Агеєнко Ю. М., Костенчук В. О., кандидат технічних наук, Корнійчук В. І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ НАКОПИЧУВАЧІВ НА МАГНІТНИХ ДИСКАХ

УДК: 681.518.54

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ НАКОПИЧУВАЧІВ НА МАГНІТНИХ ДИСКАХ

Агеєнко Ю. М., студентка кафедри обчислювальної техніки

Костенчук В. О., студент кафедри обчислювальної техніки

Корнійчук В. І., доцент, кандидат технічних наук

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ

 

У статті розглянуто методику визначення технічного ресурсу виробів, які мають явну стадію зношення. Запропоновано методику апроксимації, вирівнювання та екстраполяції експериментальних даних про відмови виробів, які з високою точністю, а в разі відсутності потреби вирівнювання експериментальних даних – абсолютно точно відповідають експериментальним даним.

Ключові слова: надійність, інтенсивність відмов, припрацювання, зношення, накопичена інтенсивність відмов.

 

Агеенко Ю.Н., Костенчук В.А., Корнейчук В.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА НАКОПИТЕЛЕЙ НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ/ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, г. Киев

В статьерассмотрена методика определения технического ресурса изделий, имеющих явную стадию износа. Предложена методика аппроксимации выравнивания и экстраполяции экспериментальных данных оботказах изделий, которые с высокой точностью, а в случае отсутствия потребности выравнивания экспериментальных данных - абсолютно точно соответствуют экспериментальным данным.

Ключевые слова: надежность, интенсивность отказов, приработка, износ, накопленная интенсивность отказов.

 

Aheienko Yuliia, Kostenchuk Volodymyr, Korniichuk Victor DEFINITION OF A TECHNICAL RESOURCE DISK DRIVES/ NationalTechnicalUniversityofUkraine "KyivPolytechnicInstitute", Ukraine, Kyiv

In the article discusses the methodology of determining the technical resource products, which have a distinct stage of wear. The method of smoothing approximation and extrapolation of experimental data failure of the product, which are always with high precision, and in the absence of experimental data alignment needs - exactly corresponds to the experimental data.

Key words: reliability, failure rate, burn-in, wear, cumulative failure rate.

 

Вступ

Інтенсивність відмов виробів має три характерних стадії: припрацювання, нормальної роботи і зношення, в період якого інтенсивність відмов зростає. Це призводить до збільшення ймовірності відмов і втрат, пов'язаних як з ремонтом або заміною виробів, що відмовили, так і додатковими втратами через простій і виникнення аварійної ситуації. У роботі на прикладі експериментальних даних про відмови накопичувачів на магнітних дисках запропонована методика визначення технічного ресурсу виробів, що мінімізує втрати від відмов таких виробів.

 

Відмова накопичувачів на магнітних дисках (НМД) вимагає не тільки певних витрат на їх ремонт або заміну, але й ще більших зусиль на відновлення втрачених даних, які за вартістю можуть у багато разів перевищувати вартість самих НМД.

Одним з методів підвищення надійності систем, що містять НМД, є заміна тих НМД, які значною мірою відпрацювали свій технічний ресурс, через що ймовірність їх відмов під час експлуатації значно зростає [1]. Якщо відмова НМД в робочий період створює більше економічних збитків С1, ніж їх заміна (збитки С2) під час профілактичних робіт, то доцільно замінити їх новими НМД.

 

Повний текст за посиланням Stattya_Ageyenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.