Дроган О. В., д.е.н., проф. Левицька І. В. ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ

Дроган Олена Вікторівна

Науковий керівник: д. е. н., проф. Левицька І. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ

 

Україна є унікальним комплексом історичних, культурних і природних пам’яток, має вдале географічне положення, сприятливий клімат, значні рекреаційні можливості, що створює передумови для перетворення туризму в одну з найбільш перспективних галузей економіки.

Для забезпечення стабільного розвитку цієї галузі Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України розроблено низку заходів спрямованих на розвиток туристичної галузі в країні. Стабільний розвиток туризму передбачає розбудову матеріально-технічної бази, а також забезпечення якості обслуговування відповідно до міжнародних стандартів.

Туризм у Вінницькому регіоні стрімко розвивається. Однак основний розвиток туристичної сфери на сьогодні лягало саме на місто Вінниця, а не область в цілому.

Але ставка на туризм все таки зроблена. Про це свідчать економічні показники та кількість гостей, які мають бажання подивитися на визначні місця області. Вінниччина має унікальні передумови формування на ринкових засадах рекреаційно-туристичного комплексу, а саме: вигідне географічне положення (область межує з Молдовою); своєрідність краю, де збереглась висока культура господарювання, традиції і навики місцевого населення; досягнуті позитивні структурні зрушення служать вагомою передумовою для поступового економічного зростання; розвинута мережа автомобільних доріг і залізниць, і у рахуванням зручного географічного положення може принести реальну вигоду області, також є можливість здійснювати авіа перельоти; наявність унікальних природних ресурсів: мінеральних вод, лісів, значних запасів підземних і поверхневих вод, інших корисних копалин індустріального значення; область володіє природним потенціалом для санаторно-курортного лікування (Хмільник, Немирів) та оздоровлення людей, який може перетворити рекреаційну сферу в одну з провідних галузей економіки області.

Вінницька область має добре розвинену транспортну систему. Усі населені пункти області зв’язані з районними центрами дорогами з твердим покриттям. Основними залізничні вузли – Козятин, Жмеринка, Вінниця, Вапнярка, Калинівка Рудниця. Через область проходить низка автомобільних магістральних і регіональних доріг. У перспективі через область будуть проходити транспортні коридори: Лісабон – Неаполь – Будапешт – Київ, Варшава – Одеса («Балтійське море – Чорне море»).

За щільністю залізничних колій на одну тисячу квадратних кілометрів території область займає п’яте місце в Україні. По річках здійснюється вантажно-пасажирське судноплавство.

Центр області пов’язаний авіалініями з іншими великими містами України. Вінницький аеропорт розташований у 7,5 км на схід від залізничної станції м.Вінниця.

Успішно розвивається галузь зв’язку, особливо в містах обласного значення: Вінниці, Жмеринці, Козятині, Ладижині, Могилів-Подільському, Хмільнику. Вводяться нові цифрові телефонні станції, системами мобільного зв’язку UMC, Київстар покриваються міста і території, прилеглі до автомобільних доріг державного значення.

На 1 січня 2013 року в області налічується:

- Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади – 25

В тому числі:

- Санаторії – 16

- Санаторії-профілакторії – 6

- Пансіонати з лікуванням – 1

- Бази відпочинку – 2

- Готелі – 30

- Дороги державного та місцевого рівня – 7

- Музеї: державні – 25, народні 25

- Пам’ятки історії та культури і архітектури – 4 395

Проте не зважаючи на реально існуючий потенціал Вінницька область має певні перешкоди на шляху до розвитку, як туристичного центру. Основними з них є недосконала нормативно-правова база, невідповідність переважної більшості туристичних об’єктів міжнародним стандартам і відсутність розвинутої інфраструктури поблизу популярних об’єктів негативно впливає на надання якісних туристичних послуг.

Існує ряд проблем, які є важливими для розвитку туристичної галузі нині:

– Відсутність чіткої законодавчої бази;

– Визначення статусу господарів, що приймають на відпочинок туристів;

– Створення сприятливих умов оподаткування;

– Підготовка кадрів, що мають належну освіту для надання різних туристичних послуг;

– Проблема транспортної системи, а зокрема стану доріг;

– Створення інтернет-сторінки та інформаційно-туристичної бази;

– Розробка туристичних маршрутів;

– Відновлення традиційних центрів ремесел і промислів;

– Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини;

– Проведення реконструкцій садово-паркових зон.

Щоб ліквідувати перешкоди для розвитку кожні 10 років створюється Обласна Програма розвитку туризму в області. Виконання Програми дозволяє створити передумови для залучення іноземних інвестицій, підвищить якість науково-методичного та кадрового забезпечення туристичної галузі.

Виконання програми розвитку призводить до зростання темпів розвитку туризму: 2010 рік – 2500, 2013 рік – 3500 іноземних туристів, кількість вітчизняних туристів порівняно з 2010 зросла вдвічі, а екскурсантів втричі, що сприяє збільшенню надходжень до бюджету області в 3-4 рази.

Індустрія туризму є однією з небагатьох галузей нашої економіки, в яку можна за короткий час залучити іноземний капітал. Ця галузь з кожним днем набирає все більші оберти. Вінницька область має величезний потенціал і всі умови для розвитку туристичної індустрії. Головною умовою належного росту туризму у області є створення умов для інтенсифікації туристичної діяльності, посилення взаємозв’язку інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку області.

 

Література:

1. Карсекін В. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні//Економіка України. - 2011. - № 9. - C. 41-47

2. Туристичні ресурси України Укр. ін-т туризму. - К.: Б.в., 2006.

3. Цибух В. Туризм в Україні: Проблеми та перспективи Економіст. – К., 2010. - № 6

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.