосередньо підпорядкованих ГС Сайту;

- вкладених сторінок 2-го рівня, підпорядкованих сторінкам 1-го рівня ;

- вкладених сторінок N-го рівня, підпорядкованих сторінкам (N-1)-го рівня, в залежності від структурної складності Сайту [1-2];

- кнопок навігації по сайту;

- фото (або відео) заставок;

- колірних фонів.

Загалом, створення дизайн-концепції Сайту (на основі регламентованої структурної концепції) передбачає розробку варіативного ряду композиційних рішень [3] з подальшим проектним дослідженням сприйняття варіантів композиції експертами або цільовою аудиторією.

В даній роботі основна увага приділяється висвітленню особливостей найбільш зручних для ФВ-дизайнерів програмних засобів та технолоогій розробки дизайн-концепцій веб-сайтів.

Серед програмних засобів, орієнтованих на розробку Д-К Сайтів, широко відомі такі комплекси(веб-редактори), як:

• Microsoft Expression Web;

• Adobe Dreamweaver;

• Evrsoft First Page;

• Amaya;

• NVU;

• WYSIWYG Web Builder;

• Web Page Maker;

• CoffeeCup Visual Site Designer;

• WebSite X5 Evolution;

• KompoZer;

• BestAddress HTML Editor.

Найбільш функціональними з них фахівці визнають Microsoft Expression Web та Adobe Dreamweaver. Ці програмні засоби мають дуже потужні можливості для автоматизованої трансформації у HTML-коди візуального представлення Д-К Сайтів, розроблених ФВ-дизайнерами у графічному редакторі.

Комплекс Microsoft Expression Web[4] був розроблений як прямий конкурент вже широко розповсюдженого веб-редактора Adobe Dreamweaver[5]. Microsoft Expression Web - багатофункціональна програма по загальному веб-будівництву. Здатна створювати статичні і динамічні веб-сторінки. Інтерфейс - традиційний для комбінованих редакторів, тобто є режим створення коду, режим візуального редагування і режим поділу вікна редагування на код та перегляд.

Режим коду і візуальний режим у Expression Web мають практично однакову функціональність. Робота у візуальному режимі багато в чому нагадує роботу в текстовому редакторі Microsoft Office Word.

Редактор здатний вставити на сторінки текст, зображення, таблиці, списки, фрейми, форми, мультимедіа та ін. Є кілька інструментів для роботи з каскадним таблицями стилів.

Але головне, що відрізняє Expression Web від інших веб-редакторів - це застосування технології ASP.NET від компанії Майкрософт. ASP.NET дозволяє створювати динамічні сторінки без написання коду, велика частина функцій редактора пов'язана з цією технологією.

У Expression Web велику увагу приділено дотриманню стандартів при створенні веб-сторінок. Редактор має безліч інструментів для перевірки правильності html і css-коду та перевірки доступності створюваних сторінок (наприклад, для людей з порушеннями зору). Певні вимоги пред'являються також до подачі та оформлення мультимедіа, відео, посилань, таблиць, фреймів тощо. Можна сказати, що Expression Web прагне створювати зразково-показові сайти.

Найбільш істотний недолік редактора полягає в тій технології, навколо якої і будується його основна діяльність - в технології ASP.NET. Справа в тому, що не всі сервери підтримують цю технологію. Тому для розміщення сайту, створеного в Microsoft Expression Web, треба шукати хости, що підтримують ASP.NET. Ще гірше те, що число таких хостів не збільшується, а зменшується .

Комплекс ADOBE DREAMWEAVER призначений для створення інтернет-ресурсів будь-якого виду та будь-якої складності. Головна перевага програми - це візуальне подання створюваних інтернет-об'єктів. При створенні сторінки видно, як її код, так і її візуальне представлення. Комплекс дуже зручний не тільки для роботи, але і для практичного вивчення інтернет-технологій та інших аспектів в Сайтобудуванні.

Відзначимо деякі основні переваги програми ADOBE DREAMWEAVER:

- Можливість створення Інтернет-сторінок без професійних знань в області сайтобудування.

- Створюваний автоматично чистий код об'єктів і сторінок.

- Підтримка всіх існуючих технологій і мов програмування, використовуваних на сьогоднішній день в Сайтобудуванні.

- Підтримка найпопулярніших систем управління контентом, таких як Joomla і Drupal.

- Підказки при створенні HTML і PHP коду

створення сайтів без використання табличного дизайну.

- Сумісність сайтів, створених у Adobe Dreamweaver, з усіма типами браузерів.

- Готові шаблони сайтів і безліч заготовок CSS, скриптів тощо.

- Легке і просте управління готовими проектами,

можливість створення сайтів для CMS.

 

ВИСНОВКИ.

Одним з головних критеріїв оцінювання професійного потенціалу майбутнього фотовідеодизайнера є вміння та навички якісної розробки фото&графічних дизайн-концепцій веб-сайтів з мультимедійними елементами.

Фото&графічна дизайн-концепція веб-сайту - це комплекс візуальних інтерпретацій на папері/екрані всіх ключових елементів структурної концепції веб-сайту, створених засобами та прийомами фотовідеодизайну.

 

По функціональному потенціалу Microsoft Expression Web має більше можливостей щодо реалізації дизайн-концепцій сайтів у кінцевий продукт. Однак він потребує більш потужних і коштовних апаратних ресурсів. Крім того, його ринкова вартість теж більша, ніж у Adobe Dreamweaver.

Тому, на наш погляд, для ФВ-дизайнерів доцільно рекомендувати використання Adobe Dreamweaver.

 

Література:

1. Соловйов В.О., Яворський О.Л. Фотодизайнерські веб-видання на базі гіперструктур як інноваційний засіб образотворчої підтримки масових комунікацій // Матеріали наукової інтернет-конференції 16 листопада 2011 р. ”Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз”– Умань, 2011, С. 122-127

2. Соловйов В.О., Яворський О.Л. Що таке „творче завдання " у фото-відеодизайнерських проектах // Матеріали П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 травня 2009 р. ”Наукові дослідження та експеримент 2009”, Том десятий, С. 88-90 – Полтава, «ІнтерГрафіка», 2009

3. Соловйов В.О., Яворський О.Л. Особливості формулювання творчих завдань на виконання фотовідеодизайнерських проектів // Матеріали дев'ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 р. ” Науковий потенціал 2013”, Частина 2– Київ, 2013, С. 45-47

4. Нолан Хестер. Как создать превосходный сайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS //ISBN: 978-5-94074-548-8, 260 с., 2009

5. Дронов В. Самоучитель Adobe Dreamweaver CS 5.5, БХВ-Петербург, 384 с. 2012

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.