Опалко К. С., Ніколюк Н. П. ПОРАДИ БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ

УДК 004(075.8)

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ

Опалко К. С., Ніколюк Н. П.

Уманський агроколедж відокремлений структурний підрозділ національного університету садівництва, Україна, Умань

 

У статті розглядаються питання оцінювальних підходів до якості освіти в коледжі. Завданням цієї статті є з'ясування сучасних європейських стандартів якості вищої освіти, аналіз домінуючих оцінювальних підходів в освітньому просторі, а також проектування отриманих даних на визначення першочергових заходів в модернізації оцінки якості освіти в коледжі.

Ключові слова: коледж, якість освіти, ступенева підготовка.

 

Опалко К. С., Николюк Н. П. Советы родителям будущих студентов/

Уманский Агроколледж обособленное структурное подразделение национального университета садоводства, Украина, Умань

В статье рассматриваются вопросы оценочных подходов к качеству образования в коледже. Задачей этой статьи является выяснение современных европейских стандартов качества высшего образования, анализ доминирующих оценочных подходов в образовательном пространстве, а также проектирование полученных данных на определение первоочередных мероприятий в модернизации оценки качества образования в колледже.

Ключевые слова: колледж, качество образования, ступенчатая подготовка.

 

Opalko K. S., Nikolyuk N. P. Future students parents tips/ Umansky ahrokoledzh a separate unit of the National University of Horticulture, Ukraine, Uman

The article deals with the appraisal of approaches to quality education in college. The objective of this article is to clarify the modern European standards of higher education, the analysis estimates the dominant approaches in the educational space and design of the data to determine the priority measures to modernize education quality assessment in college.

Key words: college, quality, multistage training.

 

Вступ. Вибір коледжів і технікумів в нашій країні в даний час досить широкий. Всі коледжі можна розділити за принципом напрямів підготовки фахівців. Ухвалення рішення про вибір коледжу має бути засноване на сукупності таких факторів, як репутації ВНЗ, конкурсу, спеціальності, вартості навчання. Вибираючи коледж, важливо також орієнтуватися на те, які професії будуть актуальними і затребуваними. До вибору коледжу бажано поставитися серйозно і відповідально. Важливо оцінити навчальну базу коледжу, якість освіти, як мінімум перевірити ліцензію. Перевіряти в обраному коледжі потрібно не тільки наявність державної ліцензії, а й державної акредитації. У державних навчальних закладів обидва документи повинні бути обов'язково.

Важливо, щоб навчання в коледжі велося комплексно і цілеспрямовано. Саме таким чином побудований освітній процес в Уманському агротехнічному коледжі, який має державну ліцензію та акредитацію. Експерти радять самостійно збирати об'єктивну інформацію про коледж з різних джерел. Важливо зрозуміти, якої якості освіту пропонують у різних коледжах, який вік викладачів, чи багато з них мають вчені ступені. Намагайтеся відвідувати дні відкритих дверей, які проходять в коледжах.

Престижність середньої професійної освіти в Україні неухильно зростає, Диплом про вищу освіту більше не є необхідною умовою для вдалого працевлаштування. Цілий ряд цікавих і вигідних пропозицій в різних сферах виробництва, сервісного обслуговування, соціальній сфері призначені саме для випускників коледжів. Сьогодні важливо володіти в першу чергу хорошими прикладними навичками, а коледжі якраз і відрізняє практична спрямованість навчання.

Хочеться назвати основні плюси навчання в коледжі:

Прості умови для вступу. Вступити до коледжу все ще легше, ніж до вузу. Для цього достатньо набрати середній бал по ДПА і мати атестат про неповну середню освіту для тих, хто закінчує 9 класів і результати ЗНО і атестат про повну середню освіту по закінченню 11 класів.

Економія часу. Одержати професію і почати працювати за фахом можна вже через два-чотирі роки. За програмами початкової професійної освіти випускники 9-х класів навчаються два-три роки, 11-х - один-два роки.

Економія грошей. Середня професійна освіта більш доступна абітурієнтам за вартістю. Плата за семестр в більшості коледжів в два рази нижче, ніж у вузах.

Отримання практичних навичок. Велике значення в процесі навчання приділяється практиці - студенти отримують знання і навички, необхідні в роботі. Практиці студентів присвячується багато навчального часу і проходять її вони на профільних підприємствах і організаціях. Крім цього, коледжі здатні швидко адаптуватися до мінливих умов ринку праці та пропонувати нові затребувані спеціальності. . У коледжах навчальні програми розробляються у співпраці з представниками реальних секторів економіки і враховують всі вимоги ринку праці. Всі програми мають чітку практичну і професійну спрямованість. Наш коледж пов'язаний з різними галузями промисловості і товариствами роботодавців, тому у студентів є реальна можливість отримати досвід роботи під час навчання. В Уманському коледжі є навчальні аудиторії, які відтворюють реальні умови роботи, це і висококласний полігон, і майстерні і навіть магазин.

Програми - ще одна важлива перевага коледжів, вони дозволяють студентам проходити практику і поєднувати роботу з навчанням. У цьому випадку рік або семестр роботи за фахом може бути зарахований як години аудиторних занять. Практика може бути як оплачуване так і неоплачуване.

Наш коледж пов'язаний з університетами партнерськими угодами. Спеціальності представлені в нашому коледжі розробляються спільно з університетами. При бажанні студенти можуть продовжити своє навчання в магістратурі університетів-партнерів або перейти на 2 - 3 курс університету без вступних іспитів. По закінченню коледжу випускники мають можливість продовжувати навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Вінницькому державному аграрному університеті, Уманському національному університеті садівництва та інших ВНЗ України ІІІ-VІ рівнів акредитації. Після коледжу простіше поступити до профільного вузу по скороченій програмі навчання. Практика останніх років показує, що отримання середньої професійної освіти в коледжі при вузі є найбільш раціональним шляхом.

Роботодавці досить зацікавлені у фахівцях, які закінчили коледж, і готові мотивувати їх додатковими стимулами. У більшості коледжів вже з другого-третього курсу молоді люди починають працювати на конкретних підприємствах. Педагогічний склад і керівники освітніх установ прекрасно знають практику, знайомі з керівниками компаній, фірм, заводів, розуміють тенденції їх технологічного розвитку. Вони передбачають, які кадри знадобляться виробництву через кілька років, які професії та навички будуть затребувані. Саме тому Уманського агротехнічного коледжу логічно розширює коло спеціальностей, запропонованих для навчання. Крім уже існуючих в коледжі спеціальностей «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПК», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв», «Бухгалтерський облік, фінанси та кредит», «Організація виробництва», «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Розробка програмного забезпечення», «Оціночна діяльність», 2015 року з'явився цілий ряд нових актуальних спеціальностей. В коледжі можна здобути такі робітничі професії:

• водій автомобіля (категорії “В” і “С”);

• тракторист-машиніст (категорії “А1”, “А2”);

• комбайнер (“В1”);

• екскаваторник (“D1”);

• слюсар з ремонту автомобілів;

• електрозварник;

• оператор комп’ютерного набору;

• секретар-друкарка та інші.

Навчально-виховний процес Уманського агротехнічного коледжу забезпечують понад 100 викладачів, серед яких 51 мають державні і відомчі нагороди, 7 осіб занесено до Книги Пошани виставки передового педагогічного досвіду «Міністерства аграрної політики та продовольства України», 40 – мають вищу категорію, 15 – викладачі-методисти, 2 – навчаються в аспірантурі, є кандидати економічних та педагогічних наук (Кужель Віталій Володимирович, Деркач Тетяна Анатоліївна, Ковтун Таміла Іванівна, Шевчук Віталій Вікторович). Якість освіти безпосередньо залежить від викладацького складу. Кваліфіковані й досвідчені викладачі зможуть закласти міцну теоретико-практичну базу, яка послужить основою для успішного розвитку кар'єри надалі.

Навчається в коледжі майже дві тисячі студентів, які беруть активну участь у різноманітних навчально-виховних заходах у місті і районі, області та на всеукраїнському рівні. Так, великі успіхи наших студентів у регіональних конкурсах з «Брейн-рингу» та «Студент року», спортсмени коледжу – чемпіони та призери України, області та міста з багатьох видів спорту.

Більшість наших випускників знаходять роботу протягом трьох місяців після закінчення. Цей показник значно вище, ніж в університетах.

Невелика кількість студентів у групі. Зазвичай в групі близько 15-20 студентів і викладач може приділити увагу кожному студенту.

Учням в нашому коледжу надається відстрочка від служби в армії

Це відмінна можливість отримати освіту без перерв, оволодіти професією і почати будувати свою кар'єру. Навіть потрапивши до лав солдатів, фахівець буде прийнятий вищестоящим керівництвом прихильно, йому буде надана можливість спеціалізації і під час служби. Професійне становлення і кар'єрне зростання без відриву на службу в армії дає більший потенціал, дозволяє сконцентруватися на поставлених цілях, дає стимул і перспективи, дозволяє користуватися можливостями невідкладно.

Для вступників працюють підготовчі курси

Отримати можливість стати студентом коледжу може кожен - для цього керівництво навчального закладу передбачило підготовчу програму, яка дозволяє підвищити рівень знань абітурієнтів. Займаючись з професійними викладачами, які акцентують увагу на специфічних областях, що є найбільш важкодоступними для учнів, кожен охочий зможе досягти того рівня знань, з яким поступити буде просто. Крім того, знання, отримані на курсах, стануть хорошою основою для успішного навчання в коледжі.

Вартість навчання (оплата за семестр) залишається незмінною під час всього періоду навчання

Фіксована оплата - це хороша основа співробітництва. Сума за навчання при вступі буде фіксована, що дозволить грамотно розрахувати бюджет на термін навчання в коледжі, грамотно спланувати свої витрати. Так само це вбереже від непередбачених витрат, оскільки при будь-якому положенні на фінансовому ринку вартість навчання не зміниться. Така політика коледжу, що гарантує повну прозорість і стабільність при формуванні цін за навчання, забезпечить найбільш комфортні умови для отримання спеціальності.

Висновки. Навчання в коледжі сьогодні є прекрасним стартом для молодих людей, охочих якомога раніше вступити в доросле життя і почати будувати кар'єру, отримуючи не тільки знання, а й професійний досвід. Кваліфіковані робітничі кадри і фахівці середньої ланки на даний момент затребувані серед роботодавців найбільше.

Підхід до освіти в коледжах дає студентам прекрасний шанс розкриття і розвитку потенціалу, а також можливість опанувати корисну, затребувану професією.

 

Література:

1. Бех І. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління.-2005.-Т.8.- С.7-21.

2. Бондарева К. I., Козлова О. Г. Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник. – Суми, 2001.

3. Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті // Завуч.-2006.-№10.-С.1-4

4. Гончаренко С. Про якість професійної освіти // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: Авіст, 2007. – С. 50-54.

5. Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы образования // Философские науки. - 2012. -№9

 

References:

1. Bech I. Principles innovative education // Education and upravlinnya.-2005-T.8.- S.7-21.

2. K. Bondarev, Kozlova A.G Teaching innovation analysis Teacher: Scientific handbook. - Sumy, 2001.

3. Palamarchuk B Innovations in modern education // Zavuch.-2006.-№10.-S.1-4

4. S. Goncharenko,The quality of professional education // Professional identity formation: problems and prospects: Proceedings of IV international scientific conference. - Khmelnitsky: Avista, 2007. - P. 50-54.

5. Sohranyaeva T.V Humanystycheskye oryentyrы education system development // philosophical science. - 2012. -№9

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.