Зубкова В. Е., Цявук А. О., доктор економічних наук, професор, Рекуненко І. І. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

УДК: 336.717(477):336.761

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Зубкова В. Е., Цявук А. О.

студентки ІІІ курсу факультету банківських технологій та процесів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна, м. Суми

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор, Рекуненко І. І.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна, м. Суми

 

У даній статті досліджено місце та роль інвестиційних операцій банків у загальній структурі фінансових операцій на фінансовому ринку. Розкрито зміст основних етапів інвестиційної політики банків України щодо операцій з цінними паперами. Проаналізовано особливості та тенденції її впровадження за сучасного розвитку фондового ринку України.

Ключові слова:інвестиційна політика, портфель цінних паперів, фондовий ринок, банк, фінансові інвестиції банків.

 

Зубкова В. Э., Цявук А. А. Инвестиционная деятельность банков Украины относительно операций с ценными бумагами/ Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, Украина, г.Сумы.

В данной статье исследовано место и роль инвестиционных операций банков в общей структуре финансовых операций на финансовом рынке. Раскрыто содержание основных этапов инвестиционной политики банков Украины по операциям с ценными бумагами. Проанализированы особенности и тенденции ее внедрения при современном развитии фондового рынка Украины.

Ключевые слова: инвестиционная политика, портфель ценных бумаг, фондовый рынок, банк, финансовые инвестиции банков.

 

Zubkova V. Е., Tsiavuk A. A. Investment activity of Ukrainian banks on transactions with securities/ Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Ukraine, Sumy

This article is devoted to the place and role of banks investment operations in the general structure of financial operations on the financial market. The focus is made on the investment policy of Ukrainian banks mach stages concerning the valuable assets operations. The peculiarities and trends of its implementation in terms of today’s Ukrainian stock market development are analyzed here.

Key words: investment policy, portfolio of securities, stock market, bank, banks financial investment.

 

Вступ.

На сучасному розвитку ринкової економіки важливою складовою виступає фондовий ринок. Він дозволяє задовольняти цілі економічних агентів, шляхом переміщення фінансових ресурсів та розміщення їх в широкий спектр цінних паперів найефективнішим способом. Міжнародна практика стверджує, що провідними інституційними інвесторами є установи банків. Адже, умовою успішного розвитку банків України є активна інвестиційна політика.

На фондовому ринку комерційні банки виступають безпосередньо як інвестори, емітенти або його інфраструктурні агенти ( зберігачі, торговці тощо), посередники, консультанти. Забезпечення ліквідності, одержання прибутку, збереження коштів та збільшення об’єму вкладів – це головні цілі, які банк визначає при вкладанні коштів у ринок цінних паперів [1].

Міжнародний досвід довів, що іноземні банки мають значний обсяг регуляторних обмежень щодо інвестицій у фондові активи ( у США було прийнято закон Додда-Френка, який встановлює ліміти для банків щодо можливості інвестувати у цінні папери), на відміну від України [2]. Тому дослідження особливостей вкладів у цінні папери та вплив інвестиційної політики на прибуткові, ліквідні, ризикові напрями діяльності банків та загалом на фінансову стабільність є досить актуальними.

Метою роботи є аналіз сучасних тенденцій та характеристик інвестиційної політики вітчизняних банків на ринку цінних паперів.

Виклад основного матеріалу. Здійснення інвестицій відноситься до базових банківських операцій в інвестиційній сфері. Згідно з вітчизняним законодавством, інвестиції банків - це цінності, як правило, це грошові кошти, що вкладаються в об’єкти ринку інвестиції (цінні папери) з метою отримання прибутку [3].

Національний банк України затвердив таке положення: «Внесення банками коштів, або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції або пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою, є прямими інвестиціями»[4].

Головними формами реалізації банками стратегії на фінансовому ринку є його депозитна, кредитна, а також інвестиційна діяльність. Банки на фондовому ринку установлюють правила для здійснення інвестиційних операцій. Вони оформлюються у вигляді документа про інвестиційну політику банку на фондовому ринку. Це може бути меморандум, положення тощо. Зокрема ці правила включають такі процедури:

- визначення цілей інвестування у відповідності з стратегією банківської установи;

- визначення терміну вкладень, так званого інвестиційного горизонту;

- дотримання обмежень регуляторних органів;

- ухвалення рішень самим банком щодо вкладення коштів в цінні папери;

- формування портфеля цінних паперів та системи ризик-менеджменту інвестицій в цінні папери;

- оцінювання ефективності розміщення коштів.

Залежно від цілей та обмежень інвестиційну політику розділяють за двома типами – активну та пасивну.

За даними Національного банку України було проведено аналіз банківських вкладень у цінні папери та обсягу наданих кредитів та їхня питома вага в сукупних активах (табл. 1) [5]. Аналіз проведено для порівняння частки вкладень в цінні папери і кредитів в сукупних активах, для визначення місця цінних паперів у вкладеннях комерційних банків.

 

Таблиця 1.

Показники інвестицій банків у цінні папери та обсяги кредитних вкладень

 

Період

Вкладення в цінні папери, млн.грн.

Темп приросту,%

Частка вкладень в цінні папери в активах банків, %

Кредитни портфель, млн. грн.

Темп приросту,%

Частка обсягу кредитів в активах банків, %

2009

39335

-

4,47

747348

-

84,90

2010

83559

112,43

8,87

755030

1,03

80,14

2011

87719

4,98

8,32

825320

9,31

78,28

2012

96340

9,83

8,55

815327

-1,21

72,33

2013

138287

43,54

10,82

911402

11,78

71,31

2014

153377

10,91

12,04

965692

5,96

75,79

 

Джерело: побудовано авторами на основі [5]

За аналізований період 2009 – 2014 роки спостерігається наступна тенденція: частка вкладень в цінні папери в активах банків зростає з кожним роком, а кредитів навпаки зменшується. Найбільше зростання вкладень у цінні папери було в 2010 році і більше ніж на 100% перевершило обсяг вкладень в 2009 році. А кредитний портфель банків в даному році зріс лише на 1,03%. Такий приріст зумовлений низьким рівнем ризику інвестицій у державні цінні папери в порівнянні з високоризиковими кредитами в період кризи. Після 2010 року обсяг вкладень в цінні папери збільшується з кожним роком. З розрахунків видно, що в 2013 році відбувся приріс вкладень в цінні папери на 43,5%, а кредитний портфель на 11,78%. Це зумовлено тим, що в 2013 році банки, здійснюючи свої інвестиції в цінні папери, зосередили основну увагу на ліквідності (тобто це інвестиції у фінансові інструменти, які можна в будь-який момент продати за сприятливими цінами).

Щорічне зростання частки портфеля цінних паперів в активах банку свідчить про підвищення інтересу банків до розміщення коштів у цінні папери. Майже в 2 рази він зріс у 2010 році, порівняно з 2009 роком, а станом на листопад 2014 року уже становив 12,04%.

Для більш детального аналізу фінансових інвестицій слід розглянути типи банківських портфелів цінних паперів (табл.2) [6]

 

Таблиця 2.

Динаміка банківських фінансових інвестицій за видами портфелів

 

Тип портфеля

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Торговий портфель

1081

6129

9535

15316

8695

20563

Темп приросту

-59,46

466,98

55,57

60,63

-43,23

136,49

Частка у загальному портфелі ЦП

3,59

8,89

12,56

17,24

6,81

15,27

Портфель на продаж

24255

54163

57606

70198

116247

111552

Темп приросту

7,6

123,31

6,36

21,86

65,60

-4,04

Частка у загальному портфелі ЦП

80,62

78,58

75,87

79,00

91,01

82,82

Портфель до погашення

4681

8633

8785

3340

2792

2583

Темп приросту

63,2

84,43

1,76

-61,98

-16,41

-7,49

Частка у загальному портфелі ЦП

15,56

12,53

11,57

3,76

2,19

1,92

Портфель цінних паперів

30086

68925

75926

88854

127734

134698

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false

<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Джерело: складено авторами за даними [6].

 

Дана таблиця свідчить про те, що обсяг загального портфелю цінних паперів з кожним роком зростає. У 2010 році спостерігається найвищий приріст торгового портфеля та портфеля до погашення, а найбільше їх скорочення у 2013 та 2012 роках відповідно. У 2013 році бачимо підвищення активної складової інвестиційної політики, на це вказує зростання торгового портфеля цінних паперів на 60,6% та скорочення обсягу цінних паперів, які банк повинен утримувати до погашення на 61,9%. Станом на жовтень 2014 року спостерігається приріст торгового портфелю на 136,5% та зменшення портфелю до погашення та на продаж на 7,5% і 4,04% відповідно, що також вказує на активізацію інвестиційної політики банками України.

Було проведено кореляційний аналіз про дослідження взаємозв’язку між обсягом торгового портфеля і портфеля на продаж та торгового портфеля і портфеля до погашення. В таблиці 3 вказано розраховані коефіцієнти кореляції.

 

Таблиця 3.

Коефіцієнти кореляції між складовими портфелю цінних паперів

 

 

Портфель на продаж

Портфель до погашення

Торговий портфель

0,697

-0,454

 

Джерело: складено авторами на базі [6]

 

Отже, торговий портфель цінних паперів та портфелем на продаж має прямий високий зв'язок. Тобто при збільшенні одного, збільшується інший. А взаємозв’язок між торговим портфелем та портфелем до погашення навпаки має обернений помірний зв'язок. Можемо сказати, що при збільшенні одного портфелю, зменшується інший.

Також спостерігається нерівномірний розподіл портфеля цінних паперів між секторами економіки. За даними таблиці 4 можна стверджувати, що за аналізований період найбільший обсяг вкладень здійснювалися у фінансові інструменти загального сектору державного управління, що становили більше двох третин від загальної суми банківських інвестицій у боргові цінні папери. Найбільший обсяг вкладень у державні цінні папери був у 2010 році і склав 84,3% від загального портфеля (рис.1). Така ситуація зумовлена активізацією вторинного ринку державних зобов’язань. За термінами обігу в портфелі боргових цінних паперів вітчизняних банків найбільшу частку складають інструменти з терміном обігу більше 2 років (табл.4).

 

 

Таблиця 4.

Вкладення банків у боргові цінні папери за секторами економіки та термінами

 

Види групувальних ознак

2009

2010

2011

2012

2013

2014

За секторами економіки, млн..грн.

Сектор загального державного управління

20897

58085

60702

66737

93951

100941

Інші фінансові корпорації

2270

2276

1579

1859

3062

6056

Нефінсові корпорації

6919

8564

13645

20258

30720

27700

Всього

30086

68925

75926

88854

127734

134698

За термінами, %

На вимогу

3,65

0,00

1,17

1,66

1,48

0,61

До 1 року

22,99

20,81

7,44

9,76

6,34

8,88

Від 1 року до 2 років

37,96

15,69

26,64

36,14

20,83

13,24

Більше 2 років

35,40

63,50

64,76

52,45

71,36

77,27

 

Джерело: побудовано авторами на основі [6]

Для більш наочного огляду структури боргових цінних паперів за секторами економіки слід побудувати графік (рис.1)

 

Повний текст статті за посиланням  Stattya_Zubkova-V.E.-Cyavuk-A.O.-1.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.