Лаврик О. Л. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Лаврик Олександр Леонідович

Старший викладач кафедри фінансів та кредиту

Харківського національного університету імені В.Н. Каразина, Україна.

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

У зв’язку із необхідністю фінансування економічного зростання в Україні, все більшого значення набуває розвиток страхового ринку як принципово нового напрямку залучення ресурсів для фінансування економіки. Діяльність страховиків, як інвесторів є досить привабливою, а їх інвестиційних потенціал є недооціненим в нашій країні. Останнім часом діяльність страхових компаній стала виходити далеко за межі страхової діяльності, тим самим перетворюючи їх на найпотужніші фінансово-кредитні інститути. Страховий сектор є важливою ланкою в системі фінансового посередництва в промислово-розвинутих країнах світу, де страхові компанії за розміром загальних активів перебувають на другому місці після банківських інститутів [3]. Тобто найголовніше завдання страхових компаній як фінансових посередників – спрямувати рух капіталу до ефективних споживачів.

На розвинених ринках страхові компанії входять до числа провідних інституційних посередників. Акумулюючи значні кошти у формі страхових та пенсійних внесків, ці структури розміщують їх на фінансових ринках [1]. Капітал страховиків перебуває у грошовій формі переважно на стадії його залучення. У подальшому в процесі здійснення інвестиційної діяльності частина грошових коштів трансформується в активи, формуючи таким чином інвестиційний портфель страховика. Його склад, структура, обсяг, сама можливість формування портфеля шляхом участі в інвестиційному процесі визначаються, зокрема, кількісними та якісними характеристиками інвестиційного потенціалу страхової компанії [1]. У практичній діяльності багатьох страхових компаній, у тому числі й зарубіжних, фінансові інвестиції є пріоритетним напрямком інвестування й передбачають вкладення в цінні папери, у статутні капітали суб’єктів господарювання, депозитні вкладення.

Вибір напрямків інвестування вітчизняними страховиками дещо відрізняється від підходу їх іноземних колег. Наприклад, у світовій практиці активи інституційних інвесторів лише на 4—7 % формуються за рахунок банківських інструментів, тоді як основна частина коштів інвестується в акції (близько 60 %) та боргові цінні папери (близько 25 %) [3]. Така ситуація зумовлюється низькою дохідністю банківських депозитів у розвинутих ринкових країнах та високою дохідністю інструментів фондового ринку. Водночас в Україні банківські депозити залишаються традиційно популярним напрямом здійснення інвестицій: порівняно з іншими інструментами фінансового ринку вони давали досить високий гарантований доход. Крім того, робота з банками щодо розміщення коштів на депозитних рахунках характеризується низькими витратами [4]. Розвиток страхових компаній, збільшення обсягів акумульованих ними фінансових ресурсів створюють сприятливі умови для розвитку економіки тому, що страхові фонди спрямовуються на інвестування найважливіших об’єктів через участь страхових компаній у кредитуванні або прямому інвестуванні різноманітних виробничих та соціальних об’єктів [3]. Світовий досвід показує, що страхові компанії мають можливість акумулювати фінансові ресурси у вигляді страхових внесків у декілька разів більше аніж середні й майже потужні комерційні банки. Однак це відбувається тільки при певних економічних та фінансових умовах, високому рівні розвитку фінансового і перш за все фондового ринку, значному рості добробуту населення. Саме суттєве поліпшення матеріального добробуту населення, масштабного розвитку великого, середнього й малого бізнесу формує основу розвитку страхового ринку [2]. Найсуттєвішу роль в інвестиційній діяльності страхових компаній відіграє співідношення загальних активів та страхових резервів. Так обсяг останніх й визначає інвестиційний потенціал страхової компанії. Динаміка активів страхових компаній України а також динаміка страхових резервів за період 2006 – 2011 рр. наведена на рис. 1., рис. 2. [складено автором, з даних сайту держфинпослуг].

 

Повний текст статті за посиланням Statya_Lavrik.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.