кандидат педагогічних наук, Дембіцька С. В., Позднякова Т. Ю., Ворожбит В. В. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЛАЗЕРНИМИ КОАГУЛЯТОРАМИ

УДК: 658.382.3:681.7069.24

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЛАЗЕРНИМИ КОАГУЛЯТОРАМИ

кандидат педагогічних наук, Дембіцька С. В.,

магістрант, Позднякова Т. Ю.,

студентка п’ятого курсу, Ворожбит В. В.

Вінницький національний технічний університет, Україна, м. Вінниця

 

СО2-лазерне обладнання створює певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу, оскільки під час експлуатації лазерних установок мають місце шкідливі і небезпечні фактори такі як: електромагнітні поля, виділення токсичних речовин, підвищена електрична напруга, недостатня чи надмірна освітленість. В зв’язку з цим безпека в процесі роботи із лазерними коагуляторами набуває особливого значення і її забезпечення вимагає впровадження низки технічних та організаційних заходів.

Ключові слова: охорона праці, лазерний коагулятор, нормування небезпечних факторів

 

Дембицкая С. В., Позднякова Т. Ю., Ворожбит В.В. Охрана труда при работе с лазерными коагуляторами / Винницкий национальный технический университет, Украина, г. Винница

СО2-лазерное оборудование создает определенную опасность для здоровья обслуживающего персонала, так как во время эксплуатации лазерных установок имеют место вредные и опасные факторы, такие как: электромагнитные поля, выделение токсичных веществ, повышенная электрическое напряжение, недостаточная или чрезмерная освещенность. В связи с этим безопасность в процессе работы с лазерными коагуляторами приобретает особое значение и его обеспечение требует внедрения ряда технических и организационных мероприятий.

Ключевые слова: охрана труда, лазерный коагулятор, нормирования опасных факторов

 

Dembitska S.V, Pozdniakova T.Y., Vorozhbit V.V. Occupational safety when working with laser coagulators / Vinnitsa National Technical University, Ukraine, Vinnitsa

CO2 laser equipment creates a hazard to health service staff, since the operation of laser systems there are harmful and dangerous factors such as electromagnetic fields, the emission of toxic substances, high electrical voltage, insufficient or excessive light exposure. In this regard safety during operation of the laser coagulator is of particular importance and its software implementation requires a number of technical and organizational measures.

Key words: labor protection, laser coagulator, rationing hazards

 

Вступ

В даний час лазерне випромінювання з великим успіхом застосовується в різних областях науки. Унікальні властивості випромінювання лазерів, такі, як монохроматичность, когерентність, мала розбіжність і можливість при фокусуванні отримувати дуже високу щільність потужності на опромінюваної поверхні забезпечили широке застосування лазерів.

У медичних цілях використовуються, в основному, твердотільні та газові лазери. Лазерний хірургічний апарат – універсальний лазерний коагулятор – призначений для різання і коагуляції м'яких тканин і судин з використанням струму високої частоти в середовищі без анестетики при проведенні операцій в умовах лікарень та клінік.

Універсальний лазерний коагулятор представляє собою компактну конструкцію із блоку живлення лазера, основного джерела випромінювання – СО2 лазера (газовий), пілотного напівпровідникового лазера, мікросхеми контролю системи, які упаковані у захисну коробку, оптоволокна, яке передає лазерне випромінювання, що є герметизованим та покритим захисним шаром, що не допускає вивід лазерного випромінювання за межі волокна та конектора, за допомогою якого можна проводити різні маніпуляції (зокрема хірургія).

Відповідно до санітарним нормам [1], затвердженим Міністерством охорони здоров'я України СО2-лазер за небезпеки генерованого випромінювання належить до лазерів 4 класу .

До 4 класу небезпеки відносять лазерні устаткування, дифузно відбите випромінювання яких небезпечне для спостереження незахищеним оком і відкритих частин шкіри на відстані 10 см. При їх використанні дотримуються особливої обережності.

Апарат призначений для експлуатації в спеціально обладнаних приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 10 ° С до 35 ° С і відносній вологості до 80% при температурі навколишнього повітря 25 ° С. Основним елементом даного приладу є потужний СО2 лазер, що працює в імпульсному режимі.

При експлуатації лазерного коагулятора виникають небезпечні і шкідливі виробничі фізичні (лазерне, електромагнітне випромінювання, підвищене значення напруги в колах електричного струму тощо), хімічні (концентровані гази із значним перевищенням ГДР, продукти взаємодії лазерного випромінювання із робочими матеріалами) та психофізіологічні (монотонність, емоційна напруженість, локальне навантаження на м’язи та кисті передпліччя) фактори.

При роботі із лазерами необхідно дотримуватись вимогам безпеки, що нормовані ГОСТР 507023-94 «Лазерна безпека. Загальні вимоги» і Санітарних нормах і правилах пристроїв і експлуатації лазерів №5804-91 [1].

Для зменшення впливу шкідливих факторів проводяться заходи щодо безпеки праці. Вони поділяються на технічні, організаційно-технічні та заходи індивідуального захисту.

Основними технічними рішеннями із безпечної експлуатації устаткування лазерного коагулятора є діелектричні коврики біля пульту і щитка керування; діелектричні перчатки; заземлювачі (штанги для накладання заземлення); захисні окуляри з фільтрами які мають смугу поглинання відповідну основним частотам випромінювання ОКГ(оптично квантового генератора) та їх інтенсивним гармонікам; укомплектована аптечка; предмети сангігієни (умивальник, мило, рушник); засоби пожарогасіння (вуглекислотний вогнегасник).

Організаційно-технічні заходи: розробка інструкцій, виготовлення стендів-плакатів; спеціальне обладнання приміщень; встановлення системи сигналізації; розподіл зон відповідальності; навчання персоналу поводженню із засобами захисту.

Заходи індивідуального захисту – захисні окуляри, захисний одяг.

СО2-лазерне обладнання представляє певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу. Лазерні установки несуть в собі потенційну небезпеку прямого і відбитого лазерного випромінювання. Так само при експлуатації лазерних установок мають місце й інші, шкідливі і небезпечні фактори, такі як: електромагнітні поля, шуми та вібрація, токсичні речовини, аеродисперсні системи, підвищена електрична напруга, мікрокліматичні умови, освітленість, пожежна небезпека.

Недостатність освітлення приводить до напруги зору, ослабляє увагу, приводить до настання передчасної стомлюваності.

Освітлення приміщення нормується згідно [2]. Для забезпечення достатнього освітлення повинні передбачатись такі заходи: максимально можливе бічне природне освітлення, штучне загальне освітлення здійснюється люмінесцентними лампами.

Сукупність температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, дуже впливає на функціональну діяльність людини, його самопочуття і здоров'я, а також надійність роботи засобів вимірювання.

Норми виробничого мікроклімату з урахуванням категорії робіт Iб і сезонів року прописані у [3] і наведені у таблиці 2.

 

Повний текст за посиланням Stattya_Pozdnyakova.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.