Швець Л. С. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

УДК 330:519.6

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Швець Л. С.

Вінницький фінансово-економічний університет, Україна, м. Вінниця

 

В даній статі розглядається діяльність сільськогосподарського підприємства, процес та шляхи підвищення його ефективності за допомогою економіко-математичного моделювання агропромислового комплексу.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, ефективність, кластер, економіко-математична модель.

 

Швец Л. С. Экономико-математическое моделирование производственного предприятия / Винницкий финансово-экономический университет. Украина, г. Винница

В данной статье рассматривается деятельность сельскохозяйственного предприятия, процесс и пути повышения его эффективности с помощью экономико-математического моделирования агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, эффективность, кластер, экономико-математическая модель.

 

Shvets L. C. Economic modeling manufacturing enterprises agro-industrial complex / Vinnitsa financial and economic University. Ukraine, Vinnitsa

In this activity is considered an agricultural enterprise, process and ways to improve its efficiency by means of economic and mathematical modeling of agriculture.

Key words: agricultural enterprise, efficiency, cluster, economic-mathematical model.

 

Вступ.

Одним з можливих інструментів сталого розвитку агропромислового комплексу є формування такої інтегрованої структури, як агропромисловий кластер. Він – своєрідний локомотив динамічного розвитку сільського господарства та переробної промисловості та слугує підвищенню рівня і якості виробничого підприємства. Крім того, «формування агропромислових кластерів може стати одним з перспективних напрямків як у вирішенні стратегічних завдань в агропромисловій сфері, так і в підвищенні стійкості економічного розвитку підприємства» [1].

Обґрунтування доцільності формування агропромислового кластеру, як складної соціально-економічної системи, має базуватися на використанні системного підходу, сутність якого полягає у використанні концепції оптимізації грошових потоків доходів і витрат основних економічних агентів, зацікавлених в ефективному його функціонуванні. Вирішення зазначеного завдання потребує розробки математичних моделей управління сільськогосподарською галуззю, її підсистемами або ж інтегрованими структурами з метою оцінки ефективності їх діяльності.

При розробці таких моделей великих соціально-економічних систем та оцінці ефективності їх функціонування, у зв’язку з наявністю множини чинників, виникають проблеми взаємної координації операційних, інвестиційних, фінансових потоків. Це викликає необхідність використання великої кількості даних для здійснення моделювання. Зокрема, досить успішно використовуються імітаційні та оптимізаційні математичні моделі.

За допомогою імітаційних моделей ретельно описуються інвестиційні, виробничі і фінансові потоки структур підприємства, що потребує реалізації великої кількості експериментів. При цьому фактично не вирішується завдання оптимізації потоків і не гарантується отримання результатів. У оптимізаційних моделях результат функціонування соціально-економічної системи представляється, як правило, у вигляді спрощених виробничих функцій, що не зовсім влаштовує економістів-аналітиків.

Нами ж пропонується застосовувати оптимізаційно-мітаційний підхід та гібридну математична модель у формі лінійної задачі оптимізації. Зокрема, при формуванні результативних характеристик виробничого підприємства, використовувати досить універсальний алгоритм, що відповідає чинним правилам розрахунку прибутку, амортизації, витрат виробника, а також оплати праці і податкових зборів.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Shvec.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.