кандидат технічних наук, Карабиньош С. С. ОСОБЛИВОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ ДЕФЕКТУВАННІ ГОЛОГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ

УДК 631.3:620.172.21

ОСОБЛИВОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ ДЕФЕКТУВАННІ ГОЛОГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ

кандидат технічних наук, Карабиньош С. С.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ), Україна, м. Київ

 

В статті розглянуто можливі види навантаження деталей при їх дефектуванні з використанням термічного і акустичного видів. Визначено параметри режимів проведення навантаження при реалізації комп’ютерно-лазерних систем і технологій для визначення технічного стану деталей сільськогосподарських машин шляхом дефектування. Роботи проведено в Гентському університеті (Бельгія) та Міжнародному центрі „Інститут прикладної голографії” м. Київ.

Ключові слова: голографія, навантаження, деталь, термічне, акустичне, сільськогосподарські машини, лазер, генератор, система.

 

Карабиньош С. С. Особенности нагрузки деталей машин при дефектовке голографическими методами / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, (НУБіПУ), Украина, г. Киев

В статье рассмотрены возможные виды нагрузки деталей при их дефектовке с использованием термического и акустического видов. Определены параметры режимов проведения нагрузки при реализации компьютерно-лазерных систем и технологий для определения технического состояния деталей сельскохозяйственных машин путем дефектовки. Работы проведены в Гентском университете (Бельгия) и Международном центре "Институт прикладной голографии" г. Киев.

Ключевые слова: голография, нагрузки, деталь, термическое, акустическое, сельскохозяйственные машины, лазер, генератор, систем.

 

Karabinosh S. S. Features load of machine parts flaw holographic methods / the National University of Life and Environmental of Ukraine, Ukraine, Kyiv

There are the possible types of load of parts in their flaw detection using thermal and acoustic species presented іn the article. The parameters of the mode of loading in the implementation of computerized systems and laser technology to determine the technical condition of farm machinery parts by flaw. The work carried out in the University of Ghent (Belgium) and the International Center "Institute of Applied holography" с. Kyiv.

Key words: holography, load, parts, thermal, acoustic, agricultural machines, laser, generator, system.

 

Вступ.

Наявність в деталях поверхневих і прихованих дефектів, пошкоджень, які проявляють себе у вигляді внутрішніх відшарувань металу, міжкристалічних, зовнішніх і під поверхневих тріщин, викривлень кристалічних ґраток, неметалічних включень, пор, свищів та інших слід враховувати до надходження деталі на обробку чи складання 1, 3, 5. Практично всі просторові деталі сільськогосподарських машин та обладнання переробної промисловості виготовляють тонкостінними із легованих або вуглецевих сталей, близько 67–79% [2.

Виріб або деталь при вирішенні конкретних завдань навантажується таким чином, щоб виявити найбільш ефективно очікувані дефекти. Оптимальний спосіб навантаження повинен викликати такі деформації поверхневих шарів, при яких на ділянці із дефектом буде утворено аномалію інтерференційної картини, і яка дозволить локалізувати дефект і оцінити міру його важливості. В дослідженнях застосовується термічне і акустичне навантаження, для якісної дефектації деталей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На базі проведених попередніх досліджень та аналізу літератури [1-4] визначено існуючі методи і технічні засоби, які застосовюють при термічному і акустичному навантаженні, для голографування. Вони впливають на якість виконання технологічних процесів дефектування і діагностування при реалізації сучасних технологій виконання сервісних робіт.

Проблемам неруйнівного контролю, технічної діагностики значну уваги в своїх роботах приділяють вчені: А. Н. Гузь, Л. М. Лобанов, В. А.Троїцкий, В. А. Пивторак, Ю. К. Бондаренко, А. О. Рассказов, С. П. Тимошенко, М. Н. Беляев, Д. А. Драйгор, І. П. Білокур, В. В. Клюев та ін. [3, 5]. Незважаючи на досягнуті успіхи та надбані практичні навички, на сьогодні відсутні дані досліджень з вивчення технічного стану деталі, вузла, агрегату чи машини в цілому при різних видах навантаження (поодиноких чи сукупно діючих) з вивченням об’ємних полів мікродеформування поверхневих шарів

Результати

Термічне навантаження деталей. При термічному навантаженні локальну ділянку (в залежності від габаритних розмірів деталі) нагрівали в діапазоні температур (табл. 1). Нижню і верхню межу температурних інтервалів знаходять по відсутності чи наявності інтерференційних ліній (смуг) при спостеріганні за виробом у реальному часі. Нагрівання здійснюють постійно, змінюючи інтервал часу нагріву та віддаль від джерела. Ця методика є більш ефективною при одночасному виявленні дефектів та визначенні напруженого стану деталей під дією граничних навантажень. Нечутливість голографічної інтерференції до дефектів оптичних елементів системи дозволяє проводити дослідження об’єктів практично необмежених геометричних параметрів та складності форми.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya-Karabinosh.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.