Самсончик Е. ВИКОРИСТАННЯ ПОВОРОТІВ, ЯК БАЗОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ТЕХНІКИ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

УДК: 796.412.2.

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОВОРОТІВ, ЯК БАЗОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ТЕХНІКИ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

Самсончик Е.

Львівський Державний Університет Фізичної Культури, Україна, Львів

 

Проведені дослідження доповнили знання про особливості виконання поворотів у змагальних вправах у художній гімнастиці на провідних змаганнях світу. Визначено кількість поворотів у змагальних вправах спортсменок високої кваліфікації у художній гімнастиці на XXIX и XXX Іграх Олімпіад. Отримані результати в подальшому можуть бути застосовані для розробки нової методики навчання техніки поворотів у художній гімнастиці.

Ключові слова: спорт, художня гімнастика, змагання, повороти, обертання.

 

Самсончик Э. Использование поворотов, как базового элемента техники в художественной гимнастике / Львовский Государственный Университет Физической Культуры, Украина, Львов

Проведенные исследования дополнили знания об особенностях выполнения поворотов в соревновательных упражнениях в художественной гимнастике на ведущих соревнованиях мира. Определено количество поворотов в соревновательных упражнениях спортсменок высокой квалификации в художественной гимнастике на XXIX и XXX Играх Олимпиад. Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для разработки новой методики обучения технике поворотов в художественной гимнастике.

Ключевые слова: спорт, художественная гимнастика, соревнование, повороты, вращение.

 

Szamszoncsik E. Use twist, as a basic element techniques in gymnastics / State University of Physical Culture, Ukraine, Lvov

The research supplemented the knowledge of the performance features of cornering in competitive exercises in rhythmic gymnastics at the leading competitions in the world. Determined number of turns in competitive athletes skill exercises in rhythmic gymnastics at the Olympic Games in 2008 and 2012 The results can later be used to develop new methods of teaching technique turns in artistic gymnastics.

Key words: sports, gymnastics, competition, twists, turns.

 

Вступ. В цілому вправи у художній гімнастиці являють собою вільне пересування майданчиком, яке включає в себе елементи танцю, пластики, міміки, пантоміміки. Також ритмічно узгоджених з музикою рухів без предмета і з ним та деякі елементи спрощеної стилізованої акробатики у формах, що допускаються правилами змагань [1, с. 3; 2, с. 14; 3, с. 2-11].

В останні роки простежується тенденція до зниження віку початку занять художньою гімнастикою, скорочення термінів навчання, вдосконалення і ускладнення спортивної техніки юних спортсменок. Прогресуюче ускладнення змагальних програм художньої гімнастики передбачає те, що вже на етапі початкової підготовки виконуються композиції з різними елементами, які містять безліч оригінальних складних і ризикованих елементів і їх поєднань [4, с.77]. При цьому необхідно враховувати те, що організм спортсменок витримує надмірні щодо власного віку навантаження. Це зобов'язує тренерів шукати, найбільш раціональні засоби і методи для вдосконалення підготовленості юних гімнасток [5, с.1].

Оскільки з кожним роком ускладнюється програма змагань, і відповідно, підвищуються вимоги до спортсменок та їх програм, можна простежити, що саме повороти є основним елементом у композиціях гімнасток [6, с.70]. Величина їх оцінки суддями коливається від 0,1 до 1,0 бала за один поворот. Для поворотів характерно обертання на опорній нозі, розташування другої ноги залежить від самого повороту. Повороти в композиціях провідних гімнасток світу займають близько 45% від усіх елементів програм.

У зв'язку з цим, вбачається актуальним дослідження особливостей використання поворотів різної складності у художній гімнастиці.

Мета дослідження – визначити кількісні характеристики виконання поворотів у вправах провідних гімнасток світу.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; аналіз відеозаписів, методи математико-статичної обробки отриманих даних.

Результати. З метою виявлення структури і змістовного наповнення програм провідних гімнасток світу і отримання орієнтовних моделей нами були проаналізовані відеоматеріали Іграх Олімпіад 2008-2012 та Чемпіонату світу 2014 року. Отже, аналізуючи відеозаписи Ігор Олімпіад 2008 року, у вправах з обручем встановлено, що всього було виконано 27 поворотів, 55 оборотів. При цьому на кожну гімнастку припадало в середньому 3,38 поворотів і 6,88 обертів. Поворотом який найчастіше використовувався був поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук. 88% гімнасток використовували його у своєму комплексі вправ. На другому місці, згідно проаналізованих поворотів розташувався поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук. Поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук 50% учасниць використовували у своїх програмах з обручами. На третьому місці за кількістю використання - поворот з ногою вгору назад в кільце включили в свою програму 37,5% провідних гімнасток. На четвертому місці розташувалися змішані повороти (25%) і на п'ятому місці – поворот тулуба в горизонтальному положенні, нога вгору без допомоги (13%).

При аналізі відео Ігор Олімпіад 2008 року у вправі з м'ячем ми з'ясували, що всього було виконано 22 повороти, з яких 56 обертів. У середньому на кожну гімнастку припадало 2,75 поворотів і 7 обертів. Найбільше використовувався поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук: 87,5% гімнасток використовували його у своїх вправах. На другому місці у вправах з м’ячем за кількістю виконання був поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук. Його використовували 62% учасниць в своїх програмах з м'ячами. На третьому місці розташувалися змішані повороти, які зайняли 50% від кількості усіх поворотів. Четверту позицію за кількісним показником використання посів поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою. Його включили в свою програму 25% гімнасток. На п'ятому місці опинився поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук, який виконували 12,5% гімнасток.

Аналіз відеозаписів вправ з булавами показав, що під час їхнього виконання гімнастками було використано всього 17 поворотів та 42 оберти. При цьому на кожну гімнастку доводилося по 2,13 поворотів і 5,25 обертів. Найбільш використовуваним поворотом був поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук. В цих вправах його використовували 62% гімнасток. На другому місці розташувалися змішані повороти та поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою, які виконували 37% учасниць використовували їх у своїх програмах з булавами. На третьому місці розташувався поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук, який використовували 25% учасниць змагань у вправах з булавами. Четверте місце посів поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук (12% спортсменок застосували його).

Під час проведеного аналізу вправ зі стрічками ми з'ясували, що в цілому було виконано 45 поворотів та 107 оборотів, при цьому на кожну гімнастку в середньому припадало 5,63 поворотів і 13,38 оборотів. Найбільш використовуваним поворотом був поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук. Відсоток гімнасток, які використовували його у своїх вправах склав 87%. Другу позицію серед поворотів у зазначених вправах посіли змішані повороти, поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою, поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук, які в своїх програмах зі стрічкою застосовували 62% учасниць. На третьому місці згідно результатів нашого аналізу розташувався поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук. Він був використаний 50% гімнасток-учасниць Ігор Олімпіад-2008. Четвертим за кількісним показником використання був поворот тулуба в горизонтальному положенні, нога вгору без допомоги. Його у своїх програмах використали 25% учасниць змагань.

Аналізуючи програми гімнасток Ігор Олімпіад 2012 року в Лондоні ми спостерігали кількісні зміни у використанні поворотів у їхніх змагальних номерах порівняно з попередніми Іграми, ми з'ясували, що всього на Іграх Олімпіади-2012 було виконано 15 поворотів та 58 обертів. Виходячи, з цього ми визначили, що на кожну гімнастку в середньому припадало 1,9 поворотів і 7,3 обертів. Були отримані наступні дані: найбільш використовуваним поворотом були змішані. З усіх учасниць 87% гімнасток використовували його у своїй вправі. На другому місці за кількістю використання виявився поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою. У своїх програмах зі скакалкою їх 37% використовували учасниць. Третю позицію за рівнем популярності у програмах вправ зі скакалкою серед учасниць Ігор Олімпіади-2008 розділили поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук та поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук. Кількість спортсменок, які використали його у своїх програмах зі скакалкою склала 12% від загальної кількості учасниць.

При аналізі вправ з обручем ми з'ясували, що всього гімнастками було виконано 25 поворотів і 92 оберти. Виходячи з цього ми визначили, що в середньому кожна гімнастка виконала 3,13 поворотів і 11,5 обертів. Якщо середня кількість поворотів практично не змінилася по відношенню до попередніх Ігор Олімпіади, то кількість обертів зросла майже удвічі. Найбільш використовуваними поворотами були змішані. Їх у своїх програмах вправ з обручем використовували 75% гімнасток. Друге місце за кількісними показниками використання посів поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою. Половина (50%) учасниць використовували ці повороти у своїх програмах з обручем. Третю позицію в межах вправ з обручем посіли поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук й поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук. Із загальної кількості учасниць його в своїх комплексах використали 37%, провідних спортсменок. На четвертому місці розташувався поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук завдяки 25% гімнасток, які включили його у свої вправи з обручем.

На Іграх Олімпіад 2012 року в вправах з булавами нам вдалося простежити, що всього гімнастками було виконано 8 різноманітних поворотів та 37 обертів. Виходячи, з цього ми з'ясували, що в середньому на кожну гімнастку припадав лише 1 поворот і 4,63 оберти, що також є нижчими показниками порівняно з Іграми Олімпіади-2008. Це можна пояснити тим, що зросла насиченість програми вправ з булавами шляхом заміни поворотів іншими технічними елементами. Все ж, серед найбільш використовуваних були змішані повороти. У своїх вправах їх використовували 62% провідних гімнасток. Друга позиція у вправах з булавами належала повороту з ногою вгору назад в кільце з допомогою, повороту з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук та повороту з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук. Зазначені повороти використовували у вправах з булавами лише 12% учасниць Ігор-2012.

Під час аналізу відеозаписів Ігор Олімпіад 2012 року в вправах зі стрічкою ми зіткнулися з наступною ситуацією. У кількісному відношенні ці вправи містили в собі найбільшу кількість різноманітних поворотів, що обумовлено правилами з художньої гімнастики за 2008 рік. Всього гімнастками було виконано 59 поворотів і відповідно 226 обертів. Таким чином на кожну гімнастку в середньому припадало 7,38 поворотів і 28,25 обертів.

Змішані повороти були найбільш використовуваними у цій частині програми з художньої гімнастики на Іграх-2012. Зокрема, усі 100% гімнасток виконували цей поворот у своїх комплексах вправ зі стрічкою. На друге місце було виведено поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук, що обумовлено відносною кількістю гімнасток-учасниць, які його використовували у своїх програмах зі стрічкою, а саме 75% спортсменок. Поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук, поворот з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук та поворот з ногою вгору назад в кільце за допомогою розділили третю позицію, оскільки 50% гімнасток включили їх у свої комплекси вправ зі стрічкою.

Окрім аналізу відеоматеріалів Ігор Олімпіад, для якіснішої інтерпретації результатів спостереження ми також приймали до уваги такі елементи техніки як повороти у змаганнях Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2014 року, який проходив в турецькому місті Ізмір.

За результатами аналізу відеозаписів Чемпіонату Світу 2014 року у вправах з м'ячем нам вдалося простежити, що всього гімнастками було виконано 11 поворотів, 51 обертів у цих вправах. Застосувавши математичний апарат обчислення ми виявили, що на кожну гімнастку припадало в середньому 1,38 поворотів і 6,38 обертів, що є дещо нижчим показником порівняно з Іграми Олімпіади у 2008 році. Все ж, найбільш використовуваними поворотами були змішані повороти. Порівнюючи ці результати з результатами Ігор-2008 варто зазначити, що відносний показник використання цих поворотів гімнастками не змінився (62% спортсменок використовували їх у своїх вправах на обох змаганнях), проте позиція з першої опустилася на третю. Друге місце згідно кількісного показника використання у вправах з м’ячем (25% учасниць) посіли повороти з вільною ногою вперед або в сторону без рук. Цей показник по відношенню до Ігор-2008 (87,5% учасниць) суттєво знизився. На третьому місці розташувався поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою. Відносна кількість учасниць, які використовували його у своїх програмах з м’ячем склала 13%.

На чемпіонату світу 2014 року у вправах з обручем всього було виконано 19 поворотів та 66 обертів. При цьому на кожну гімнастку припадало в середньому 2,38 повороти і 8,25 оберти, що також є дещо нижчим показником порівняно з Іграми-2012.

Найбільш використовуваним поворотом був поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук. Значно більше половини (75%) гімнасток-учасниць використовували його у своїх вправах. На другому місці розташувалися змішані повороти, поворот з ногою вгору назад в кільце за допомогою та поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук. Половина (50%) учасниць використовували їх у своїх програмах з обручем.

У вправах з булавами на зазначених змаганнях ми визначили, що всього гімнастками було виконано 28 поворотів та 105 обертів. У середньому на кожну гімнастку припадало 3,5 поворотів і 13,0 обертів. Цей показник є практично втричі вищим порівняно з аналогічним показником на Іграх Олімпіади (1 і 4,63). Найбільш використовуваними поворотами були по аналогії до Ігор-2012 змішані. Проте відносне значення гімнасток, які використовували їх у своїх вправах з булавами було вищим. Зокрема 100% спортсменок виконували ці повороти, тоді як на Іграх-2012 цей показник склав 62%. На другому місці розташувався поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук. На цю позицію зазначений поворот вивели 75% учасниць, які використовували його у своїх програмах з булавами. Кількісний показник виконання цих поворотів є також суттєво вищим порівняно з Олімпіадою в Лондоні. На третьому місці за вмістимістю в програмах гімнасток-учасниць Чемпіонату світу 2014 року (25% спортсменок) був поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою. Четверту позицію, своєю чергою розділили поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук та з вільною ногою вперед або в сторону за допомогою рук. Його у свої комплекси вправ з булавами включили 12,5 % гімнасток.

У вправах зі стрічками було виконано 27 поворотів та 98 обертів, при цьому на кожну гімнастку в середньому припадало 3,38 поворотів і 12,2 обертів, що вдвічі менше порівняно із кількістю поворотів та обертів на Іграх-2012 (7,38 поворотів і 28,25 обертів). Так само, як і у Лондоні-2012, змішані повороти були найбільш використовуваними поворотами у вправах зі стрічкою, оскільки 100% гімнасток використовували їх у своїх програмах. Згідно отриманих результатів на другому місці розташувався поворот з вільною ногою вперед або в сторону без рук. Зокрема, 62% учасниць використовували їх у своїх програмах зі стрічкою. Третє місце у вправах зі стрічкою посіли поворот з ногою вгору назад в кільце з допомогою та поворот з ногою вгору назад в кільце без допомоги рук. Їх у своїх змагальних вправах з стрічкою виконало по 25% спортсменок .

Висновки

На Іграх Олімпіад в 2008 році всього було виконано 111 поворотів і 269 обертів. На Іграх Олімпіади 2012 року всіма гімнастками було виконано 107 поворотів і 413 обертів. На Чемпіонаті світу 2014 року було виконано 8 поворотів і 320 обертів. Це зумовлено правилами змагань за 2008-2012-2014 роки. Тенденція до зменшення кількості поворотів у змагальних композиціях пов'язана зі змінами в правилах змагань. Проте спостерігається ускладнення поворотів і маніпуляцій з предметами при їх виконанні.

Отже, перспективою наших майбутніх досліджень буде обґрунтування і розробка програм, зміст яких буде зосереджений на навчанні поворотам на етапі початкової підготовки у художній гімнастиці.

 

Література:

1. Художественная гимнастика : учебник / под общ. ред. Л. А. Карпенко. – М., 2003. – 256 с.

2. Смолевский В. М. Спортивная гимнастика / В. М., Смолевский, Ю. К. Гавердовский // Киев: Олимпийская литература, 1999. –466 с.

3. Рощева Т. А. Механические аспекты двигательной деятельности в художественной гимнастике [Электронный ресурс] / Рощева Т. А., Кривошеева Д. А. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2012/pdf/2976.pdf

4. Болобан В. Кинематическая структура узловых элементов спортивной техники базовой связки акробатических упражнений переворот вперед – сальто вперед в группировке / В. Болобан, Е. Садовски, Т. Нижниковски, А. Масталеж, В. Вишниовски, М. Бегайло // Наука в олимпийском спорте, 2013. - N 1. - С. 76 -79.

5. Анцыперов В. В. О сложных поворотах в художественной гимнастике [Электронный ресурс] / Анцыперов В. В., Гордеева М. В. – Режим доступа: http://lib.convdocs.org/docs/index-238297.html

6. Афтимичук O. Специфіка класифікації поворотів у художній гімнастиці / Афтимичук O., Крайждан О., // Фізична активність, physical activity здоров'я і спорт. 2014. №1(15). C. 70-76.

 

References:

1. Hudozhestvennaja gimnastika [Rhythmic gymnastics] : ucebnik / pod obw. red. profes-sora L.A.Karpenko. М., 2003. 256 p.

2. Smolevsky V.M., Gaverdovsky J.K. Sportivnaia gimnastika [Sports gymnastics], Kiev, Olympic Literature, 1999, 466 p.

3. Roweva T. A., Krivosheeva D. A. Mehaniceskie aspekty dvigatel’noj dejatel’nosti v hudozhestvennoj gimnastike [Mechanical aspects of motor activity in rhythmic gymnastics]. Rezhim dostupa: http://www.rae.ru/forum2012/pdf/2976.pdf

4. Boloban V.N. Sadowski E., Niznikowski T., Mastalerz A.,Wisneiwski W., Biegajlo M Nauka v olimpijskom sporte [Science inOlympic Sport], 2013, vol.1, pp. 76 – 79.

5. Ancyperov V. V., Gordeeva M. V. O slozhnyh povorotah v hudozhestvennoj gimnastike [On complex turns in rhythmic gymnastics]. Rezhim dostupa: http://lib.convdocs.org/docs/index-238297.html (Rus.)

6. Aftimichuk O. Specifіka klasifіkacії povorotіv u hudozhnіj gіmnasticі / Aftimichuk O., Krajzhdan O., // Fіzichna aktivnіst', physical activity zdorov'ya і sport. 2014. №1(15). P. 70-76

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.