кандидат педагогічних наук, Гарбич-Мошора О. Р. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З ФЛЕШ-ПАМ’ЯТІ ТИПУ NAND

УДК 004.422

 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ З ФЛЕШ-ПАМ’ЯТІ ТИПУ NAND

кандидат педагогічних наук, Гарбич-Мошора О. Р., Каралюc С. О.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна

 

У статті проведено аналіз принципу роботи, архітектури, способів використання, копіювання та відновлення флеш-пам’яті. Визначено вимоги до програмного забезпечення та розроблено систему для відновлення даних з флеш-пам’яті на прикладі мобільного телефона. Перевірено роботу даної системи, важливою особливістю є те, що вона дана система безкоштовна і готова до реалізації, по роботі зроблені відповідні висновки.

Ключові слова: флеш-пам’ять, контролер, накопичувач.

 

кандидат педагогических наук, Гарбыч-Мошора О. Р., Каралюс С. О. Разработка системы восстановление данных с флэш-памяти типа NAND/ Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Дрогобыч, Украина

В статье проведен анализ принципа работы, архитектуры, способов использования, копирования и восстановления флэш-памяти. Определены требования к программному обеспечению и разработана система для восстановления данных с флэш-памяти на примере мобильного телефона. Проверена работа данной системы, важной особенностью является то, что дана система бесплатная и готова к реализации, по работе сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: флэш-память, контроллер, накопитель.

 

Candidate of Science Harbych- Moshora O. R., Karalyus S. Development of recover data from flash memory of NAND/ Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko m. Drohobych, Ukraine

The article analyzes the principle of architecture, uses, up and restore flash. The requirements for the software and the system to recover data from flash memory as an example a mobile phone. Checked the work of the system, the important feature is that the system is free and ready for implementation on work made relevant conclusions.

Keywords: flash memory, controller, drive.

 

Вступ. В 1984 році працівник компанії Toshiba Фуджіо Масуока представив принципово новий вид пам’яті під назвою flash. В той час подія не сколихнула електронну промисловість через низьку потребу в такій пам’яті. Під брендом Intel в 1988 році відбулося друге народження мікросхем флеш-пам’яті, однак протягом десятиліття ця пам’ять так і не прижилася. І лише після випуску малогабаритних електронних пристроїв почався інтенсивний процес розвитку флеш-пам’яті, тоді як інші види пам’яті поступово втрачали свої позиції на ринку через свою високу собівартість.

Флеш-пам’ять – це тип пам’яті, яка може на довготривалий час зберігати певну інформацію на своїй платі, зовсім не використовуючи живлення [1].

Існує кілька типів архітектур флеш-пам’яті. Найпоширенішими є мікросхеми з організацією NOR (запис, читання та стирання флеш-пам’яті виконується по байтах, з довільним доступом) та NAND (запис та читання виконується посторінково, стирання може бути виконана тільки на основі блоку). У пристроях з однорівневими комірками комірка пам’яті може зберігати тільки один біт. Механізм зберігання даних у флеш-пам’яті заснований на зберіганні електричного заряду. Цей заряд зберігається на протязі довгого проміжку часу, не використовуючи зовнішній прилад живлення, але поступово розсіюється.

Дані дослідження. Існує кілька способів використання флеш-пам’яті в якості файлових запам’ятовувальних пристроїв у вбудованих системах. Пояснення трьох із цих способів наведене нижче. Спрощена діаграма компонентів, яка брала участь у доступі з керуючої ОС до файлової системи флеш-пам’яті, показана на рис. 1. У якості зразку, ліворуч показана ситуація для носіїв на магнітних жорстих дисках (далі НЖМД). У випадку з НЖМД, активна ОС, звертається до НЖМД за допомогою драйвера файлової системи (англ. file system driver, FSD). FSD подає команду на НЖМД, наприклад команду ATA щоб прочитати дані з адреси логічного блоку [2].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Garbich_Moshora.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.