Лещух І. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УНІТАРНИХ ДЕРЖАВАХ

Лещух І. В.,

Інститут регіональних досліджень НАН України

Концептуальні основи здійснення податкового контролю в унітарних державах

Прагнення до побудови в нашій країні ефективної податкової системи спонукає до вивчення і використання як позитивного, так і негативного іноземного досвіду з метою пошуку найбільш раціональних ідей, підходів, методів здійснення податкового контролю та виявлення можливостей їх застосування в нашій країні. Оскільки Україна є унітарною державою, вивчення досвіду здійснення податкового контролю в унітарних країнах – питання актуальне.

Унітарні держави – це суцільні державні утворення. Їх форма правління надає всі повноваження національному уряду, влада якого обмежується тільки повноваженнями Конституції. Вона є домінантною, в основному, в європейських країнах (Великобританія, Франція, Україна та ін.), включаючи Азербайджан, Китай, Швецію, Японію та ін. Податкова система цих держав – дворівнева, включає центральний та місцеві податкові органи. Характеристика податкового контролю в унітарних державах наведена у табл. 1.

Таблиця 1

Основні особливості податкового контролю в унітарних державах

Держава

Основні особливості податкового контролю

1

2

Франція

 1. Законодавче регламентування податкового контролю здійснюється Податковим кодексом Франції, нормами численних міжнародних податкових угод.
 2. Для великих підприємств застосовуються загальна перевірка та перевірка правильності систем обліку. Малим підприємствам надається допомога при складанні балансу [1,283].
 3. Звинувачення в ухиленні від сплати податків юридичної особи пред’являють лише керівникові підприємства. Списання боргів (податкова амністія) проводиться під час президентських виборів.
 4. Податкові органи проводять багато масово-роз’яснювальної роботи, а податкові інспектори несуть відповідальність за розповсюдження податкових декларацій з пояснювальними буклетами.

 

 

1

2

Польща

 1. Податкові зобов'язання, подання інформації, податкові дії та податковий контроль нормуються Податковим правом , чинним від 1998 р.
 2. Працівники контрольних податкових служб мають вільний доступ до фінансової інформації платників податків. Відмова від надання такої інформації чи її перекручення карається великими штрафами.
 3. До податкових інспекторів ставляться високі вимоги щодо професіоналізму: обов'язкова вища економічна, юридична чи інша освіта за профілем контрольної роботи, стаж роботи у податковому органі не менше 5 років, або практика в казначейському контролі не менше 3 років, здача кваліфікаційного іспиту перед комісією, яку назначає Генеральний інспектор казначейського контролю [3].

Японія

 1. Безпосередньо перевірки платників податків здійснюють Регіональні податкові управління.
 2. Основним принципом діяльності контролюючих податкових органів є довіра до платника податків, яка переважає над прагненням до покарання [4].

Швеція

 1. Повноваженнями зі збору податків, контролю правильності їх нарахування та стягнення податкових недоїмок покладені на Агентство зі сплати податків.
 2. Існує тенденція жорсткої централізації, якнапрямку ефективності податкового контролю. Зокрема, сильна централізація існує у питаннях збору декларацій і керування засобами платежу, примусового стягнення й контролю великих платників податків.
 3. Планування податкового контролю є децентралізованим; шведські податківці здійснюють контроль за групами платників податків.
 4. Законодавство регламентує застосування камерального та документального податкового контролю. Обмежень на строк здійснення виїзних податкових перевірок немає.
 5. У разі виявляються порушення податкові органи мають право запитувати в платника податків, який виявився боржником, будь-які необхідні відомості.

Казахстан

 1. Податкові перевірки можуть здійснювати лише органи податкової служби.
 2. Контрольні повноваження податкових органів розповсюджуються і на збори до фондів соціального страхування.
 3. Законодавством встановлено такі види перевірок, як документальна та рейдерська, хронометражне обстеження.
 4. Податкові перевірки здійснюються з певною періодичністю і не впливають на діяльність платника податків [2].
 5. Податкова поліція є спеціальним правоохоронним органом.

 

Проведений аналіз досвіду здійснення податкового контролю в унітарних державах дозволяє виділити його позитивні ознаки, які слід врахувати при становленні ефективного вітчизняного податкового контролю:

 1. Упорядковане податкове законодавство, відсутні підстави для різних тлумачень та інтерпретацій.
 2. Систематизація досвіду роботи податкових служб і правоохоронних органів, їх технічна оснащеність.
 3. Наявність різноманітних електронних систем збору інформації про платників податків та їх діяльність, автоматизація системи податкового адміністрування.
 4. Налагоджена система відшкодування заподіяної державі фінансової шкоди внаслідок ухилення від сплати податків та зборів.
 5. Курс на підвищення авторитету податкових органів серед громадян та суб’єктів господарювання, ефективну співпрацю між ними.

Отже, оцінка світового досвіду дає можливість не тільки прийняти до використання вже перевірений часом цінний досвід побудови механізму податкового контролю, але й дозволить запобігти помилкам у даній сфері та уникнути негативних наслідків.

Література:

 1. Покинтелиця В. М. Зарубіжний досвід адміністрування податків / В.М. Покинтелиця // Научный вест ник ДГМА. – 2009. - № 1 (4Е). – С. 281-285.  
 2. Світовий досвід оподаткування: Казахстан. – [Режим доступу]: http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/kazakhstan.
 3. Світовий досвід оподаткування: Польща. – [Режим доступу]: http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/dosvid-modernizachii-krain-svity/polsha.
 4. Світовий досвід оподаткування: Японія. – [Режим доступу]: http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/japan.
 5. Чечетова Н. Ф. Організація податкового контролю: навч. посіб. / Н. Ф. Чечетова, Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 234 с.
 6. Яренко Г. Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах / Г. Яренко // Вісник КНТЕУ. – 2009. - № 2. – С. 114-126.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.