Маслик Р. О. СОЦІАЛЬНІ МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

УДК 364:336.14:352

 

СОЦІАЛЬНІ МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Маслик Р. О.

Львівська державна фінансова академія, Україна, м. Львів

 

Розглянуто суть поняття соціальних трансфертів. Проведено аналіз міжбюджетних відносин в Україні, визначено місце міжбюджетних трансфертів у системі фінансового забезпечення соціального захисту населення України. Розкрито основні проблеми міжбюджетного регулювання, внесено пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня самостійності місцевих бюджетів.

Ключові слова:соціальний захист, фінансове забезпечення, бюджет, трансферти, соціальні трансферти, міжбюджетні відносини.

Маслик Р.О. Социальные межбюджетные трансферты как необходимая составляющая обеспечения социальной защиты населения на местном уровне,.. Львовская государственная финансовая академия, Украина, г. Львов.

Рассмотрена сущность понятия социальных трансфертов. Проведен анализ межбюджетных отношений в Украине, определено место межбюджетных трансфертов в системе финансового обеспечения социальной защиты населения Украины. Раскрыты основные проблемы межбюджетного регулирования, внесены предложения по основным направлениям повышения уровня самостоятельности местных бюджетов.

Ключевые слова: социальная защита, финансовое обеспечение, бюджет, трансферты, социальные трансферты, межбюджетные отношения.

Maslyk R.O. Social intergovernmental transfers as a necessary part of ensuring social protection at the local level, Lviv State Academy of Finance, Ukraine, Lviv.

In the article the essence of the concept of social transfers was illuminated. The intergovernmental relations in Ukraine were analyzed, the role of intergovernmental transfers in the system of financial support for social protection of the population of Ukraine was define. The basic problems of budgetary control were considered, the proposal in key areas of increasing independence of local budget were given.

Key words: social protection, financial support, budget, transfers, social transfers, intergovernmental relation.

 

Вступ

Державна бюджетна політика впливає на розвиток соціальної сфери через безпосереднє її фінансування. Цей процес здійснюється за рахунок коштів як і державного бюджету, так і через місцеві бюджети. Відповідно важливим завданням формування та реалізації бюджетної політики в соціальному забезпеченні є правильне бюджетне регулювання, за допомогою якого здійснюється розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами, а також різними соціальними видатками. Оскільки доходів місцевих бюджетів не вистачає для того, щоб повною мірою забезпечити фінансування всіх соціальних програм, які держава делегує органам місцевого самоврядування, значна частина цих програм фінансується за допомогою міжбюджетних трансфертів. Тому актуальним сьогодні є розглянути питання значення міжбюджетних трансфертів соціального призначення в загальній системі здійснення фінансового забезпечення соціального захисту населення України.

В Україні фінансування соціальних видатків розподілено рівномірно між державним і місцевими бюджетами. При цьому фінансування соціальних послуг, які безпосередньо споживає населення, здебільшого здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів (рис. 1). Слід зауважити, що частка соціальних видатків, які фінансуються із місцевих бюджетів, з кожним роком зростає. Якщо у 2009 р. 88,32% усіх витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення фінансувалось із місцевих бюджетів, то у 2013 р. – 88,67%. Одночасно збільшується і абсолютний розмір соціальних видатків. У 2013 році він дорівнював 145062,4 млн. грн. проти 87672,9 млн. грн. у 2011 р. [1].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Maslik.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.