кандидат технічних наук, Тітомир Л. А. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ В ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 3 ЗІРКИ В ОДЕСІ

УДК: 65.014: 379.831: 379.832

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ В ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 3 ЗІРКИ В ОДЕСІ

кандидат технічних наук, Тітомир Л. А.

Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса

 

На конкретних прикладах здійснено аналіз особливостей організації обслуговування в готелях категорії 3 зірки та наведені рекомендації зі вдосконалення процесів надання послуг. Наведено відомості про заходи, що сприяють поліпшенню обслуговування в таких готелях. З’ясовані основні проблеми, що існують при наданні послуг, та наведені заходи, що сприяють збільшенню кількості переваг при виборі готелів комфорт-класу м. Одеси для гостей. Запропоновані методи вдосконалення процесів надання послуг у 3-зіркових готелях, починаючи з стадії розміщення, включаючи обов’язкові послуги для готелів такого класу та додаткові послуги по бажанню гостей.

Ключові слова: організація готельної справи, вдосконалення обслуговування, якість роботи, персонал готелю

 

Кандидат технических наук Титомир Л. А. Совершенствование организации обслуживания гостей в отелях 3 звезды в Одессе / Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина, Одесса

На конкретных примерах осуществлен анализ особенностей организации обслуживания в отелях категории 3 звезды и предложены рекомендации по совершенствованию процессов предоставления услуг. Приведена информация о мерах, позволяющих усовершенствовать услуги в таких отелях. Проведен анализ основных проблем, существующих при предоставлении услуг, и предлагаются мероприятия, позволяющие увеличить количество преимуществ при выборе гостями отелей класса комфорт в Одессе. Предложены методы совершенствования процессов предоставления услуг в 3-звёздочных отелях, начиная со стадии размещения, включая обязательные услуги для отелей такого класса и дополнительные услуги по желанию гостей.

Ключевые слова: организация гостиничного бизнеса, совершенствование обслуживания, качество работы, персонал отеля

 

Ph.D. Titomir L.A. Improving the organization of the service offered at 3-star hotels in Odessa / Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

The analysis of the characteristics of service organizations in the 3-star hotels has been carried out using concrete examples, and recommendations for improving process of service delivery has been proposed. There is information about the arrangements to enable services in these hotels. The main problems that exist in the provision of services were analyzed, and the activities allowing to increase the amount of benefits in choosing by guests hotel class comfort in Odesa have been offered. Suggested the methods for service improvement in a 3-star hotels from the stage of the placement, including mandatory service for hotels of this class and additional services at the request of guests.

Keywords: hotel business organization, service improving, quality of the work, hotel staff

 

Вступ. В наш час готельна індустрія є галуззю з високим рівнем конкуренції. Зважаючи на економічну кризу, за останні декілька років сфера гостинності зазнала кардинальні зміни. Це торкнулося з одного боку якісних характеристик самих готелів, які докладають зусиль як для збереження контингенту гостей, так і залучення нових споживачів послуг, так і змін в самій структурі надання послуг [1]. Готельний бізнес є однією з галузей, що найшвидше розвиваються, на яку припадає близько 6 % світового ВНП і приблизно 5 % усіх податкових надходжень. Розвиток готельного бізнесу стимулює розвиток інших напрямів: транспорту, торгівлі, будівництва, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання, сфери послуг і т. д. В середньому, на кожних 10 туристів, що проживають в готелі, доводиться близько трьох робітників місць безпосередньо, і два робочі місця, побічно пов'язаних з обслуговуванням (співробітники турфірм, транспортних компаній і т. д.). Загальносвітовий готельний фонд складає близько 17-18 млн. місць, і цей показник постійно росте [2].

В Україні з кожним роком росте кількість готелів різного спрямування із урахуванням різних можливостей споживачів та напрямків надання послуг, що набагато збільшує конкуренцію. І це сприяє тому, що готелі вимушені боротися за виживання, розширюючи свій спектр послуг і підвищуючи їх якість. На травень 2015 року в м. Одеса наявні 140 готелів і апартаментів, які можуть задовольнити потреби будь-яких клієнтів, пропонуючи відпочинок за ціною від 200 до 2000 грн. Недорогі готелі пропонують послуги за 300-500 грн., для більш вибагливих до рівня комфорту клієнтів є 16 готелів 4 зірки і 5 готелів 5 зірок [1,3-5]. В той же час, значна кількість гостей вважає за краще основні витрати понести на розваги, ознайомлення з різними пам’ятками культури, мистецтва, історії, тому надає перевагу недорогим комфортабельним готелям 2-3 зірки. Такі готелі мають всі необхідні для спокійного відпочинку умови, як правило, гнучку тарифну політику («низький» і «високий» сезон тощо) та інші привабливі для відпочинку умови (розташування, наявність паркових зон, дитячих, спортивних майданчиків, парковки для автомобілів тощо). Як відомо, основний доход готельне підприємство отримує від надання основної послуги - проживання. Тому технологічний процес розміщення в готелях доступних для більшості гостей категорій – 3 зірки привертає все більшу увагу. Вдосконалення організації обслуговування в таких готелях сьогодні є актуальним як ніколи, оскільки дозволяє підприємствам відповідати вимогам гостей за рахунок удосконалення своїх виробничих процесів і, таким чином, підвищувати свою конкурентоспроможність. Адже за рахунок вдосконалення технологічних процесів в службі прийому і розміщення, а саме при первинному розміщенні гостей, персонал готелю економить найголовніше для сучасного туриста - його час. Швидкий і ефективний процес реєстрації постояльців справляє на них тільки сприятливе враження і залишає позитивні емоції про перебування в готелі. Надання комплексу додаткових послуг, які підвищують комфортність проживання. є важливою складовою, тим більше, що завдяки ретельно спланованим заходам можливо здійснити це без значних витрат з боку готелю на реорганізацію.

Мета статті та завдання. Метою статті є аналіз обслуговування гостей в готелях 3 зірки Одеси та області, виявлення шляхів їх вдосконалення. Важливим є те, що результати дослідження можуть бути використані в готелях для підвищення рівня якості роботи.

У рамках досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

- розглянути проблемні аспекти служб готелю;

- з’ясувати теоретичні основи обслуговування в цілому в готелі;

- проаналізувати особливості організації обслуговування в готелях 3 зірки;

- запропонувати заходи із вдосконалення роботи готелів.

В Україні до готелів категорії 3 зірки відповідно до ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів" наявна низка вимог, пов’язаних з благоустроєм території, зовнішніми елементами благоустрою, громадськими приміщеннями, загальним технічним устаткуванням, номерним фондом, технічним оснащенням номерів, у тому числі, меблями і інвентарем, санітарним оснащенням, наявністю приміщення для надання послуг харчування (ресторан або кафе: кількість сидячих місць не менше 75 % від кількості місць в готелі), можливістю надання інших послуг, вимогами до персоналу і його підготовки, наданням додаткових послуг (камера схову, чищення, прання, лагодження одягу і так далі), загальними вимоги до якості устаткування і оснащення території.

Викладення основного матеріалу статті. Готель 3 зірки (клас комфорт, категорія В) - це найпоширеніший клас готелів. По співвідношенню ціна/якість підходить більшості населення, що вважає себе середнім класом. Тобто достатній рівень сервісу і цілком підйомна ціна.

В таких готелях:

- номери 1-2-3 місцеві;

- ванна і туалет обов'язково в номері;

- площа номера більше 14 кв. м.;

- у ванні обов'язкове мило і шампунь, фен і інші дрібниці;

- у номері телефон, телевізор, холодильник;

- часто міні-бар і кондиціонер;

- зміна білизни разів в три дні, рушників – щодня;

- обов'язково у вартість входить як мінімум сніданок;

- на території готелю обов'язково є свій «харчоблок» - ресторан або кафе;

- перукарня;

- автостоянка, що охороняється;

- бізнес або конференц-центр;

- персонал готелю одягнений у формений одяг;

- як правило, зручне розташування поблизу транспорту і пам'яток;

- басейн, фітнес-зал тощо теж може бути наявні в трьохзіркових готелях;

- персонал на реєстрації зобов'язаний володіти одним-двома язиками окрім англійського;

- обстановка не шикарна, але добротна і часто стильна.

В Одесі наявні 24 готелі, які мають категорію три зірки, тому на прикладі найпопулярніших закладів нами розглядається організація обслуговування гостей. Коротка характеристика закладів наведена в табл.1. Важливо, що всі готелі мають місце для прогулянок, навіть розташовані в центрі мають паркову зону та затишне внутрішнє подвір’я.

 

Таблиця 1

Коротка характеристика готелів

 

Назва готелю, адреса

Основні компоненти інфраструктури

кіль-кість номе-рів

розташу-вання

послуги зв'язку, оргтехніки, і т.д.

наявність авто-стоянки

прилег-ла терито-рія

інформаційні покажчики

Ayvazovsky, вул. Буніна, 19

27

центр

телефон, Wi-Fi, додаткові послуги

+

+

інформація на табло, в інтернеті

Royal Street, вул. Дерибасівська, 27

17

центр

телефон, Wi-Fi, додаткові послуги

+

+

інформація на табло, в інтернеті

Alexandrovskiy, пр.-т Олександрівський, 12

59

центр

телефон, Wi-Fi, додаткові послуги

+

+

інформація на табло, в інтернеті

Arcadia,
вул. Генуезька, 24

227

курорт-на зона

телефон, Wi-Fi, додаткові послуги

+

+

вивіска, інформація в інтернеті

Victoria, вул. Генуезька, 24 а

235

курорт-на зона

телефон, Wi-Fi, додаткові послуги

+

+

інформація на табло, в інтернеті

Gagarinn, вул. Гагарінське плато, 5б

171

курорт-на зона

телефон, доступ в інтернет

+

+

вивіска, інформація в інтернеті

OK Odessa, вул. Гагарінське плато, 5

191

курорт-на зона

телефон, Wi-Fi, додаткові послуги

+

+

вивіска, інформація в інтернеті

 

 

Тризірковий готель найбільш підходить для туристів середнього класу, яким потрібний нормальний комфорт за середню плату. За загальними правилами у такому готелі в кожному номері повинно бути радіо (інколи телевізор) і кондиціонер, а також ванна і туалет. Щодня повинно проводитися прибирання в номері, білизна міняється раз в три дні, а рушники - щодня. У номерах не виключена наявність рослин, килимів, набору письмового приладдя. Список додаткових послуг за окрему платню досить широкий - прання, дрібний ремонт одягу, хімчистка, чищення взуття. У тризірковому готелі має бути бізнес-центр, з підключеними до Інтернету комп'ютерами, обмін валюти, перукарня, ресторан або кафе, кімната побутового обслуговування, наявність магазинів або точок продажу сувенірів, різних необхідних дрібничок (наприклад, для особистої гігієни, канцелярського приладдя тощо), паркінг або стоянка. Адміністрація може забронювати квитки на всі види транспорту.

Зазвичай готелі три зірки пропонують якісне обслуговування і необхідний рівень послуг - сніданок, що входить у вартість номера, повну обстановку номера, що включає кондиціонер, телебачення, комфортні меблі, ванну кімнату, регулярне прибирання. Більшість з них може запропонувати розширений круг послуг - в них можна зустріти спа-салон або фітнес-центр, а послуги бізнес-центру практично обов'язкові, оскільки тризіркові готелі часто вибирають ті, хто прибувають в Одесу у справах (таблиця 2). В усіх розглянутих нами готелях цілодобово працює служба прийому і розміщення, яка допоможе створити умови для приємного і незабутнього відпочинку в Одесі. Номери в готелях Айвазовский, «Royal Street», Вікторія, «Gagarinn» укомплектовані телевізором з супутниковими каналами і письмовий столом з приладдями. Санвузли укомплектовані необхідною сантехнікою і викладені плиткою. Гості можуть скористатися безкоштовним туалетним приладдям (засоби гігієни і парфюмерія), тапочками, набором рушників. Кожен номер має міні-бар, телефон і доступ в Інтернет. Також є дзеркало, сейф. Добре продумана звукоізоляція дає можливість відволіктися від міської метушні і насолодитися відпочинком. У готелях «Royal Street», «Gagarinn». «Alexandrovskiy» передбачено кондиціювання кожного номера.

Особливістю готелів Айвазовський, ОК «Odessa» є те, що сніданок кожен ранок подають в номер, причому в готелі Айвазовський – континентальний сніданок, а в ОК Одеса - сніданок, який за теплої погоди можна скуштувати на терасі, в елегантному ресторані щодня пропонуються традиційні українські та міжнародні страви. У готелях «Royal Street», Вікторія сніданки надаються лише за умови попереднього замовленню (запит не менше, ніж за годину до сніданку). Вартість додаткового сніданку в готелі «Alexandrovskiy» для однієї людини - 100 грн. В готелі Аркадія сніданок не включений до вартості проживання і він сплачується окремо у розмірі від 90 грн. (на серпень 2015 року) за людину.

Таблиця 2

Оцінка відповідності готелю основним вимогам

 

Назва готелю, адреса

Види послуг у відповідності до вимог до готелів три зірки

облад-нання номеру

обслуго-вування

наявність кафе або рестора-ну

наявність перу-карні

конфе-ренц-зал

турис-тичні послу-ги

но-мерів

побу-тове

Ayvazovsky, вул. Буніна, 19

+

+

+

бар

+

+

+

Royal Street, вул. Дерибасівська, 27

+

+

+

бар

+

+

+

Alexandrovskiy, пр.-т Олександрівський, 12

+

+

+

ресторан

+

+

+

Arcadia,
вул. Генуезька, 24

+

+

+

ресторан

+

+

+

Victoria, вул. Генуезька, 24 а

+

+

+

кафе, ресторан

+

+

+

Gagarinn, вул. Гагарінське плато, 5б

+

+

+

ресторан

+

+

+

OK Odessa, вул. Гагарінське плато, 5

+

+

+

ресторан

+

+

+

 

В усіх готелях працює доставка преси. До безоплатних послуг, що надаються готелями належать: прибирання номера («Royal Street», «Gagarinn» - щоденне, Айвазовський, Вікторія, Аркадія - раз на три дні); заміна рушників – щоденна, а білизни - у разі потреби, супутникове телебачення; зберігання багажу; дзвінок-будильник на прохання гостя; Wi - Fi Інтернет; інформаційні послуги; послуги консьєржа.

В усіх готелях три зірки, що були досліджені, є так звані «високий» та «низький» сезон, тобто коливання оплати в залежності від пори року, крім того, кожен готель має свою систему праці із клієнтами. Тим більше, якщо необхідний недорогий готель в Одесі, важливим є наявність спеціальних пропозицій - ціна зі знижкою виходить цілком прийнятна. Високий сезон розпочинається з 1.05 по 1.09, низький сезон - з 1.01 по 30.04, та з 2.09 по 1.05, тому оплата корегується в залежності від пори року. Особливістю готелю «Royal Street» є те, що гість, який приїжджає в Одесу на ділову зустріч або на переговори і не планує залишатися на ніч, можливо скористатися пропозицією тариф «Денний»: можна відпочити в номері і підготуватися до важливої зустрічі, не переплачуючи за повну добу. А у цьому році готель «Royal Street» пропонує "Супер Акцію" з 03.05.2015 по 30.09.2015 - двомісне розміщення за ціною одномісного; крім того, можливість раннього заїзду (з 06.00) і пізнього виїзду (до 18.00) без оплати.

До платних послуг, що надаються готелями належать: трансфер; додаткове прибирання на прохання гостя (від 350 грн); екскурсії; послуги пральні і хімчистки; послуги перекладача; замовлення таксі; парковка з охороною поряд з готелем (за попереднім запитом); замовлення і доставка квитків; виклик екстреної медичної допомоги; оренда транспорту і яхт; послуги підземних паркингів, наявних у місті тощо.

У готелі Вікторія до послуг гостей крім того, є фітнес-центр, масаж, бібліотека, ОК «Odessa» - фітнес-зал. В кожному готелі за потреби надається люкс для наречених. Наявні номери різного ступеню комфорту та ціни на будь-який смак. Таким чином, всі ці готелі пропонують комфортне розміщення і найкращі враження від відпочинку в Одесі.

Всі готелі пропонують клієнтам високий рівень послуг, незалежно від мети перебування в Одесі: комфортабельні номери для відпочинку або просторі і обладнані конференц-зали для роботи. Проведення конференцій, зустріч різного рівня складності і масштабності за допомогою кваліфіковано персоналу, частина з якого пройшла навчання в Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) пройде максимально швидко і легко. За допомоги компетентного персоналу не потрібно турбуватися про всі організаційні дрібниці, а також перейматися через планування фуршетного столу для учасників.

Багатофункціональні зали готелю «Аркадія» чудово підійдуть для проведення заходів різного рівня: переговори, вечері, весілля, прийоми, корпоративи. Цей готель має зали загальною площею 430 кв2, в яких наявне повне аудіовізуальне оснащення і сучасна система кондиціонування і безкоштовний Wi - Fi. Професійна команда надасть допомогу в підготовці заходу, оренді устаткування і організації харчування: кави-брейків і бізнес-ланчів, фуршетів і гала-вечерь.

Професійні команди готелів «Victoria», «Gagarinn», ОК «Odessa» надають допомогу в підготовці широкого кола заходів, оренді устаткування, його установці, за потреби - організації харчування.

Особливістю готелю «Alexandrovskiy» є ті, що він спеціалізується на проведенні ділових зустрічей, конференцій, тому має сучасне обладнання для оренди, крім того, для зручності проведення перемов пропонується кімната переговорів, площею 35 кв2, обладнана LCD телевізором та вбудованою звуковою системою. «Alexandrovskiy» надає своїм гостям приміщення і весь спектр послуг для проведення конференцій, семінарів, ділових і корпоративних зустрічей. Організація бізнес конференції або презентації - завдання не з легких, але важливе для успішного бізнесу будь-якої компанії. Професіонали готелів «Alexandrovskiy», «Arcadia», «Victoria», «Gagarinn» допоможуть в найкоротші терміни і з максимальною якістю організувати і провести конференції будь-якого рівня. Елегантні, прекрасно обладнані зали гостинно відкриють свої двері для проведення заходів будь-якого масштабу - від невеликих ділових зустрічей в конфіденційній обстановці. В готелі «Alexandrovskiy» є зал на 80 персон, переговорної кімнати до семінарів і конференцій, розрахованих на велику кількість учасників. У готелі «Arcadia» чотири сучасні конференц-зали вмістять до 350 людей – найкращий вибір для організації конференцій та свят. В готелі «Gagarinn» на третьому поверсі наявний цілей комплекс конференц-залів, призначених для проведення офіційних і приватних заходів будь-якого формату: ділових зустрічей, конференцій, презентацій, семінарів, тренінгів, з'їздів, форумів. Всі готелі здатні запропонувати учасникам заходів на вибір різні варіанти кави-брейків та бізнес-ланчів. Крім того, компетентні співробітники завжди готові виконати індивідуальні замовлення з організації харчування. Для зручності гостей в готелях є всі сучасні засоби комунікації. Для зручності гостей у всіх готелях наявна прискорена реєстрація приїзду і від'їзду, обслуговування номерів, послуги консьєржа, трансфер від/до аеропорту. Крім того, працює пральня, хімчистка, чищення взуття і екскурсійне бюро. У усіх готелях оплата здійснюється в національній валюті України за готівковий і безготівковий розрахунок, а також кредитними картами Visa, Master Card, American Express.

Дуже важливим елементом організації роботи готелю є культура обслуговування, тобто робота із клієнтами на основі певних правил, процедур, практичних навичок і умінь. Культура обслуговування виробляється кожним готелем і значною мірою залежить від керівництва закладом. Прояв високої культури обслуговування визначається через поведінку персоналу, який чітко знає, як діяти у будь-якій ситуації і що від нього чекають клієнти і керівництво, а також тим, що висока культура робить усіх працівників цілеспрямованими і примушує з повагою відноситися до свого готелю. Ця повага, безумовно, передається і клієнтам закладу і викликає бажання знов скористатися послугами готелю, що сподобався. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу є важливою складовою роботи адміністрації. Необхідно відмітити, що лише готелі «Alexandrovskiy» та «Victoria» мають постійні договори із ОНАХТ на проведення практики студентів, що безумовно, впливає на якість обслуговування та покращення роботи у відповідності до стандартів. Не зважаючи на розташування одного у центрі, а іншого – в курортній зоні, різницю у розмірі номерного фонду та інші відмінності, саме ці два готелі найбільше відповідають вимогам, що висуваються до готелів три зірки, більше того, пропонують найбільший перелік додаткових послуг, що є приємним для гостей. На рецепції цих готелів працюють відповідальні співробітники, які володіють англійською мовою, більш того, менеджери та адміністратори цих готелів також легко спілкуються із іноземцями.

Важливим чинником успіху готелю є нове сприйняття матеріальної бази клієнтами. Сучасний гість оцінює готель по доглянутості і архітектурній цінності фасаду і усієї будівлі, ефектності і, частенько, неусвідомлюваній комфортності вестибюля та номерів, умінню агента по бронюванню із декількох пропозицій вибрати ту, яка відповідає вимогам та пояснити відмінності між категоріями номерів і допомогти зробити кращий вибір. Саме цьому навчають в ОНАХТ і під час проведення практики студенти широко використовують отримані знання.

В готелях три зірки обов’язковим є наявність кафе або ресторану (див. табл. 2). Між стандартами обслуговування, прийнятими в ресторанах готелів, і стандартами, прийнятими в незалежних ресторанах, є ряд відмінностей. У ресторанах готелів базові стандарти обслуговування затверджуються на рівні керівництва готельної корпорації і застосовуються по готелю в цілому. Багатьох клієнтів ресторанів, що належать готелям, приваблює однакова якість послуг, що надаються в готелі, або в усіх об'єктах мережі (якщо це мережа готелів). Під стандартами обслуговування мається на увазі сукупність процедур і щоденних операцій, що виконуються ресторанним персоналом і які сприяють максимальному задоволенню потреб відвідувачів. Слід зазначити, що стандарти виконують функцію системи якості послуг і функцію захисту прав споживачів, що допомагає створити структуровану систему дистрибуції на ринку. Стандарти дозволяють забезпечити нормальну роботу і гарантований результат. Саме завдяки висококваліфікованому персоналу, який проходить навчання в ОНАХТ та має змогу покращувати практичні навички в готелях різної категорії, покращується обслуговування, виводиться на рівень, коли іноземні туристи із задоволенням замовляють уподобані готелі. Так, в готелях є «Alexandrovskiy» та «Victoria» і в ресторані працюють фахівці, причому залучаються і закордонні шеф-повари, а випускники ОНАХТ, які є менеджерами та адміністраторами, поварами постійно покращують якість обслуговування. Причому, студенти проходять практику на всіх посадах, у тому числі, помічника кухаря, офіціанта. Наприклад, важливим є уміння офіціанта, залишаючись у рамках хорошого тону, легко і невимушено вести екскурсію по меню і продати не лише блюдо, але і усвідомлення того, що клієнт замовив саме те, що хотів. Всі ці тонкощі етикету проходять шліфування як на практичних заняттях в академії, так і під час практики у готелях.

В наш час наявністю сторінки готелю в мережі Інтернет неможливо здивувати, скоріше подив викликає відсутність такої, але важливим є й її оформлення заповнення. Необхідно відмітити, що всі готелі, які були розглянуті як приклади, надають пристойну інформацію, достатню для вибору клієнтом відповідного готелю. Завдяки широкій рекламі через Інтернет для бронювання номерів достатньо зв'язатися з адміністрацією за допомогою контактних даних, представлених на сайтах готелів. Кваліфікований персонал надає повну інформацію та надає відповіді на будь-які запитання, допомогає визначитися із рішенням різних завдань. Особливо яскраво подано готелі «Ayvazovsky», Royal Street, «Alexandrovskiy», «Arcadia». Готелі «Alexandrovskiy», «Victoria», «Gagarinn» надають перевагу більш детальному опису номерів із фотографіями, а також описом додаткових послуг. Готелі Royal Street, «Alexandrovskiy», «Gagarinn» дуже детально рекламують надання послуг з організації конференцій, семінарів тощо. Готелі «Victoria», «Arcadia», OK Odessa надають переваги не тільки тим, хто приїхав у справах, але й мають намір відпочити, зокрема, всією сім’єю. Так, готель «Victoria» надає широке коло туристичних послуг, а також оздоровчого характеру.

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Таким чином, аналіз готелів три зірки в м. Одеса показав, що вони відповідають основним вимогам, які висуваються до таких закладів. Незалежно від того, з якою метою клієнт відвідує місто, готелі 3 зірки в Одесі пропонують найкращі варіанти по комфортному розміщенню і за адекватними цінами, враховуючи широкий асортимент номерів на будь-який смак. Таким чином, готелі три зірки в м. Одеса здатні на теплий прийом, надають можливість відчути істинний затишок і комфорт. До уваги клієнтів пропонується широкий спектр високоякісних послуг за найпривабливішими цінами.

 

Література:

1. Гостиничный бизнес в Украине: тенденции и перспективы [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.mayger.ua/ru/analitika/gostinichnyj–biznes–v–ukraine–tendentsii–i–perspektivy/

2. Федоров Р. Г. Гостиничный бизнес как составляющая современной индустрии туризма [Текст] / Р. Г. Федоров // Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 307-311.

3. Тітомир, Л.А. Інфраструктура готелів туристичного класу [Текст] / Л.А.Тітомир // Наук. пр. ОНАХТ – О. – 2014. – Вип. 46., Т. 2. — С. 333 – 336.

4. Тітомир, Л.А. Основні напрямки розвитку готельно-ресторанної та туристичної діяльності на півдні України [Текст] / Л.А.Тітомир // Харчова наука і технологія. – 2012. - № 2 (19). — С. 24-28.

5. Planet of Hoteles [Электронный ресурс] / Всі отелі Одеси // Режим доступу: http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/oteli-odessy-5-zvezd

6. Круль, Г.Я. Основи готельної справи: Навч. посіб. [Текст] / Г.Я Круль // К: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

References:

1. Gostinichnyy biznes v Ukraine: tendentsii i perspektivy [Elektronnyy resurs] rezhim dostupa: http://www.mayger.ua/ru/analitika/gostinichnyj–biznes–v–ukraine–tendentsii–i–perspektivy/

2. Fedorov R. G. Gostinichnyy biznes kak sostavlyayushchaya sovremennoy industrii turizma [Tekst] / R. G. Fedorov // Molodoy uchenyy. — 2013. — №4. — S. 307-311.

3. Titomyr, L.A. Infrastruktura hoteliv turystychnoho klasu [Tekst] / L.A.Titomyr // Nauk. pr. ONAKhT – O. – 2014. – Vyp. 46., T. 2. — S. 333 – 336.

4. Titomyr, L.A. Osnovni napriamky rozvytku hotelno-restorannoi ta turystychnoi diialnosti na pivdni Ukrainy [Tekst] / L.A.Titomyr // Kharchova nauka i tekhnolohiia. – 2012. - # 2 (19). — S. 24-28.

5. Planet of Hoteles [Эlektronnыi resurs] / Vsi oteli Odesy // Rezhym dostupu: http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/oteli-odessy-5-zvezd

6. Krul, H.Ya. Osnovy hotelnoi spravy: Navch. posib. [Tekst] / H.Ya Krul // K: Tsentr uchbovoi literatury, 2011. – 368 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.