Баб'як В. І. ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПУНКТІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНИ

УДК: 728

 

ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПУНКТІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНИ

аспірант Баб'як В. І.

Національний університет "Львівська політехніка", Україна, м. Львів

 

Пункти тимчасового розміщення біженців є складовою ланкою в структурі житла для мігрантів. Об’єкти даного типу є необхідними для забезпечення гідних умов для тимчасового проживання біженців (як однієї з груп, що формує зовнішню міграцію в Україну), та їх інтеграції в нове суспільство чи підготовки для виїзду в треті країни.

Архітектурний аспект даного питання потребує детального осмислення та вивчення внутрішніх процесів життєдіяльності мігрантів. Відповідні результати слід враховувати при проектуванні нових пунктів тимчасового розміщення біженців.

Ключові слова: мігранти, біженці, пункти тимчасового розміщення мігрантів, житло для тимчасового проживання, кімнати для проживання мігрантів.

 

Баб’як В. И. ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ В УКРАИНЕ / Национальный университет "Львовская политехника", Украина, г. Львов

Пункты временного размещения беженцев является составным звеном в структуре жилья для мигрантов. Объекты данного типа необходимы для обеспечения достойных условий для временного пребывания беженцев (как одной из груп которая формирует внешнюю миграции в Украине), и их интеграции в новое общество или подготовки для выезда в третьи страны.

Архитектурный аспект данного вопроса требует тщательного рассмотрения и изучения внутренних процессов жизнедеятельности мигрантов. Соответствующие результаты следует учитывать при проектировании новых пунктов временного размещения беженцев.

Ключевые слова: мигранты, беженцы, пункты временного размещения мигрантов, жилье для временного пребывания, комнаты для проживания мигрантов.

 

Babyak V. I. EXPERIENCE AND FEATURES OF FORMATION TEMPORARY ACCOMMODATION CENTERS IN UKRAINE/ National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

Temporary accommodation centers are an integral element in the structure of migrants housing. Objects of this type are necessary to provide decent working conditions for temporary accommodation of refugees (as one of the groups that form the external migration in Ukraine), their integration into a new society, or preparation for moving to another country.

The architectural aspect of this question requires a detailed understanding and study of the internal processes of migrants life. The results should be considered in designing new points of temporary refugees collocation.

Keywords: migrants, refugees, migrants temporary accommodation, housing for temporary accommodation, rooms for migrants.

 

Вступ

Пункти тимчасового розміщення біженців (далі – ПТРБ) здійснюють свою діяльність у відповідності із Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Положенням про Державну міграційну службу України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011, положенням про пункт тимчасового розміщення біженців, затвердженим наказом Державної міграційної служби України від 14.06.2012 № 110.

ПТРБ є місцем тимчасового розміщення осіб, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (стаття 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту») [1].

Розміщуватися в ПТРБ мають особи, стосовно яких прийнято рішення: про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту; скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також які оскаржують відповідне рішення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, або до суду, до прийняття рішення за скаргою (стаття 17 зазначеного Закону).

ПТРБ у Закарпатській області розпочав свою діяльність у 2004 році і розрахований на одночасне проживання 120 осіб (м. Мукачево – 70 осіб, м. Перечин – 50 осіб).

Для забезпечення необхідних умов проживання іноземців в ПТРБ обладнано житлові кімнати (у м. Перечин - 18 кімнат, у м. Мукачево - 22 кімнати). ПТРБ обладнано санітарними вузлами з умивальниками та душовими кабінами, медичними пунктами, кімнатами для приготування їжі [2].

При натурних обстеженнях пункту тимчасового розміщення біженців було вивчено територію на котрій розташований даний об’єкт та склад приміщень та складені відповідні концептуальні схеми (див. рис.1).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Babyak.V_new.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.