кандидат технічних наук, Шаповал С. П., Венгрин І. І. ПОТЕНЦІАЛ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

УДК 551.521

 

ПОТЕНЦІАЛ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

кандидат технічних наук, Шаповал С. П.

Венгрин І. І.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів

 

В даній статті розглядається потенціал вітрової енергії на території України. Наведено результати районування території України в залежності від показників кліматичних характеристик, зокрема повторюваності напряму вітру та середньомісячної швидкості вітру. Досліджено оптимальне використання вітрової енергії в умовах дефіциту традиційних енергоносіїв на території України.

Ключові слова: вітрова енергія, аеродинамічний профіль, географічна широта.

 

кандидат технических наук, Шаповал С.П., Венгрин И.И. Потенциал ветровой энергии на территории Украины/ Национальный университет «Львовская политехника», Украина, Львов

В данной статье рассматривается потенциал ветровой энергии на территории Украины. Приведены результаты районирования территории Украины в зависимости от показателей климатических характеристик, в частности повторяемости направления ветра и среднемесячной скорости ветра. Исследовано оптимальное использование ветровой энергии в условиях дефицита традиционных энергоносителей на территории Украины.

Ключевые слова: ветровая энергия, аэродинамический профиль, географическая широта.

Ph.D., Shapoval S.P. , Venhryn I.I. Potential of wind energy in Ukraine/ National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

In this article the potential of wind energy in Ukraine. Results zoning of Ukraine according to the indicators of climatic characteristics, including recurrence of the wind direction and average wind speed. The optimal use of wind energy in a shortage of traditional energy sources in Ukraine.

Keywords: wind power, aerodynamic profile, geographic latitude.

 

Вступ

Усі основні запаси традиційних паливно-енергетичних ресурсів вже відкриті і підраховані, а їхнього потенціалу за прогнозами вчених вистачить приблизно на 100 років.

Згідно з даними Міжнародного геологічного конгресу, основні енергетичні ресурси в світі кам’яного вугілля становлять 5043 млрд.т, бурого вугілля – 2904 млрд.т, торф'яних покладів – 240 млрд.т., тощо. Можливо ще будуть відкриті нові раніше невідомі родовища вугілля, нафти, газу, які в десятки і сотні разів збільшать світові запаси палива, але для цього немає жодних вагомих підстав [1].

Зважаючи на обмеженість обсягу традиційно-паливної енергетики необхідно і важливо забезпечити високу якість життя майбутнього покоління на основі збалансованого розв’язання проблем в паливно-енергетичному комплексі.

В середньому на одного мешканця планети Земля нараховується

2,5 т у.п. енергоресурсів. В перспективі до 2100 року населення Землі зросте до 10 млрд., а середні питомі енергоресурси – до 10 т у.п., тобто в цілому енерговидобування досягне 100 млрд т у.п. [2]. Рівень забруднення атмосфери теж невпинно зростатиме, що спричинятиме повільне руйнування біосфери. За твердженнями групи американських інженерів, у 1800 році на 1 млн. молекул повітря припадало 280 молекул двоокису вуглецю, у 1960 році їх вже було 315, а на початку ХХІ століття – 370. До кінця цього століття це число може зрости до 550, що спричинить середнє підвищення температури від

3 до 6⁰С [3].

В умовах постійного росту цін на традиційні енергоносії та вичерпання їхніх запасів необхідно шукати альтернативу цим проблемам. Такою альтернативою є відновлювані джерела енергії.

Альтернативні джерела енергії раціонально використовувати в безпосередній близькості від споживача, тобто без передачі енергії на значну відстань. До джерел відновлюваної енергії відносяться енергія сонячного випромінювання, вітру, геотермальна, біомаси, тощо.

Вітрова та сонячна енергії є найбільш пріоритетними і доступними в сучасних умовах. Україна, де-юре, ставку на вітер та Сонце не зробила, але де-факто, невелика фінансова державна підтримка в Україні з відновлюваних джерел енергії є тільки для вітроенергетики [4].

У своїх працях Синєглазов В.М. доводить можливість як економічного так і екологічного ефекту від експлуатації вітроустановок. Якщо, хоча б

30 тис. поселень по Україні будуть мати одну вітроустановку, то це приведе до економії 60*106 кВт/год енергії [1].

Вітчизняний потенціал виробництва вітроустановок є достатній. Виробниче об’єднання «Південмаш» виготовляє вітроустановки у тих цехах, де колись виробляли ракети. Потужною базою для розвитку вітроенергетики є Крим, але лише вітроустановки із «Південмашу» імпортуються в Німеччину, Іспанію та Італію, де ці установки реалізуються у програмах розвитку відновлюваних джерел енергії [4].

Вважається, що використання енергії вітру на території України, при встановленні сучасних вітроелектричних установок може досягнути

42 ТВт*год/рік.

Сьогодні у вітроенергетичному секторі працюють понад 70 країн світу. За статистичними даними Національного агентства України з питань забезпечення ефективності використання енергоресурсів (табл. 1), незмінним лідером виробництва електроенергії вітростанціями в 2010 році є США, з потужністю в 40180 МВт, тоді як мінімальну потужність з нижче наведених країн має Україна – 77 МВт, хоча в період до 2006 року тенденція розвитку була конкурентоспроможною.

 

Повний текст за посиланням Stattya_Vengrin.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.