Гапонова О. Ю. СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ПРОГРАМОЮ «СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ»

Гапонова Олена Юріївна

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Україна,м. Одеса

СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ПРОГРАМОЮ «СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ»

 

В даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з більшим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книжку. Потужний потік нової інформації, реклами із застосування комп'ютерних технологій має великий вплив на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Враховуючи сучасні реалії, учитель повинен вносити у навчальний процес нові методи подання інформації тому актуальним є підготовка фахівців готових до використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності. Особливо на часі це питання для учителів початкової школи тому введено курс «Сходинки до інформатики».

Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для учнів 2-4 класів. Вивчаючи його, учні оволодівають основними навичками роботи з комп’ютером, отримують уяву про його можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працюючи з навчальними комп’ютерними програмами закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають логічне мислення, пам’ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності [6].

Як зазначено в пояснювальній записці до програми даного курсу, його вивчення учнями сприяє розвитку ключових компетенцій, зокрема інформаційно-комунікаційної. Тому актуальним є питання підготовки учителів початкової школи до викладання даного предмету та формування такої компетенції. Розгляд саме цього питання є метою даної статті.

Багато науковців дають різні тлумачення терміну «компетенція». Так, компетенція – це основна характеристика людини, яка може бути мотивом, рисою характеру, навичкою, уявленням про самого себе, соціальною роллю або сукупністю знань, розглядає О. Вартанова [1, с.274-276]. За тлумаченням К. Клецевої, компетенція – сукупність знань, навичок і особистих якостей, що дозволяє вирішувати певну задачу (чи сукупність завдань) [4, с. 144-151].

Інформаційно-комунікаційну компетентність, як складову ключової компетентності, науковці розуміють як здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, як уміння працювати з різними видами інформації, знаходити і відбирати необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично до нього ставитися, на основі здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну проблему, пов’язану з професійною діяльністю. Інформаційна компетентність є основним компонентом інформаційної культури, яка, у свою чергу, є частиною загальної культури особистості [2; 3, с. 41 – 55].

Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає здатність вчителя початкової школи орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Інформаційно-комунікаційна компетентність поділяється на три основні, що відповідають окремим видам діяльності вчителів [5]: загальна; діагностична; предметно-орієнтована.

 

Повний текст за посиланням Stattya_Gaponova.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.